Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Менеджмент arrow Виробничий менеджмент
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ВСТУП

У нових умовах господарювання підприємства самостійно визначають напрями розвитку та відповідають за результати своєї діяльності. Ефективність функціонування стає найголовнішою стратегією господарювання, що потребує адекватних реорганізаційних змін у виробництві та дозволяє забезпечити споживачів необхідними якісними товарами та послугами. Досягнення цих цілей становить зміст процесу управління виробництвом, який покладений в основу фахових дисциплін підготовки бакалаврів напряму "Менеджмент організацій і адміністрування", серед яких "Економіка підприємства", "Операційний менеджмент", "Організація виробництва", "Планування діяльності підприємства", "Обґрунтування інженерних рішень", "Логістика" тощо.

Організація, планування й управління виробничими процесами покликані забезпечити максимально можливу ефективність на всіх стадіях життєвого циклу виготовлення продукції та послуг. Арсенал засобів, який доступний в управлінні - різноманітний, але наразі, увага теорії й практики зосереджені на тих засобах, які мають забезпечити виробництво певних характеристик, що обумовлюються станом зовнішньо соціально-економічного середовища.

В умовах модернізації всіх сфер суспільного життя особливо вагомою вимогою до виробничих об'єктів і його елементів є гнучкість виробництва, яка разом із інноваційною й інтеграційною компонентами забезпечують здатність до адаптації. Такий товаровиробник може регулювати свою пропозицію відповідно до змін і коливань кон'юнктури ринку, а також враховувати інші фактори, які впливають на рентабельність і конкурентоспроможність.

Отже, з урахуванням вимог зовнішнього середовища сучасне виробництво має бути спроможним, відповідно до потреб ринку, за мінімальних витрат часу та ресурсів налагодити випуск нової продукції, максимально урізноманітнювати її асортимент та умови поставок у відповідності до споживчих уподобань. Тож, виробництво ґрунтується на використанні новітніх технологій (у тому числі - інформаційних) і методів організації, планування й управління виробничими процесами, зважаючи на зміни ринкового середовища.

Чітко виражена необхідність системної інтеграції ринкового середовища, науки й освіти вимагає відповідної модернізації методів навчання. Активні методи передбачають використання креативних підходів до навчання в аудиторії, динамічного характеру у викладі та вивченні теоретичного матеріалу; проблемну постанову завдань з варіаціями умов та обмежень у процесі розв'язання креативних завдань. Це потребує навчання щодо проведення відповідних розрахунків і прийняття самостійних рішень у нестандартних навчальних ситуаціях.

У даному підручнику усі розділи добре ілюстровані, мають єдину структуру: мету заняття, вихідні теоретичні положення, методичні вказівки, характеристику окремих ситуацій, порядок їх вирішення, приклади розрахунків і вимоги щодо самостійного опанування матеріалу. Наміри авторського колективу - розкрити стрижневі функції менеджменту, сучасні напрями розвитку виробництва в умовах посилення інтеграційних процесів у виробництві. Приклади вихідних даних за варіантами дають можливість студентам на початку кожного практичного заняття врахувати особливості виробничого менеджменту у різних сферах економічної діяльності.

Вирішення організаційно-економічних завдань з виробництва дозволяє розглядати організацію, планування й управління виробництвом як системну гілку менеджменту. Відтак, даний навчальний комплекс являє собою системну оболонку процесу забезпечення виробництва конкурентоспроможними властивостями, а змістовне наповнення становить завдання їхнього забезпечення засобами комплексної організації та управління виробничими процесами.

Підручник має реконструктивно-варіантний характер з елементами завдань пошукового та дослідницького типу, що дозволяє створити у процесі навчання необхідні передумови для поступової трансформації контролю у самоконтроль, менеджменту - у самоменеджмент, навчання - у самовдосконалення. Таким чином, у студентів формується досвід поелементного проектування системи управління виробництвом і реалізації цієї ідеї у вигляді комплексного рішення завдань, які вивчаються та досліджуються.

Підручник є творчим доробком кафедри менеджменту інноваційної діяльності та державного управління Чернігівського національного технологічного університету під керівництвом завідувача цієї кафедри доктора економічних наук, професора Бутка М.П.

Окремі теоретичні розділи підручника розробляли:

д.е.н., проф. Бутко М.П. - вступ, розділ 1;

к.е.н., доц Задорожна С.М. - розділ 3;

к.е.н., доц. Іванова Н.В. - розділ 2;

к.е.н., доц. Мурашко М.І. - розділ 3;

д.держ.упр., проф. Олійченко І.М. - розділ 4;

к.т.н., доц. Оліфіренко Л.Д. - розділ 2;

к.е.н., доц. Самійленко Г.М. - розділ 2.

Практичні завдання розроблені всім складом авторського колективу за відповідними напрямами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>