Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Банківська справа arrow Організація фінансового моніторингу в банках
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ВСТУП

Глобалізація світової економіки, впровадження сучасних фінансових та інформаційних технологій, відкриття кордонів сприяють активізації представників кримінального світу, створюють підґрунтя для формування транснаціональної злочинності, надають можливість використання послуг різноманітних фінансових установ з протиправною метою.

За оцінками експертів, щорічно у світі у законний фінансовий обіг вводиться від 150 до 500 мільярдів доларів США, набутих злочинним шляхом. Найсприятливішими для відмивання коштів стають нові фінансові ринки у країнах із перехідною економікою, зокрема, фінансові ринки "України.

В умовах становлення економіки України та процесу її інтеграли з міжнародними фінансовими системами боротьба з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму набуває особливої актуальності, оскільки стратегічним напрямом у боротьбі з організованою злочинністю є підрив її економічного підґрунтя, створення та реалізація комплексної системи правових, організаційних та інших заходів щодо виявлення та ліквідації каналів відмивання кримінальних коштів.

Заходи щодо запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, повинні розглядатися як невід'ємна частина глобальної політики боротьби зі злочинністю, яка руйнує економіку та суспільство у цілому. Привабливість інститутів фінансового сектору особливо комерційних банків, для здійснення відмивання коштів та фінансування тероризму обумовлює їх особливу роль у протидії цим загрозливим явищам.

Вищезазначене вимагає знання майбутніми фахівцями у сфері фінансів основних засад організацїї фінансового моніторингу, різноманітних аспектів здійснення міжнародного співробітництва у цієї сфері, методів проведення ідентифікацїї клієнтів банків. При цьом особлива увага повинна приділятися вивченню типологій відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, а також механізмам виявлення підозрілих та сумнівних фінансових операцій.

Начальний посібник базується на матеріалах курсу "Організація фінансового моніторингу в банках", що викладається студентам спеціальності

"Банківська справа" у ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі". Метою цієї навчальної дисципліни є засвоєння студентами теоретичних знань та набуття практичних навичок у сфері боротьби фінансових інститутів, зокрема, комерційних банків, з легалізацією доходів, набутих злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму

Завданнями, що ставляться у процесі викладання, є надання майбутнім фахівцям фінансової сфери уявлення про механізми та схеми відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом; опанування студентами методів протидії легалізації кримінальних коштів та фінансування тероризму, що застосовуються у комерційних банках; набуття навичок проведення ідентифікації клієнтів - юридичних та фізичних осіб; засвоєння критеріїв віднесення фінансових операцій до таких, що підлягають фінансовому моніторингу

Предметом навчальної дисципліни "Організація фінансового моніторингу в банках" є діяльність комерційних банків, пов'язана з протидією відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

Після вивчення цієї дисципліни студенти повинні знати досвід міжнародної діяльності щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, а також фінансуванню тероризму; правові та організаційні основи створення системи фінансового моніторингу в Україні; права та обов'язки суб'єктів первинного фінансового моніторингу; типології відмивання "брудних" грошей у комерційних банках, ознаки фінансових операцій, що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу. Набуті студентами вміння полягають у спроможності проводити комплексну ідентифікацію клієнтів банку; здійснювати аналіз, виявлення, реєстрацію сумнівних та підозрілих фінансових операцій клієнтів комерційних банків.

Інформаційною базою написання навчального посібника стали міжнародні документи у сфері протидії легалізації злочинних доходів та фінансування тероризму, законодавчі акти України, постанови Кабінету Міністрів України, накази Державної служби фінансового моніторингу України, нормативні та інструктивні документи Національного банку України, чинні та у редакції станом на кінець 2012 року.

Автор висловлює подяку рецензентам, а також буде вдячний всім, хто висловить свої зауваження та пропозиції щодо змісту даної праці.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>