Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Банківська справа arrow Організація фінансового моніторингу в банках
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Повноваження суб'єктів державного фінансового моніторингу

Відповідно до частини 3 статті 5 Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", суб'єктами державного фінансового моніторингу, що здійснюють регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, є, насамперед, державні органи, які контролюють діяльність учасників фінансових ринків. До них відносяться:

 • Національний банк України — щодо банків, платіжних організацій та членів платіжних систем, що є банківськими установами;
 • Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку — щодо фондових бірж, компаній з управління активами та інших професійних учасників ринку цінних паперів (крім банків);
 • Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг — щодо страховиків (перестраховиків), ломбардів та інших фінансових установ, а також юридичних осіб, що відповідно до законодавства надають фінансові послуги (крім фінансових установ та інших юридичних осіб, щодо яких державне регулювання й нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму здійснюється іншими суб'єктами державного фінансового моніторингу), платіжних організацій та членів платіжних систем, що є небанківськими установами.

Крім того, до складу суб'єктів державного фінансового моніторингу входять:

 • — Міністерство фінансів України — щодо суб'єктів господарювання, які проводять лотереї або будь-які інші азартні ігри; суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них; аудиторів, аудиторських фірм, фізичних осіб-підприємців, які надають послуги з бухгалтерського обліку; Державної казначейської служби України, Державної фінансової інспекції України;
 • — Міністерство юстиції України — щодо нотаріусів, адвокатів та інших осіб, які надають юридичні послуги;
 • — Міністерство інфраструктури України — щодо операторів поштового зв'язку (в частині здійснення ними переказу грошей);
 • — Міністерство економічного розвитку і торгівлі України — щодо товарних та інших бірж, які проводять фінансові операції з товарами.

Окремою ланкою державного фінансового моніторингу є Спеціально уповноважений орган — Державна служба фінансового моніторингу України, який, поряд з особливими, лише йому притаманними завданнями й функціями у системі органів державної влади, виконує державне регулювання й нагляд у сфері запобігання та протидії відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму щодо тих суб'єктів первинного фінансового моніторингу, для яких базовим Законом не визначено органи державної влади, що здійснюють регулювання та нагляд за їх діяльністю.

Відповідно до встановлених Законом повноважень, основні завдання суб'єктів державного фінансового моніторингу полягають у:

 • — здійсненні нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму за діяльністю відповідних суб'єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема, шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі виїзних;
 • — забезпеченні надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб'єктам первинного фінансового моніторингу;
 • — здійсненні регулювання та нагляду з урахуванням політики, процедур та систем контролю, оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму з метою визначення відповідності заходів, що здійснюються суб'єктами первинного фінансового моніторингу, та зменшення ризиків під час діяльності таких суб'єктів у цій сфері;
 • — вимаганні від суб'єктів первинного фінансового моніторингу виконання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а в разі виявлення порушень вимог законодавства вживанні заходів, передбачених законом;
 • — здійсненні перевірок організації професійної підготовки працівників та керівників підрозділів, відповідальних за проведення фінансового моніторингу;
 • — інформуванні спеціально уповноваженого органу з метою виконання покладених на нього завдань про виявлені порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму суб'єктами первинного фінансового моніторингу та заходи, вжиті для їх усунення; щорічному, але не пізніше січня наступного року, наданні спеціально уповноваженому органу узагальненої інформації стосовно цього;
 • — поданні спеціально уповноваженому органу інформації, зокрема, документів, необхідних для виконання покладених на нього завдань (за винятком інформації про особисте життя громадян), у порядку, визначеному законодавством;
 • — вживанні, відповідно до законодавства, заходів щодо перевірки бездоганної ділової репутації осіб, які здійснюють управління та контроль суб'єктів первинного фінансового моніторингу;
 • — у випадках, установлених законодавством, вживанні заходів для недопущення формування статутних фондів відповідних суб'єктів первинного фінансового моніторингу за рахунок коштів, джерела походження яких неможливо підтвердити.

Суб'єкти державного фінансового моніторингу мають право одержувати від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформацію, необхідну для виконання ними функцій з регулювання і нагляду за такими суб'єктами.

Суб'єкти державного фінансового моніторингу (за винятком Спеціально уповноваженого органу) та інші державні органи забезпечують відповідно до законодавства доступ Спеціально уповноваженого органу до своїх інформаційних ресурсів для створення та забезпечення функціонування єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Суб'єкти державного фінансового моніторингу визначають і розробляють процедуру застосування відповідних запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму посилена увага під час погодження створення в таких країнах філій, представництв чи дочірніх підприємств суб'єктів первинного фінансового моніторингу; попередження суб'єктів первинного фінансового моніторингу нефінансового сектору про те, що операції з фізичними або юридичними особами у відповідній країні можуть мати ризик відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму; обмеження ділових відносин або фінансових операцій з відповідною країною або особами у такій країні.

У Національному банку України вищезазначені функції покладаються на Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму, який був створений на початку 2005 року на базі Управління методологічного та нормативно-організаційного забезпечення фінансового моніторингу, що існувало до того часу Сучасна структура Департаменту відображена на рис. 2.2.

Основним завданням Департаменту є забезпечення реалізації Національним банком функції регулювання та нагляду за діяльністю банків, платіжних організацій та членів платіжних систем, що є банківськими установами, філій іноземних банків у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Організаційна структура Департаменту з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму

Рис. 2.2. Організаційна структура Департаменту з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму [45]

До повноважень Департаменту, зокрема, відноситься:

 • — вдосконалення нормативної бази фінансового моніторингу;
 • — забезпечення проведення тих перевірок банків, що покладаються на центральний апарат НБУ, та перевірок банків Київського регіону з питань фінансового моніторингу;
 • — підготовка пропозицій щодо заходів впливу за виявлені порушення;
 • — відпрацювання ефективного механізму взаємодії з Держфінмоніторингом України;
 • — забезпечення систематичного підвищення кваліфікації фахівців НБУ з питань фінансового моніторингу.

Національний банк України як суб'єкт державного фінансового моніторингу здійснює правове та методологічне забезпечення організації фінансового моніторингу у СПФМ, що відносяться до сфери його компетенції (рис. 2.3).

Напрями забезпечення Національним банком України здійснення фінансового моніторингу

Рис. 2,3. Напрями забезпечення Національним банком України здійснення фінансового моніторингу [45]

Так, лише протягом 2009-2010 років фахівці Національного банку брали участь у підготовці змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", які полягали у запровадженні диференційованого підходу до ідентифікації та вивчення клієнтів на базі оцінки відповідних ризиків та імплементації до законодавства України положень чинної на той час редакції 40 Рекомендацій, 9 Спеціальних Рекомендацій РАТР та норм відповідних Директив ЄС. На виконання вимог цього закону було підготовлено низку проектів нормативно-правових актів НБУ, а також розроблено та впроваджено Методику оцінки ризику порушення банками вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

Крім того, шляхом затвердження змін до постанови Правління НБУ від 17.03.2004 р № 108 було врегульовано питання щодо застосування санкцій за порушення базового Закону, а також розроблено методику моделювання оцінки ризиків використання послуг банків із метою легалізації кримінальних доходів. Національний банк надавав листи з роз'ясненнями та рекомендаціями з питань фінансового моніторингу (зокрема, у 2009 р. — 73 листа) на запити комерційних банків, а відповіді на найактуальніші питання було розміщено на офіційному сайті НБУ.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>