Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Банківська справа arrow Організація фінансового моніторингу в банках
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Порядок проведення ідентифікації клієнтів — фізичних осіб

З метою ідентифікації та вивчення клієнта банк, насамперед, з'ясовує на підставі наданих оригіналів або належним чином засвідчених копій документів таку інформацію про резидентів — фізичних осіб:

прізвище, ім'я, по батькові;

дата народження;

серія та номер паспорта (або іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав; місце проживання або місце перебування;

ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів або серію та номер паспорта, в якому проставлено відмітку органів державної податкової служби про відмову від одержання ідентифікаційного номера.

Для фізичної особи — підприємця необхідним є встановлення такої інформації:

прізвище, ім'я, по батькові; дата народження;

серія та номер паспорта (або іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав; місце проживання або місце перебування;

реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку (за наявності).

Варто зазначити, що законодавство України не містить вичерпного переліку документів, на підставі яких банк, зокрема, підчас відкриття рахунку зобов'язаний проводити ідентифікацію фізичних осіб — резидентів. Тому НБУ у своєму листі від 09.08.2012 р. № 18-311/4607-7991 рекомендував банкам у своїх внутрішніх документах, насамперед, у Програмі ідентифікації та вивчення клієнтів, самостійно визначати документи, що посвідчують особу, з яких можна отримати необхідні відомості. При цьому слід взяти до уваги, що офіційним документом, який містить найбільш повну інформацію для ідентифікації фізичної особи-резидента, є паспорт громадянина України. Також з цією метою можна використовувати паспорт громадянина України для виїзду за кордон, службовий та дипломатичний паспорти, але це може створювати додаткові ризики у діяльності банків.

Для ідентифікації фізичної особи — резидента, який не є громадянином України чи є особою без громадянства, можуть бути використані посвідчення біженця, посвідка на постійне проживання, національний паспорт іноземця з проставленою відміткою про отримання посвідки за встановленим МВС зразком, що скріплюється печаткою.

З метою ідентифікації фізичної особи — нерезидента встановлюються:

прізвище, ім'я та по батькові (за наявності); дата народження;

серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; громадянство;

місце проживання або місце тимчасового перебування.

При цьому, за роз'ясненнями Держфінмоніторингу України, документом, що засвідчує місце проживання або тимчасового перебування нерезидента в Україні, можуть бути посвідка на постійне або тимчасове проживання, імміграційна карта або паспорт, зареєстрований у пункті пропуску через державний кордон. Крім того, у нерезидента може бути довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування, яка за його вимогою надається органом реєстрації. Одночасно, якщо законодавством не передбачений обов'язок для іноземців, осіб без громадянства здійснювати реєстрацію місця проживання або місця перебування в Україні, суб'єкти первинного фінансового моніторингу встановлюють таку інформацію зі слів клієнта.

З'ясувати фінансовий стан фізичної особи можливо на підставі опитувальника, передбачивши в ньому відповідні питання (джерело коштів, які використовуються для здійснення банківських операцій, посада та місце роботи тощо).

У разі укладання договору банківського вкладу або договору банківського рахунку на користь третьої особи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, банк ідентифікує особу, яка відкриває рахунок, а особу, на користь якої укладено договір і відкрито рахунок, — під час пред'явлення цією особою до банку першої вимоги або вираження нею іншим способом наміру використати цей рахунок.

Банк, який є платіжною організацією або членом платіжної системи, під час здійснення клієнтом, який ініціює переказ коштів на користь третіх осіб на суму, що дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 8000 гривень, зобов'язаний внести до документа про переказ інформацію про:

  • — прізвище, ім'я та по батькові (у разі наявності) клієнта;
  • — місце проживання або тимчасового перебування клієнта (замість місця проживання або тимчасового перебування може зазначатися ідентифікаційний (реєстраційний) номер клієнта або дата і місце його народження);
  • — номер рахунку клієнта (у разі відсутності рахунку зазначається унікальний обліковий номер фінансової операції);
  • — найменування або код банку, через який здійснюється переказ коштів клієнтом.

Банк забезпечує супроводження переказу коштів вищезазначеною інформацією про його ініціатора на всіх етапах здійснення перерахування коштів.

Враховуючи, що банк зобов'язаний протягом двох місяців з дня отримання відповідної інформації або настання події проводити обов'язкове уточнення інформації щодо ідентифікації та вивчення клієнта у разі закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, важливого значення набуває контроль за наявністю у паспортах громадян України фотографій, що вклеюються при досягненні людиною 25- й 45-річного віку. Згідно з існуючими у нашій державі правилами, паспорт, в якому не вклеєно таких фотокарток при досягненні його власником зазначеного віку, вважається недійсним.

Відповідно до положень статті 9 та статті 10 базового Закону, а також статті 64 Закону про банки і банківську діяльність, банк відмовляє клієнту в обслуговуванні або проведенні подальших фінансових операцій у разі ненадання клієнтом необхідної інформації для ідентифікації, а також якщо здійснення ідентифікації клієнта відповідно до вимог законодавства є неможливим. Отже, відповідні права та обов'язки сторін повинні бути передбачені у договорі банківського рахунку з урахуванням вимог статті 1067 Цивільного кодексу України, в якій зазначається, що договір банківського рахунку укладається для відкриття клієнтові або визначеній ним особі рахунку в банку на умовах, погоджених сторонами.

Закон "Про запобігання та протидію легалізації доходів..." зобов'язує суб'єктів первинного фінансового моніторингу самостійно здійснювати класифікацію своїх клієнтів з урахуванням критеріїв ризиків легалізації доходів та фінансування тероризму й вживати застережних заходів щодо клієнтів, діяльність яких свідчить про підвищений ризик проведення ними відповідних операцій. До таких клієнтів-фізичних осіб відносяться, насамперед, публічні діячі або, за міжнародною термінологією, впливові політичні персони (англ. Politically Exposed Persons, PEP).

Відповідно до пункту? 29 статті 1 базового Закону, публічними діячами є фізичні особи, які виконують або виконували визначені публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати парламенту; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів високого рівня, рішення яких не підлягають оскарженню, крім як за виняткових обставин; члени суду аудиторів або правлінь центральних банків; надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та високі посадовці збройних сил; члени адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення.

Крім того, у пункті 1.2 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу зазначено, що особами, пов'язаними з публічними діячами, є члени сім'ї та інші близькі родичі; юридичні особи, власниками істотної участі або контролерами яких є публічні діячі або їх близькі родичі (подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені).

Як стверджується у Базельських стандартах "Належне ставлення банків до клієнтів", завжди існує загроза того, що ці особи, особливо у країнах з розвинутою корупцією, зловживатимуть наданою їм владою для свого власного збагачення протизаконним шляхом—отримання хабара, розкрадання тощо. Отримання та ведення операцій з капіталами корумпованих публічних осіб серйозно шкодить репутації самого банку і може підірвати довіру суспільства до етичних основ всього фінансового сектора.

Тому, згідно з Законом "Про запобігання та протидію легалізації доходів..." та Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, відносини з публічними діячами та пов'язаними з ними особами встановлюються з дозволу керівника виконавчого органу банку або керівника філії іноземного банку; банківською установою вживаються заходи для з'ясування джерел походження коштів таких осіб; з урахуванням рекомендацій відповідного суб'єкта державного фінансового моніторингу проводиться моніторинг операцій, учасниками або вигодоодержувачами яких є публічні діячі або пов'язані з ними особи, у порядку, визначеному для клієнтів високого рівня ризику.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>