Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Банківська справа arrow Організація фінансового моніторингу в банках
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Термінологічний словник

Бенефіціар — кінцевий отримувач фінансових ресурсів згідно з відповідним договором, що є юридичною особою, суб'єктом підприємницької діяльності, представницьким органом місцевого самоврядування або виконавчим комітетом ради згідно з чинним законодавством України.

Вивчення фінансової діяльності клієнта — складова частина ідентифікації та вивчення клієнта, яка включає проведення порівняльного аналізу інформації, отриманої підчас здійснення аналізу фінансових операцій клієнта, з інформацією, отриманою підчас установлення ділових відносин (у тому числі в процесі уточнення інформації з питань ідентифікації, зокрема щодо суті діяльності, фінансового стану), та з інформацією, отриманою за час обслуговування за попередній період (квартал, півріччя, рік).

Високий рівень ризику клієнта — це рівень ризику, отриманий за результатами оцінки ризику клієнта, який визначається банком відповідно до розроблених банком критеріїв ризику проведення клієнтом фінансових операцій з легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму та свідчить про високу ймовірність використання клієнтом послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму.

Вигодоодержувач — особа, на користь або в інтересах якої проводиться фінансова операція.

Господарське товариство — юридична особа, статутний капітал якої поділений на частки між учасниками. Господарськими товариствами визнаються підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку. До господарських товариств належать: акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства.

Ділова репутація — сукупність підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок щодо професійних та управлінських здібностей такої особи, її порядності й відповідності її діяльності вимогам закону.

Істотна участь — пряме або опосередковане володіння часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу, 10 і більше відсотків акцій або прав голосу в юридичній особі, прямий або опосередкований вплив на неї.

Клієнт — будь-яка особа, яка звертається за наданням послуг або користується послугами суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Контроль юридичної особи — пряме або опосередковане володіння фізичною особою самостійно чи спільно з близькими родичами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 та більше відсотків статутного капіталу або голосів юридичної особи, або незалежна від формального володіння можливість здійснювати будь-яким чином вирішальний вплив на управління чи на діяльність юридичної особи.

Контроль фізичної особи — можливість вирішального впливу на фінансові операції цієї особи незалежно від фактичного володіння активами фізичної особи.

Кореспондентські відносини з відкриттям кореспондентського рахунку — договірні відносини між банками, метою яких є здійснення платежів, розрахунків та надання інших банківських послуг за взаємними дорученнями.

Пов'язана особа — член господарського об'єднання (корпорація, концерн, холдинг тощо), до складу якого входить клієнт банку — юридична особа, а також незалежно від формального членства в будь-якому господарському об'єднанні юридична особа, що здійснює контроль юридичної особи — клієнта чи контролюється нею, або перебуває з нею під спільним контролем.

Поглиблена (посилена)ідентифікація — ідентифікація клієнтів, визначених у Програмі ідентифікації і вивчення клієнтів банку, яка містить розширений перелік відомостей для ідентифікації та вивчення клієнта, з урахуванням рекомендацій Національного банку.

Публічні діячі — фізичні особи, які виконують або виконували визначені публічні функції в іноземних державах.

Спрощена ідентифікація — ідентифікація клієнтів, віднесених до типу клієнтів із низьким рівнем ризику, визначеним у Програмі ідентифікації і вивчення клієнтів банку, яка передбачає отримання зменшеного переліку відомостей для ідентифікації з відповідними підтвердним и документами.

Фінансовий стан — сукупність показників, що відображають наявність, розміщення та/або використання активів клієнта банку, а також його реальні й потенційні фінансові можливості.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>