Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Банківська справа arrow Організація фінансового моніторингу в банках
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Порядок надання банками інформації Держфінмоніторингу України

Банки та інші суб'єкти первинного фінансового моніторингу у випадках, передбачених базовим Законом, зобов'язані надавати Спеціально уповноваженому органу інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та ідентифікаційні дані осіб, які їх здійснили, а також іншу інформацію з питань ПВК/ФТ відповідно до законів України.

Слід підкреслити, що відповідно до статті 12 Закону "Про запобігання та протидію легалізації доходів..." подання такої інформації не є порушенням професійної таємниці, таємниці страхування, банківської або комерційної таємниці. Крім того, згідно зі статтею 62 Закону "Про банки і банківську діяльність" банки мають право надавати інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, Спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу на його письмову вимогу щодо здійснення фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу згідно з законодавством про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Отже, банки, їх посадові особи та інші працівники не несуть дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності за подання Держфінмоніторингу України інформації про фінансові операції, якщо вони діяли у межах базового Закону, навіть у випадку завдання такими діями шкоди юридичним або фізичним особам. При цьому працівникам, які подали таку інформацію, забороняється повідомляти про це осіб, які брали участь в її проведенні, а також будь-яких третіх осіб.

Подання суб'єктом первинного фінансового моніторингу інформації про фінансову операцію, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, здійснюється протягом трьох робочих днів з дня її реєстрації. Рішення про подання або неподання Держфінмоніторингу України інформації про фінансову операцію, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, приймає відповідальний працівник, відповідно до внутрішніх процедур, передбачених Програмою здійснення фінансового моніторингу за певним напрямом діяльності банку. У разі ухвалення рішення про подання інформації про фінансову операцію, це здійснюється не пізніше 10 робочих днів з дня її реєстрації.

Якщо відповідальний працівник банку вважає недоцільним інформувати Держфінмоніторинг України про фінансову операцію, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу і внесена до реєстру, то він складає довідку, в якій обґрунтовує це рішення. Така довідка, складена на паперовому носії, має містити порядковий номер реєстрації фінансової операції у реєстрі фінансових операцій, дату її складання, перелік вжитих заходів щодо з'ясування суті і мети проведення клієнтом фінансової операції, інформацію про отримання відповідних документів, результати вжитих заходів, висновок щодо прийнятого рішення і підпис відповідального працівника банку. Одночасно в інформаційному рядку реєстру фінансових операцій, до якого була внесена операція, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, у полі "Коментарі" зазначається факт складання довідки та дата її складання.

Слід зазначити, що відповідальним працівником складаються окремі довідки щодо кожної операції, що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, стосовно якої було прийняте рішення про недоцільність інформування Держфінмоніторингу України.

Інформація, що надається згідно з вимогами базового Закону, є такою, що має обмежений доступ. Обмін такою інформацією, її розкриття та захист суб'єктами первинного фінансового моніторингу, а також установами, які здійснюють регулювання та нагляд за їх діяльністю, здійснюється у суворій відповідності до закону. У свою чергу, Держфінмоніторинг України зобов'язаний забезпечувати захист та зберігання інформації, одержаної згідно з вимогами Закону "Про запобігання та протидію легалізації доходів...". Йому забороняється передавати будь-кому одержану від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформацію, крім випадків, передбачених статтями 18, 20 і 22 зазначеного Закону (зокрема, подання інформації до правоохоронного або розвідувального органу України у вигляді узагальнених матеріалів; інформування суб'єктів державного фінансового моніторингу про порушення суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог Закону; надання інформації з обмеженим доступом відповідному органу іноземної держави на його запит). А розголошення у будь-який спосіб працівниками Держфінмоніторингу інформації, одержаної від суб'єктів первинного фінансового моніторингу, тягне за собою відповідальність, що передбачена законом.

Порядок подання Спеціально уповноваженому органу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції, що можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, для банків встановлюється Національним банком України (а не Кабінетом Міністрів України, як для інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу).

Зазначена інформація може надаватися Держфінмоніторингу України відокремленими підрозділами банку як безпосередньо, так і через банк-юридичну особу. У першому варіанті інформація обов'язково повинна містити обліковий ідентифікатор цього відокремленого підрозділу. Порядок передавання інформації до Спеціально уповноваженого органу має забезпечувати її гарантовану доставку та конфіденційність. Нормативними документами НБУ та Держфінмоніторингу встановлено, що обмін інформацією між банками та Спеціально уповноваженим органом здійснюється виключно електронною поштою Національного банку України з використанням відповідних засобів захисту. Форми такого обміну визначаються Порядком електронної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державного комітету фінансового моніторингу України, затвердженим наказом Держфінмоніторингу України від 30.08.2010 р. № 152.

У формі файлів — повідомлень здійснюється надання банком Держфінмоніторингу України такої інформації:

  • — про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
  • — про фінансові операції, у проведенні яких було відмовлено;
  • — про осіб, які брали участь у проведенні зазначених операцій або в обслуговуванні яким було відмовлено;
  • — про фінансову операцію, щодо якої у банку є достатні підстави підозрювати, що вона може бути пов'язана, стосуватися або призначатися для фінансування терористичної діяльності.

Файл-повідомлення — це електронний документ, який формується системою автоматизації банку, підписується електронним цифровим підписом відповідального працівника і шифрується програмними засобами, вбудованими в АРМ-НБУ.

Інформація про відмову від встановлення ділових відносин, якщо здійснення ідентифікації клієнта відповідно до вимог законодавства є неможливим, надається шляхом надсилання листа або файлу-листа із зазначенням підстав відмови та наявної інформації щодо клієнта.

Загальний порядок виявлення у банку фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та надання інформації щодо цих операцій Держфінмоніторингу України наданий на рис. 6.1.

Після отримання файла-повідомлення від банку Держфінмоніторинг України розшифровує цей файл, перевіряє електронні цифрові підписи, правильність заповнення всіх реквізитів та повноту наданих даних. За результатами такого контролю уповноважений орган до кінця робочого дня наступного за днем, в якому він отримав такий файл, надсилає на адресу банку файл-повідомлення про взяття (або відмову від взяття) фінансової операції на облік.

У такому файлі-повідомленні Держфінмоніторингу можуть зазначатися помилки, яких припустився банк, готуючи свій файл-повідомлення. Отже, у разі отримання файла-повідомлення про взяття (відмову від взяття) фінансової операції на облік з ненульовими кодами помилок відповідальний працівник банку має проаналізувати причини виникнення помилок, забезпечити їх виправлення та подати протягом трьох робочих днів належним чином оформлене повідомлення у складі нового файла-повідомлення на адресу Спеціально уповноваженого органу.

Файл-повідомлення про взяття фінансової операції на облік з нульовими кодами помилок стосовно окремої фінансової операції, інформацію щодо якої включено до відповідного файлу-повідомлення, є підтвердженням того, що ця фінансова операція взята на облік Держфінмоніторингом України. Нагадаємо, що порядок взяття на облік інформації про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Для забезпечення конфіденційності отриманої від суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформації у Держфінмоніторингу України створена комплексна система її захисту. На сьогоднішній день комплексна система захисту інформації забезпечує надійне роз-

Порядок виявлення фінансових операцій, що підлягають фінан¬совому моніторингу, працівниками банку та надання інформації щодо цих операцій ДСФМУ

Рис. 6.1. Порядок виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, працівниками банку та надання інформації щодо цих операцій ДСФМУ [41, с. 26]

межування доступу до інформації та трирівневу систему антивірусного захисту інформації.

Комплекс засобів та заходів захисту інформації в інформаційно-аналітичній системі Держфінмоніторингу підтримує безпечну інформаційну технологію, в рамках якої доступ до різних категорій інформації організується таким чином, що тільки уповноваженим користувачам або процесам надається можливість роботи з конкретною інформацією обмеженого доступу і гарантується цілісність при її обробці, зберіганні та транспортуванні у електронному вигляді, у вигляді друкованого документу або набору даних, що містяться на змінних носіях інформації. Для забезпечення цілісності та конфіденційності інформації впроваджено криптографічну систему її захисту.

Спеціально уповноважений орган має право у передбачених законом випадках направити до банку запит про надання інформації. Такий запит здійснюється в електронному вигляді засобами електронної пошти НБУ чи на паперовому носії поштою з повідомленням про вручення або за допомогою кур'єрського чи фельд'єгерського зв'язку.

У відповідь на запит банк надає додаткову інформацію про фінансові операції, які стали об'єктом фінансового моніторингу, копії документів, на підставі яких були проведені такі фінансові операції та пов'язані з ними операції, відомості про їх учасників та ін. Це здійснюється шляхом формування та надсилання файлу-відповіді та, у разі потреби, файлу-додатка протягом п'яти робочих днів здати отримання файлу-запиту. Сформований системою автоматизації банку файл-додаток шифрується за допомогою програмних засобів, вбудованих в АРМ-НБУ, і надсилається засобами електронної пошти Національного банку на адресу Держфінмоніторингу разом із файлом-відповіддю або передається на магнітному або цифровому носії.

У разі отримання від Спеціально уповноваженого органу файлу-запиту або запиту на паперовому носії на виконання запиту відповідного органу іноземної держави банк надає всю необхідну для виконання запиту інформацію та копії документів. Така вимога Спеціально уповноваженого органу має містити посилання на номер і дату реєстрації цього запиту у відповідному реєстрі.

Банк зобов'язаний також виконати запит Держфінмоніторингу України про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, фінансові операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу, шляхом здійснення первинного фінансового моніторингу цих фінансових операцій та направлення до уповноваженого органу відповідних файлів-повідомлень.

Копії всіх файлів, надісланих до Держфінмоніторингу України, зберігаються банком протягом п'яти років.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>