Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Банківська справа arrow Організація фінансового моніторингу в банках
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Порядок зупинення банками певних видів фінансових операцій

Відповідно до частини першої статті 17 Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" суб'єкт первинного фінансового моніторингу, у тому числі банк, має право зупинити проведення фінансової операції, якщо вона містить ознаки, передбачені статтями 15 і 16 Закону, та зобов'язаний зупинити проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включена до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції. Таке зупинення фінансових операцій здійснюється на строк до двох робочих днів.

Про факт зупинення проведення операції банку необхідно у той самий день повідомити Спеціально уповноважений орган, який може прийняти рішення про подальше зупинення такої операції на строк до п'яти робочих днів, про що зобов'язаний невідкладно повідомити суб'єкта первинного фінансового моніторингу, а також правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до кримінально-процесуального законодавства. Якщо такого рішення не буде, то банк протягом двох днів поновлює проведення фінансової операції.

Спеціально уповноважений орган також може у декількох інших випадках, визначених базовим Законом, прийняти рішення про зупинення суб'єктами первинного фінансового моніторингу фінансових операцій клієнтів. Механізм таких дій визначається "Порядком прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.09.2012 р. № 992.

Так, Спеціально уповноважений орган може прийняти рішення щодо зупинення видаткових операцій за рахунками клієнтів у разі, якщо такі операції містять ознаки, передбачені статтями 15, 16 базового Закону, на строк до п'яти робочих днів, про що зобов'язаний невідкладно повідомити суб'єкта первинного фінансового моніторингу, зокрема, банк, а також правоохоронні органи. При цьому прибуткові фінансові операції за рахунками таких клієнтів не зупиняються, проте про їх проведення банк зобов'язаний у той самий день повідомити Держфінмоніторинг України.

Протягом визначеного періоду зупинення операції Спеціально уповноважений орган проводить аналітичну роботу, збирає необхідну додаткову інформацію, аналізує її. Якщо мотивовані підозри підтверджуються, то він готує та подає до правоохоронних органів протягом строку зупинення операції відповідні узагальнені матеріали. У такому випадку строк зупинення фінансової операції продовжується на сім робочих днів з дня подання узагальнених матеріалів, за умови, що загальний строк такого зупинення не перевищуватиме 14 робочих днів. При цьому Спеціально уповноважений орган удень подання узагальнених матеріалів інформує суб'єкта первинного фінансового моніторингу про день закінчення строку зупинення фінансової операції.

Якщо за результатами перевірки ознаки легалізації злочинних доходів або фінансування тероризму не підтверджуються, Держфінмоніторинг України зобов'язаний невідкладно скасувати своє рішення про зупинення видаткових операцій та повідомити про це суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

Згідно з частиною п'ятою статті 22 Закону "Про запобігання та протидію легалізації доходів..." на виконання відповідного запиту уповноваженого органу іноземної держави про зупинення певної фінансової операції як такої, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, Спеціально уповноважений орган має право доручити суб'єкту первинного фінансового моніторингу зупинити чи поновити проведення або забезпечити моніторинг фінансової операції відповідної особи протягом строку, встановленого цим запитом.

Відповідно до базового Закону, порядок зупинення та поновлення проведення фінансових операцій визначається суб'єктами державного фінансового моніторингу, які здійснюють регулювання і нагляд за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

Положенням про здійсненням банками фінансового моніторингу, насамперед, визначається, що банк зобов'язаний використовувати програмне забезпечення, яке гарантує виявлення та зупинення безпосередньо до проведення фінансової операції, що здійснюється на користь або за дорученням клієнта, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції. Нагадаємо, що перелік таких осіб доводиться до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу Держфінмоніторингом України у порядку, погодженому з іншими суб'єктами державного фінансового моніторингу.

У разі прийняття рішення про зупинення або поновлення проведення фінансових операцій відповідальний працівник банку видає внутрішнє розпорядження. При цьому у випадку отримання рішення Спеціально уповноваженого органу про подальше зупинення фінансової операції (зупинення видаткових фінансових операцій) таке розпорядження видається у день отримання відповідного рішення з обов'язковим повідомленням керівника виконавчого органу банку (або керівника філії іноземного банку, або керівника відокремленого підрозділу банку).

Вищезазначене внутрішнє розпорядження повинно містити таку інформацію:

 • — найменування клієнта та номер його рахунку;
 • — найменування, номер і дату первинного документа;
 • — суму фінансової операції;
 • — підстави зупинення фінансової операції, визначені Законом;
 • — строк зупинення фінансової операції;
 • — підпис відповідального працівника та дату видачі розпорядження. Видані відповідальним працівником банку розпорядження щодо зупинення або поновлення проведення фінансових операцій мають зберігатися в окремій справі не менше п'яти років у порядку, передбаченому для зберігання документів з обмеженим доступом.

Важливо зазначити, що зупинення фінансових операцій відповідно до частини першої статті 17 та частини п'ятої статті 22 Закону "Про запобігання та протидію легалізації доходів..." не є підставою для виникнення цивільно-правової відповідальності суб'єктів первинного фінансового моніторингу та їх посадових осіб за порушення умов відповідних правочинів (договорів банківського рахунку, банківського вкладу, кредитних договорів тощо).

Про зупинення фінансової операції у випадках, передбачених частиною першою статті 17 базового Закону, банк зобов'язаний повідомити Держфінмоніторинг України шляхом невідкладного формування та відправлення у той самий день, коли була зупинена операція, відповідного файла-повідомлення. У полі "Коментарі" цього повідомлення зазначається дата закінчення зупинення фінансової операції.

Банк здійснює облік коштів за фінансовою операцією, проведення якої зупинено відповідно до положень базового Закону, за поточним рахунком клієнта. Облік розрахункового документа за такою фінансовою операцією разом із розпорядженням про її зупинення здійснюється на позабалансовому рахунку 9809 А "Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів".

Схема порядку дій банку щодо зупинення та поновлення фінансових операцій, пов'язаних з терористичною діяльністю, надана на рис. 6.2.

Доведення до банку прийнятих рішень або доручень і запитів Спеціально уповноваженого органу здійснюється в електронному вигляді засобами електронної пошти Національного банку, а в паперовому вигляді — поштою з повідомленням про вручення або за допомогою кур'єрського чи фельд'єгерського зв'язку.

При зупиненні видаткових операцій за рахунками клієнтів на строк до п'яти днів за рішенням Спеціально уповноваженого органу банк, у день їх зупинення, надсилає файл-повідомлення з інформацією про такі операції. Одночасно про проведення прибуткових операцій за зазначеними рахунками повідомляється Держфінмоніторингу шляхом надсилання у той самий день електронного інформаційного повідомлення про кожну прибуткову операцію.

Таке повідомлення має містити:

 • — код ознаки фінансової операції, відповідно до додатка З Інструкції № 148;
 • — реєстраційний номер і дату рішення Спеціально уповноваженого органу;
 • — дату здійснення прибуткової фінансової операції;
 • — суму, на яку проведено фінансову операцію.

Порядок зупинення та поновлення банком фінансових операцій, пов'язаних з терористичною діяльністю

Рис. 6.2. Порядок зупинення та поновлення банком фінансових операцій, пов'язаних з терористичною діяльністю [41, с. 29]

Одночасно інформація про таку фінансову операцію невідкладно, але не пізніше 12 години наступного робочого дня, вноситься до реєстру фінансових операцій і у цей самий день надається Держфінмоніторингу у складі файла-повідомлення.

У випадку, якщо банк:

 • — не отримав рішення Держфінмоніторингу України про подальше зупинення фінансової операції або
 • — отримав файл-рішення чи рішення (доручення) на паперовому носії про скасування рішення Спеціально уповноваженого органу про зупинення видаткових операцій або
 • — отримав файл-рішення чи рішення (доручення) на паперовому носії про поновлення фінансових операцій, зупинених на виконання відповідного запиту уповноваженого органу іноземної держави, то банківська установа поновлює проведення фінансової операції після закінчення встановленого строку шляхом здійснення переказу коштів з поточного рахунку клієнта за відповідним платіжним дорученням. При цьому банк зобов'язаний невідкладно, але не пізніше 11 години наступного робочого дня, повідомити Держфінмоніторингу файлі-листі про таке поновлення, зазначаючи у ньому відомості щодо підстав, часу та дати поновлення проведення фінансових операцій.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>