Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Документознавство arrow Сучасна українська літературна мова
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Категорія перехідності/неперехідності

У зв'язному мовленні одні дієслова самостійно виражають свою семантику (наприклад: дуб росте, робітник працює), інші потребують доповнення свого змісту за рахунок залежної форми іменника (наприклад: Учні написали диктант; Хлопець слухає музику). Здатність дієслова виражати свою семантику самостійно або за допомогою залежного іменника в знахідному відмінку (без прийменника) виявляється у категорії перехідності /неперехідності.

Усі дієслова поділяються на дві групи: перехідні і неперехідні. Цей поділ здійснюється на основі синтаксичних ознак дієслова: до перехідних належать дієслова, після яких ставиться форма знахідного відмінка без прийменника, до неперехідних -дієслова, що не мають залежної форми знахідного відмінка без прийменника.

Категорія перехідності/неперехідності властива всім дієслівним формам: інфінітиву, особовим і родовим формам та дієприслівнику.

Порівняйте, наприклад, перехідне дієслово: прочитати книгу, прочитаю книгу, прочитайте книги, прочитав книгу, прочитала б книгу, прочитавши книгу. Тільки дієприкметникова форма не керує формою знахідного відмінка без прийменника.

Перехідні дієслова можуть керувати також формою родового відмінка у функції прямого додатка, коли вони вживаються в заперечному реченні з часткою не (не чув пісні, не бачив брата), а також у сполученні з іменниками, що означають збірність, речовинність (пас ягнят і ягнята, купив хліба).

До перехідних належать також дієслова бажати, зичити, що керують формами родового відмінка і поєднуються з іменниками абстрактного значення: бажати щастя, зичити здоров'я.

Неперехідні дієслова вживаються самостійно (без залежної відмінкової форми) або керують будь-якою відмінковою формою іменника з прийменником чи без прийменника, крім знахідного прямого об'єкта, наприклад: іти, жити, чорніти; боятися (чого?), дякувати (кому?), їхати (чим?), лежати (на чому?), сміятися (з чого?), бігти (назустріч кому7),розминутися (з ким?).

Перехідні дієслова можуть набувати значення неперехідних. Це буває у випадку опущення при перехідному дієслові прямого додатка. Порівняйте: писати лист і вміє писати; грає вальс і грає на скрипці. Від перехідних дієслів творяться дієслова неперехідні за допомогою постфікса -ся: мити-митися, брати-братися, вітати-вітатися, возити - возитися. Постфікс -ся перетворює дієслово в неперехідне, від таких дієслів не утворюються пасивні дієприкметники. Тільки одне дієслово на -ся сподіватися в українській мові належить до перехідних, але пасивний дієприкметник втрачає постфікс -ся: сподіваний.

Увага! Перехідність/неперехідність у сучасних лінгвістичних дослідженнях розглядається як лексико-синтаксична категорія, що ґрунтується на ознаках валентності дієслів, які в ролі предиката можуть відкривати в реченні позиції об'єкта чи результатива або адресата, засобу, знаряддя дії, локатива тощо.

З урахуванням типу валентності виділяють одно-, дво-, три-, чотири-, рідше п'яти-і шестивалентні дієслова.

Чіткої межі між перехідними і неперехідними дієсловами немає. Деякі перехідні дієслова можуть втрачати перехідність і виступати в значенні неперехідних. Це буває тоді, коли немає при дієсловах додатка, вираженого іменником у знахідному відмінку без прийменника. Порівняймо: він малює картину і він уже малює. Або: читати книгу, виконати вправу (тут дієслова читати, виконати - перехідні) і виразно читати, швидко виконати (дієслова читати, виконати - перехідні, але вжиті із значенням неперехідних). Якщо до перехідного дієслова додати частку -ся(-сь), то воно стає неперехідним: умивати -умиватися, одягати - одягатися, купати - купатися.

Перехідні

Приклади

1. Іменник-додаток вживається в знахідному відмінку без прийменника

зібрати (кого? що?)урожай; дай сіль

2. Іменник-додаток може вживатися в . родовому відмінку в таких випадках: а) якщо дія переходить не на весь предмет, а тільки на його частину; 6) коли перед дієсловом наявна заперечна частка не

дай (к о г о ? чого?) солі; купити хліба; не зустрів приятеля

1. Іменник-додаток вживається в знахідному відмінку з прийменником

думати (про кого? про що?) про людей; надійся (на к о г о ?) на себе

2. Іменник-додаток вживається у формі будь-якого відмінка, крім зазначених вище

віддали (кому?) дітям; запобігали (чому?)лихові; злякався (кого? чого?) звіра

3. До перехідних дієслів належать дієслова із часткою -ся (-сь)

гордитися (к Н М ? чим?) братом, одягатися

4. Безособові дієслова, що означають стан людини або природи

спати, морозить

5. Дієслова, що означають переміщення в просторі

бігти, йти, плавати

Примітка. Дієслова із значенням цілеспрямованої дії - перехідні, дієслова з іншим значенням - неперехідні.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші