Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ВСТУП

Професійне заняття бізнесом у сучасних умовах господарювання потребує вміння практично використовувати методи фінансово-економічного аналізу при здійсненні кредитних, інвестиційних та інших комерційних операцій.

Математичний апарат сучасного фінансово-економічного аналізу складається з методів і моделей фінансової математики, які дозволяють описувати на кількісному та якісному рівнях явища й процеси фінансової сфери економічного життя суспільства [59].

Умовно методи фінансової математики поділяються на дві категорії: базові та прикладні.

До базових методів і моделей належать:

  • - прості та складні проценти як основа операцій, які пов'язані з нарощуванням і дисконтуванням платежів;
  • - розрахунок послідовностей (потоків) платежів стосовно різних видів фінансових рент.

До прикладних методів фінансових розрахунків належать:

  • - планування та оцінка ефективності фінансово-кредитних операцій;
  • - розрахунок страхових ануїтетів;
  • - планування погашення довгострокової заборгованості;
  • - планування погашення іпотечних позик і споживчих кредитів;
  • - фінансові розрахунки за цінними паперами;
  • - лізингові, факторингові, форфейтингові, опціонні операції;
  • - планування та аналіз інвестиційних проектів тощо. Особливістю всіх фінансових розрахунків є тимчасова цінність грошей у часі, тобто принцип нерівноцінності грошей, які відносяться до різних моментів часу. Нерівноцінність однакових за абсолютною величиною сум пов'язана, насамперед, з тим, що гроші, які є сьогодні, можуть бути інвестовані та принести дохід у майбутньому.

Для того, щоб автоматизувати фінансово-інвестиційні розрахунки на комп'ютері, можна використати фінансові функції табличного процесору Excel, який є складовою пакету Microsoft Office.

Соціально-економічним явищем, породженим диспропорціями виробництва в різних сферах ринкового господарства, одним із найтяжчих проявів макроекономічної нестабільності, є інфляція. Тому важливим є механізм впливу інфляції на результати фінансово-інвестиційних операцій: на кредитні (депозитні) операції, облік векселів; ефективність інвестиційного проекту тощо.

Автори сподіваються, що цей навчальний посібник дуже потрібний і своєчасний і принесе користь читачу.

Будь ласка Ваші зауваження та конструктивні пропозиції щодо представленого посібника присилайте на електронну адресу: e-mail: ev. Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати Ява-скрипт.

МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Основні поняття фінансових методів розрахунку

Основні поняття фінансових методів розрахунку такі:

процент (англ. interest) - дохід кредитора (інвестора) від надання грошей у борг позичальнику (інвестування грошей). Процент є однією з форм більш загального поняття економічного ефекту. Економічний ефект - це різниця між результатом і витратами;

процентна ставка (англ. interest rate) - величина, яка характеризує інтенсивність нарахування процентів, вимірюється у процентах або у вигляді десяткового дробу.

Порівняно із загальними економічними поняттями "процентна ставка" відповідає поняттю економічної ефективності - відношенню ефекту до понесених витрат;

нарощування (англ. advance) - збільшення початкової суми в зв'язку з приєднанням до неї нарахованих процентів;

дисконтування (англ. discounting) - приведення вартісної величини, яка відноситься до майбутнього, до деякого попереднього моменту часу (операція, обернена нарощуванню).

Прості та складні проценти

Існують різні способи нарахування процентів від надання коштів у борг. Відповідно використовують різні види процентних ставок.

Проценти відрізняються за базою їх нарахування. Використовується постійна база та база для розрахунку, яка послідовно змінюється. В останньому випадку за базу приймається сума, що отримана на попередньому етапі нарощування або дисконтування.

При постійній базі використовують прості проценти (англ. simple interest), при змінній - складні проценти (англ. compound interest).

Простий процент розраховується за формулою

де У - простий процент; Р - початковий кредит (депозит); п - строк кредиту (депозиту) в роках; ] - ставка проценту (десятковий дріб).

Загальна сума виплат з урахуванням нарахованих процентів 5 (нарощена сума)

де п = — ; ґ - кількість днів позики (депозиту); К — кількість днів у К році.

Нарощення за простими процентами використовують при наданні короткострокових позик (до одного року) чи у випадках, коли проценти не приєднуються до суми боргу, а періодично виплачуються кредитору.

Залежно від способу визначення тривалості фінансової операції розраховують точний процент (К = 365,366 днів) або звичайний (комерційний) процент (К = 360) з приблизною кількістю днів у місяці (тривалість повного місяця - 30 днів) або з точною кількістю днів (ґ дорівнює точній кількості календарних днів). Для підрахунку точної кількості днів позики (депозиту) використовують спеціальні таблиці, в яких приведені порядкові номери кожного дня року. Схема нарахування точних процентів з точною кількістю днів позики застосовується у банках Великобританії, США, Португалії. Схема нарахування звичайних процентів з точною кількістю днів позики дає дещо більший результат і використовується в банках Франції, Бельгії, Іспанії, Швейцарії, Югославії. Схема нарахування звичайних процентів з наближеною кількістю днів позики - найменш точна, застосовується вона в банках Німеччини.

У середньострокових і довгострокових фінансово-інвестиційних операціях, якщо проценти не виплачуються відразу після їх нарахування, а приєднуються до суми боргу та самі приносять процент, використовують складні проценти. База для нарахування складних процентів збільшується з кожним періодом виплат.

Нарощена сума 5 в кінці п -го року за умови, що проценти нараховуються один раз на рік

де Р - початковий розмір боргу; у - ставка нарощення за складними

процентами (постійна протягом усього строку нарахування процентів); п - число років нарощення. Складні проценти за п років

При нарахуванні процентів при дробовій кількості років п = па + пЬ , де па - ціла кількість років, пь - дробова частина року, використовують два методи розрахунку. Перший метод полягає в розрахунку за формулою (1.3), другий припускає нарахування процентів за цілу кількість років за формулою складних процентів і за формулою простих процентів за дробову частину року

Якщо проценти нараховуються т разів на рік, то в договорах з банком фіксується річна ставка процентів і, яка називається номінальною ставкою процентів. У такому випадку нарощена сума за рік буде дорі-

( і У

внювати ^і = Р • І 1 н— І .

V т)

Якщо процес реінвестування продовжується в наступному році, то нарощена сума в кінці другого року буде:

Нарощена сума в кінці п -го року

Нарощена сума за методом складних процентів при використанні змінних ставок

де Іі І2, Ім - послідовні в часі значення процентних ставок; п,п^,^.,п^ - тривзлість періодів, протягом яких використовуються відповідні ставки.

Якщо зменшити період нарахування процентів до нескінченно малої величини (період, за який будуть здійснюватися нарахування прямує до нуля, а кількість нарахувань процентів - до нескінченності), то проценти будуть нараховуватися неперервно.

Нарощена сума за методом складних неперервних процентів

де е - число Ейлера, яке є основою натурального логарифму.

З курсу математичного аналізу відомо І ^ + ±_ 1 — е при т —> оо. І т)

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші