Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Про нас
Правила користування
Політика конфіденційності
Угода користувача
Політика Cookies
Контакти
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Розрахунок внутрішньої норми доходності в Excel

Функція ВСД обчислює ітеративним методом норму дисконтування IRR = j, при якій NPV = 0

Синтаксис ВСД(значения, предположение). (2.6)

Аргументи функції означають:

значення - це масив, або посилання на комірки, для яких потрібно підрахувати внутрішню ставку доходності. "Значення" повинні містити хоч би одне додатне та одне від'ємне значення;

предположение - це величина, про яку припускається, що вона близька до результату ВСД.

Приклад 2.17. Витрати з проекту складають 500 тис. грн. у кінці року. Очікувані доходи становлять 50 тис. грн., 100 тис. грн., 300 тис.

грн., 200 тис. грн. протягом наступних 4 років. Потрібно оцінити економічну доцільність проекту за внутрішньою нормою доходності, якщо ринкова норма доходу 12% річних.

Розв'язання: Комірки А1:А5 - це масив комірок Excel, які містять значення: -500, 50, 100, 300, 200. Внутрішня норма доходності: ВСД(А1:А5) = 9,25%. Це менше ніж ринкова норма доходності, тому проект має бути відхилено.

З іншого боку NPV = ЧПС(12%; - 500; 50; 100; 300; 200) = - 31,25 < 0, NPV = ЧПС(ВСД(А1:А5); - 500; 50; 100; 300; 200) = 0.

Внутрішня ставка доходності нерегулярних змінних витрат і доходів розраховується за формулою

де dk - дата k -ї виплати; d 0- дата нульової виплати; Pk - сума k -ї виплати.

Внутрішня ставка доходності для грошових потоків, які не обов'язково носять періодичний характер, яка розраховується за формулою (2.7), може бути знайдена за допомогою фінансової функції Excel ЧИСТВНДОХ:

Синтаксис ЧИСТВНДОХ( значения, даты, предп). (2.8)

Аргументи функції означають:

значення — ряд грошових потоків, який відповідає графіку платежів, наведеному в аргументі "даты". Перший платіж є необов'язковим і відповідає витратам або виплаті на початку інвестиції. Якщо перше значення є затратами або виплатою, воно повинно бути від'ємним. Усі наступні виплати дисконтуються на основі 365-річного року. Ряд значень повинен містити хоча б одне додатне або одне від'ємне значення;

даты — дати платежів, які відповідають ряду грошових потоків. Перша дата вказує початок графіка платежів. Усі інші дати повинні бути після цієї дати, але можуть йти в довільному порядку;

предп - передбачуване значення результату функції ЧИСТВНДОХ.

У Microsoft Excel функція ЧИСТВНДОХ обчислюється за допомогою ітеративного методу.

Приклад 2.18. В інвестиційний проект 1 січня 2008 р. вкладено 10 тис. грн. Очікуються такі прибутки по проекту: 1 березня 2008 р. - 2750 грн., 30 жовтня 2008 р. - 4250 грн., 15 лютого 2009 р. - 3250 грн., 1 квітня 2009 р. - 2750 грн. Визначте внутрішню норму доходності.

Розв'язання: Комірки А1:А5 - це масив комірок Excel, які містять значення: - 10000; 2750, 4250, 3250, 2750. Комірки В1:В5 - це масив комірок Excel, які містять значення відповідних дат. Внутрішня норма доходності: ЧИСТВНДОХ( А1:А5; В1:В5; 0,1) = 0,373362535 або 37,34%. Чистий приведений дохід по знайденій внутрішній нормі доходності ЧИСТНЗ(ЧИСТВНОХ; А1:А5; В1:В5) = 0.

Щоб проглянути числа у вигляді процентних співвідношень, виділіть комірку і потім на вкладці Лист у групі Число, натисніть кнопку Процентний формат.

Фінансова функція Excel МВСД розраховує модифіковану внутрішню ставку доходності для ряду періодичних грошових потоків. Функція МВСД враховує як витрати на залучення інвестиції, так і процент, отримуваний від реінвестування грошових коштів.

Синтаксис МВСД (значення, ставка_финанс;ставка_реинвест) (2.9)

Аргументи функції означають:

значення — масив або посилання на комірки, які містять числові формати. Ці числа представляють ряд грошових виплат (від'ємні значення) і надходжень (додатні значення), які відбуваються в регулярні періоди часу;

ставка_финанс — ставка процента, яка виплачується за гроші використовувані в грошових потоках;

ставка_реинвест — ставка процента, отримуваного на грошові потоки при їх реінвестуванні.

Приклад 2.19. Підприємець отримав кредит 120 тис. грн. під 10% річних. Експлуатація обладнання принесла прибуток (тис. грн.) за перший рік - 39; другий - 30; третій - 21; четвертий - 37; п'ятий - 46. Підприємець вирішив прибуток реінвестувати під 12% річних. Визначити модифіковану внутрішню ставку прибутковості.

Розв'язання: Комірки А1:А6 - це масив комірок Excel, які містять значення: - 120, 39, 30, 21, 37, 46. Модифікована ставка доходності по інвестиціях за 5 років: МВСД(А1:А6;10%;12%) = 13%. Модифікована ставка доходності після 3-х років: МВСД(А1:А3;10%;12%) = - 5%.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>