Навігація
Головна
Авторизація/Реєстрація
Правила користування
Контакти
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка
< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Стаття 285. Основні права та обов'язки орендаря ([29])

 • 1. Орендар має переважне право перед іншими суб'єктами господарювання на продовження строку дії договору оренди.
 • 2. Орендар може бути зобов'язаний використовувати об'єкт оренди за цільовим призначенням відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства, майно якого передано в оренду.
 • 3. Орендатор зобов'язаний берегти орендоване майно відповідно до умов договору, запобігаючи його псуванню або пошкодженню, та своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату.
 • 4. Орендатор відшкодовує орендодавцю вартість орендованого майна у разі відчуження цього майна або знищення чи псування з вини орендаря.

Норми П(С)БО 14 "Оренда" не поширюються на:

 • - орендні угоди, які пов'язані з розвідкою та використанням природних ресурсів;
 • - угоди щодо використання сумісних авторських прав;
 • - угоди щодо оренди цілісних майнових комплексів;
 • - на оцінку біологічних активів;
 • - на оцінку об'єктів інвестиційної нерухомості.

Розрізняють оренду фінансову та оперативну (іншу, ніж фінансову).

Фінансова оренда - це оренда, що передбачає передачу орендарю всіх ризиків та вигод, пов'язаних з правом користування та володіння активом. Оренда вважається фінансовою за наявності хоча б однієї з наведених ознак:

 • 1) орендар набуває права власності на орендований актив після закінчення строку оренди;
 • 2) орендар має можливість та намір придбати об'єкт оренди за ціною, нижчою за його справедливу вартість на дату придбання;
 • 3) строк оренди складає більшу частину строку корисного використання (експлуатації) об'єкта оренди;
 • 4) теперішня вартість мінімальних орендних платежів з початку строку оренди дорівнює або перевищує справедливу вартість об'єкта оренди;
 • 5) орендований актив має особливий характер, що дає змогу лише орендареві використовувати його без витрат на модернізацію, модифікацію, дообладнання;
 • 6) орендар може продовжити оренду активу за плату, значно нижчу за ринкову орендну плату;
 • 7) оренда може бути припинена орендарем, який відшкодовує орендодавцю його втрати від припинення оренди;
 • 8) доходи або втрати від змін справедливої вартості об'єкта оренди на кінець терміну оренди належать орендарю ([39]) .

Визначення фінансової оренди (лізингу) міститься у:

 • - Цивільному кодексі України (ст.806 - 809 [28];
 • - Податковому кодексі (пп.14.1.97, ст.14 [30]);
 • - Законі України "Про фінансовий лізинг" (у редакції Закону України від 11.12.2003 р. №1381-ІУ, зі змінами і доповненнями) (п.14 [13]).

Визначення фінансової оренди (лізингу) у наведених документах суттєво відрізняється, від запропонованого в П(С)БО 14 "Оренда". Перші дві ознаки фінансової оренди зазначаються у договорі оренди. Вони передбачають перехід права власності на об'єкт оренди до орендаря в кінці строку оренди (у другому випадку шляхом викупу). При цьому справедлива вартість об'єкта на дату придбання наприкінці строку оренди має бути визначена на початку строку оренди та зазначена у договорі. На практиці важко зробити такі розрахунки на початку строку оренди. Якщо перші дві ознаки не виконуються, то необхідно порівняти строк оренди, вказаний у договорі, зі строком корисного використання об'єкта оренди. Третя та четверта ознаки не передбачають переходу права власності до орендаря наприкінці строку оренди. Четверта ознака фінансової оренди пов'язана з порівнянням теперішньої вартості мінімальних орендних платежів (МОП) і справедливої вартості об'єкта оренди.

Строк оренди - це період дії невідмовної орендної угоди, а також період продовження цієї угоди, обумовлений на початку строку оренди.

Невідмовна орендна угода - орендна угода, яка анулюється в одному з таких випадків:

 • - з дозволу орендодавця;
 • - якщо відбулася певна непередбачена подія;
 • - у разі укладання орендарем нової угоди про оренду цього самого активу або аналогічного за призначенням активу з тим самим орендодавцем.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші
?>