Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Теоретичні основи побудови бухгалтерського фінансового обліку

Розділ 1 Загальна характеристика, предмет і метод бухгалтерського фінансового обліку

Розділ 2 Баланс, основи його побудови

Розділ 3 Система бухгалтерських рахунків та їх класифікація. План рахунків бухгалтерського обліку

Розділ 4 Документація. Облікові регістри. Інвентаризація. Форми ведення бухгалтерського обліку

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРЕДМЕТ І МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ

Нормативні джерела

  • 1. Лука Пачоли. Трактат о счетах и записях. Издание подготовил Ярослав Соколов. М.: Статистика – 1974,160 с.
  • 2. Лука Пачоли. Трактат о счетах и записях. Издание подготовил профессор Михаил Кутер. Москва “Финансы и статистика”, 2009. Краснодар ООО “Просвещение-ЮГ”, 2009 – 307 с.
  • 3. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Ураїні” № 996-XTV від 16 липня 1999 р. із змінами і доповненнями, внесеними Законами України № 1707-ІП від 11 травня 2000 р., № 1807-ІП від 8 червня 2000 р.
  • 4. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості. Затверджено Наказом Державного Комітету промислової політики України від 2 лютого 2001 р. № 47.
  • 5. Податковий Вісник податкової служби № 5, 2001 р.
  • 6. Постанови Кабінету Міністрів України № 1706 від 28 жовтня 1998 р.
  • 7. Закон України “Про властність” № 697-XVII від 07.02.91 р.
  • 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах” № 137 від 28 травня 1999 р.
  • 9. Закон України “Про підприємництво в Україні” № 887-ХІІ від 27.03.1991 р.
  • 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 “Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність”. Затверджено Наказом від 7 листопада 2003 р. № 617 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 3 жовтня 2007 р. № 1100).

Суть та значення господарського обліку

Загальні риси обліку

Перш ніж приступити до вивчення бухгалтерського фінансового обліку, необхідно ознайомитися в загальних рисах з господарським обліком, господарською діяльністю країни, підприємства. Це дасть змогу краще зрозуміти особливості обліку, повніше й глибше усвідомити його.

Господарський облік відображає всі процеси, які пов'язані як із господарською діяльністю країни в цілому, так і з діяльністю підприємств, зокрема (незалежно від форм власності). Господарська діяльність спрямована на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах. У сільському господарстві господарський облік забезпечує користувачів інформацією про кількісний та якісний стан земель, зміни в правах власності, користуванні та цільовому використанні сільськогосподарських угідь. Господарський облік включає в себе: виробництво продукції, реалізацію її, визначення фінансових результатів діяльності, сплату податків та розподіл отриманого прибутку.

Економіка України складається з галузей – промисловості, сільського господарства, будівництва, торгівлі, транспорту тощо. Кожна галузь складається з окремих підприємств і організацій, які відносяться до різних форм власності. До них належать заводи, фабрики, шахти, фермерські господарства, торговельні підприємства тощо.

Будь-яка діяльність, пов'язана з виробництвом, обміном та споживанням матеріальних і нематеріальних цінностей, наданням та використанням послуг, є господарською діяльністю підприємства країни.

Для здійснення господарської діяльності кожне підприємство має в своєму розпорядженні необхідні господарські засоби – будівлі, машини, обладнання та інші засоби, виробничі запаси, грошові кошти та джерела цих господарських засобів.

Поряд з господарськими засобами необхідною умовою господарської діяльності є праця. Витрати праці включаються разом із матеріальними витратами та іншими засобами виробництва до вартості виготовлюваних виробів (робіт, послуг), уречевлюються в них.

Господарська діяльність та господарські операції

Господарська діяльність підприємства складається із господарських процесів, котрі поділяються на господарські операції.

Так, на виробничому підприємстві (фабриці, заводі) характерні операції із закупівлі сировини та інших матеріалів складають у своїй сукупності процес заготівлі; операції з виготовлення виробів із сировини та інших виробничих запасів утворюють процес виробництва; операції з продажу вироблених виробів належать до процесу реалізації.

Кожне підприємство (підприємець) веде господарську діяльність за власним планом або за встановленим для нього державним планом (для державного підприємства).

Господарська діяльність кожного підприємства (підприємця) вимагає планування, управління і контролю. Щоб керувати підприємствами різних форм власності і всім народним господарством України, необхідно мати відомості про господарську діяльність кожного підприємства: розміри й склад його засобів, коштів, розвиток окремих галузей тощо. Всі ці відомості можуть бути одержані лише завдяки обліку.

Найдавніші відомості про облік

Облік існує давно. Він виник у процесі розвитку людського суспільства, у процесі матеріального виробництва на певній стадії розвитку людства, і господарська діяльність сприяла його поширенню. Перші письмові дані про господарський облік відносяться до XIV століття. В 1391 році італійський історик Зерби писав про наявність подвійного запису, при якому сума кожної господарської операції записується двічі.

Автором подвійного запису господарських операцій протягом сотень років вважається монах-італієць – математик Лука Пачолі (1445-1515 р.), який у своєму науковому трактаті (назва його “Трактат про рахунки та записи”) розглядав облік як універсальну методичну науку, дав конкретне визначення поняттям “подвійний запис”, “рахунок” та “облік” [1, 2].

Виходячи із вищевикладеного, господарський облік – це спосіб кількісного відображення і якісної характеристики господарської діяльності з метою управління цією господарською діяльністю.

Протягом історичного розвитку, в процесі загального зростання матеріально-технічної культури змінювалися й удосконалювалися також методи, техніка і форми обліку. Від примітивних засобів і способів до складних сучасних комп'ютерних систем – таким є шлях розвитку облікової техніки.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші