Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Метод бухгалтерського фінансового обліку, визначення та суть елементів

Способи і прийоми відображення господарської діяльності в обліку

Метод бухгалтерського обліку – це сукупність способів і прийомів, за допомогою яких господарська діяльність підприємства відображається в обліку. Він складається з ряду елементів, головні з яких:

 • 1) документація;
 • 2) інвентаризація;
 • 3) рахунки;
 • 4) подвійний запис;
 • 5) оцінка;
 • 6) калькуляція;
 • 7) баланс;
 • 8) звітність.

Практичне використання кожного з них обумовлене відповідними положеннями, інструкціями, вказівками, розробленими і затвердженими державними органами.

Зупинимося на їхній характеристиці.

Документація являє собою відображення господарських операцій у визначених носіях інформації – на паперових бланках або технічних носіях (магнітних стрічках, магнітних дисках, перфострічках, дискетах); це письмове свідчення про здійснення господарської операції, що надає юридичної сили даним бухгалтерського обліку.

Інвентаризація – це спосіб перевірки в натурі наявності товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів шляхом перерахування, зважування, обміру й оцінки всіх залишків господарських засобів і порівняння з даними бухгалтерського обліку. Інвентаризація – це спосіб бухгалтерського обліку майна, коштів підприємства, що забезпечує відповідність облікових даних їх фактичній наявності.

Принцип подвійного запису

Рахунки (бухгалтерські) – призначені для обліку наявності активів і пасивів.

Подвійний запис. Уперше сутність подвійного запису було розкрито й логічно обґрунтовано в праці італійського математика Луки Пачолі, надрукованій 1494 р. під назвою “Трактат о счетах и записях” [1, 2]. Звідси поняття “подвійна італійська бухгалтерія”. Пачолі називають батьком системи подвійної бухгалтерії. Першу друковану працю з бухгалтерії було невдовзі видано іншими мовами, то ж вона породила чимало наслідувачів у Німеччині, Франції, Англії. Одну з таких робіт було перекладено російською мовою за правління Петра Першого.

Система подвійного запису, вихідні позиції якої було викладено Пачолі, витримала іспит часом і ось уже понад S00 років використовується (в тих чи інших варіантах) всюди, де необхідний систематичний облік господарської діяльності.

Подвійний запис – це принцип тотожного відображення господарських операцій на рахунках, що зумовлює рівність оборотів по дебету і кредиту кореспондуючих рахунків.

Подвійний запис випливає з економічної суті відображення операцій. Кожна господарська операція викликає зміни у двох видах господарських засобів, грошових коштів, або у двох видах джерел, або в одному виді засобів чи коштів, і в тій же сумі змінюється відповідний вид джерел.

Розглянемо використання подвійного запису для відображення на рахунках початкового сальдо і визначення сальдо на активних, пасивних і активно-пасивних рахунках.

Приклади використання подвійного запису

Приклад

І. Сальдо на 01.11.2010 р.:

 • на дебеті рахунку “Каса” – 30 грн;
 • на дебеті рахунку “Поточні рахунки в національній валюті” – 1 500 000 грн;
 • на дебеті рахунку “Розрахунки з

постачальниками та підрядниками” (оптова база № 1) – 200 000 грн;

на кредиті рахунку “Розрахунки з постачальниками

та підрядниками” (магазин № 5) - 640 000 грн.

II. Господарські операції за листопад 2010 р.

 • 1) З рахунку “Поточні рахунки в національній валюті” надійшло до каси підприємства на господарські потреби 600 грн (грошей у касі збільшилося на 600 грн, на поточному рахунку в національній валюті зменшилося на 600 грн).
 • 2) Надійшло на склад матеріалів від оптової бази №1 на 180 000 грн (матеріалів на складі збільшилося на 180 000 грн, заборгованість підприємства, на яке надійшли матеріали, збільшилася на 180 000 грн).
 • 3) Перераховано з рахунку “Поточні рахунки в національній валюті” магазину №5 600 000 грн за товари (на рахунку грошей зменшилося на 600 000 грн, й водночас кредиторська заборгованість перед магазином №5 зменшилася на 600 000 грн).

III. Відображення на рахунках бухгалтерського обліку початкового сальдо (на 1 листопада 2010 р.), господарських операцій за листопад і визначення сальдо на 1 грудня 2010 р.:

Оцінка – це відображення об'єктів бухгалтерського обліку в єдиному грошовому вимірнику з метою узагальнення їх у цілому по підприємству.

Для відображення бухгалтерського обліку та звітності майно і господарські операції оцінюються у національній грошовій одиниці України способом підсумовування витрат.

Записи у бухгалтерському обліку на валютних рахунках підприємства, а також операцій в іноземній валюті здійснюються в національній грошовій одиниці України (в гривнях) у сумах, які визначаються шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом Національного банку України, що діє на момент здійснення операцій. Водночас зазначені записи здійснюються у валюті розрахунків і платежів (за кожною іноземною валютою окремо).

Калькуляція – це латинський термін, що означає “набирати”, тобто набирати витрати з метою визначення собівартості продукції та послуг як у цілому, так і поодинці. Собівартість є базою для визначення ціни виробничої продукції, виконаних робіт та наданих послуг.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші