Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Затвердження типових форм первинної документації

У процесі здійснення заходів з реалізації Державної програми переходу України на міжнародну систему обліку Міністерство статистики України протягом 1995-1996 рр. видало низку наказів, якими затвердило типові форми первинної облікової документації. Ці форми мають багато спільного з типовими міжвідомчими формами колишнього СРСР, але містять суттєві відмінності: з'явилися нові форми, які раніше не застосовувалися, а деякі колишні не включені до Наказів Мінстату України.

Організація документопотоку на підприємстві

Рис. 4.1. Організація документопотоку на підприємстві

У теорії та практиці бухгалтерського обліку традиційно терміном “первинний документ” називають документ, на основі якого здійснюється господарська операція та робляться записи на рахунках обліку. В даному випадку терміном “первинна облікова документація” визначено всю сукупність затверджених форм, хоча далеко не всі з них можуть бути основою для здійснення господарських операцій. До складу цих форм належать: первинні документи, реєстри аналітичного обліку, реєстри обліку інших документів.

На виконання заходів з реалізації Державної програми переходу України на міжнародну систему обліку і статистики Міністерством статистики України затверджено типові форми первинної облікової документації (див. 4.1. Законодавча база).

Перелік типових фори первинної документації

Нижче наведено типові форми первинної документації. Облік особового складу підприємства Типова форма №П-1 Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу Типова форма №П-2 Особова картка

Типова форма №П-5 Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу

Типова форма №П-6 Наказ (розпорядження) про надання відпустки Типова форма №П-8 Наказ (розпорядження) про припинення трудової угоди Типова форма №П-1З Табель обліку використання робочого часу Облік нарахування та виплати заробітної плати Типова форма №П-49 Розрахунково-платіжна відомість Типова форма №П-50 Розрахункова відомість Типова форма №П-51 Розрахункова відомість Типова форма №П-52 Розрахунок заробітної плати Типова форма №П-53 Платіжна відомість Типова форма №П-54 Особовий рахунок Типова форма №П-54а Особовий рахунок

Типова форма №П-55 Накопичувальна картка виробітку і заробітної плати Типова форма №П-56 Накопичувальна картка обліку заробітної плати Облік касових операцій

Типова форма №КО-1 Прибутковий касовий ордер Типова форма №КО-2 Видатковий касовий ордер

Типова форма №КО-3 Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів

Типова форма №КО-4 Касова книга та інші (№КО-5, КО-За)

Облік розрахунків з підзвітними особами Типова форма №807 Авансовий звіт Облік банківських операцій Типова форма N“869 Рахунок-фактура код 0401001 Платіжна вимога код 0401002 Платіжне доручення код 0401003 Зведене платіжне доручення код 0401004 Заява про відмову від акцепту код 0401007 Реєстр чеків код 0401008 Зведена вимога Облік матеріалів

Типова форма №М-1 Журнал обліку надходження вантажів, що надійшли Типова форма №М-2 Довіреність

Типова форма №М-2а Акт списання бланків-довіреностей Типова форма №М-3 Журнал реєстрації виданих довіреностей Типова форма №М-4 Прибутковий ордер Типова форма №6 Товарно-транспортна накладна Типова форма №М-7 Акт про приймання матеріалів

Типова форма №М-8 Лімітно-забірна картка (на одне найменування матеріалу та багаторазовий відпуск)

Типова форма N"M-9 Лімітно-забірна картка (для багаторазового відпуску двох-пяти найменувань матеріалів)

Типова форма №М-10 Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів Типова форма №М-11 Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів

Типова форма №М-12 Картка №__ складського обліку матеріалів

Типова форма №М-13 Реєстр № приймання-здачі документів

Типова форма №М-14 Відомість обліку залишків матеріалів на складі

Типова форма №М-15 Акт про приймання устаткування

Типова форма №М-15а Акт приймання-передачі устаткування до монтажу

Типова форма №М-16 Матеріальний ярлик

Типова форма №М-17 Акт № про виявлені дефекти устаткування

Типова форма №М-18 Сигнальна довідка про відхилення фактичного залишку матеріалів від установлених норм запасу

Типова форма №М-19 Матеріальний звіт

Типова форма №М-20 Накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей Типова форма №М-21 Інвентаризаційний опис №

Типова форма №М-22 Акт № на списання матеріалів відкритого зберігання Типова форма №М-23 Акт № про витрату давальницьких матеріалів Типова форма №М-26 Картка обліку устаткування для установлення Типова форма №М-28 Лімітно-забірна картка № для будівельних організацій Типова форма №М-28а Лімітно-забірна картка №

Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів Типова форма №МШ-1 Відомість на поповнення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристосувань)

Типова форма №МШ-2 Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

Типова форма №МШ-3 Замовлення на ремонт або заточення інструментів (пристосувань)

Типова форма №МШ-4 Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів Типова форма №МШ-5 Акт на списання інструментів (пристосувань) та обмін їх на придбані для використання

Типова форма №МШ-6 Особиста картка № обліку спецодягу, спецвзуття та захисних засобів

Типова форма №МШ-7 Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецв- зуття та захисних засобів

Типова форма №МШ-8 Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів

Облік основних засобів

Типова форма №03-1 Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів

Типова форма №03-2 Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів

Типова форма №03-3 Акт на списання основних засобів Типова форма №03-4 Акт на списання автотранспортних засобів Типова форма №03-51 Акт № про установку, пуск та демонтаж будівельної машини

Типова форма №03-6 Інвентарна картка обліку основних засобів Типова форма №03-7 Опис інвентарних карток обліку основних засобів

Типова форма №03-8 Картка обліку руху основних засобів Типова форма №03-9 Інвентарний список основних засобів Типова форма №03-14 Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств)

Типова форма №03-15 Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних організацій)

Типова форма №03-16 Розрахунок амортизації по автотранспорту.

Відповідно до Інструкції про порядок виготовлення, зберігання і застосування типових форм первинного обліку № КО-І і №М-20, затвердженої Наказом Державного комітету статистики України №263 від 27.07.98 р., типові форми первинного обліку № КО-І “Прибутковий касовий ордер” та № М-20 “Накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей” з 1 березня 1999 р. є обов'язковими для застосування всіма підприємствами, організаціями, філіями, відділеннями, іншими структурними підрозділами, що розташовані за межами їх територій, незалежно від форм власності та господарювання, а також бюджетними установами – в разі приймання готівки та відпуску товарно-матеріальних цінностей підприємствам, установам, фізичним особам.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші