Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Інвентаризація

Вимоги до проведення інвентаризації

Інвентаризація – це спосіб виявлення та обліку тих господарських засобів та джерел (або їх відсутності), які не знайшли документального відображення у поточному обліку. Провадиться, як правило, інвентаризація товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, незавершеного виробництва та інших засобів і джерел.

Згідно із Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” № 996-XIV від 16 липня 1999 р., стаття 10, підприємства для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності зобов'язані проводити інвентаризацію активів і зобов'язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка.

Об'єкти і періодичність проведення інвентаризації визначаються власником (керівником) підприємства, коли її проведення є обов'язковим згідно із законодавством.

Обов'язковість проведення Інвентаризації і відповідальність

Проведення інвентаризації є обов'язковим:

 • а) при передачі майна державного підприємства, установи в оренду, приватизації майна державного підприємства, а також в інших випадках, передбачених законодавством;
 • б) перед складанням річної фінансової звітності, крім майна, інвентаризація якого проводилася раніше 1 жовтня звітного року. Інвентаризація будівель, споруд та інших нерухомих об'єктів основних засобів може проводитись один раз на три роки, а бібліотечних фондів – один раз на п'ять років;
 • в) при зміні матеріально відповідальних осіб (на день прийому-передачі справ);
 • г) при встановленні фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей, а також за рішенням судово-слідчих органів;
 • г) у разі пожежі або стихійного лиха;
 • д) при передачі підприємств та їх структурних підрозділів (на дату передачі). Інвентаризація може не проводитися у випадку передачі підприємств та їх структурних підрозділів у межах одного органу, до сфери управління якого належать ці підприємства;
 • е) у випадку ліквідації підприємства.

Відповідальність за організацію інвентаризації несе керівник підприємства, який повинен створити необхідні умови для її проведення у стислі строки, визначити об'єкти, кількість і терміни проведення інвентаризації, крім випадків, коли проведення інвентаризації є обов'язковим.

Інвентаризація проводиться на підставі Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей Балансу. Затверджена Наказом Головного управління Державного казначейства України №90 від 30.10.98 р.

Дана Інструкція встановлює єдині вимоги щодо порядку інвентаризації відповідних статей Балансу міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, установами та організаціями, які утримуються за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів.

Інвентаризація провадиться з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку шляхом їх зіставлення з фактичною наявністю майна.

Завдання і терміни проведення Інвентаризації

Основними завданнями інвентаризації є:

 • – виявлення фактичної наявності основних засобів, матеріальних цінностей, бланків суворої звітності, грошових коштів у касах, на реєстраційних, бюджетних, валютних та поточних рахунках;
 • – виявлення невикористовування матеріальних цінностей;
 • – дотримання умов зберігання матеріальних цінностей і грошових коштів, а також правил утримання та експлуатації матеріальних цінностей;
 • – перевірка реальної вартості обліковуваних на Балансі матеріальних цінностей, сум дебіторської та кредиторської заборгованості, в тому числі такої, термін позовної давності щодо якої минув, та інших статей Балансу.

Установи зобов'язані проводити інвентаризацію:

 • 1) будівель, споруд та інших нерухомих об'єктів – не менше одного разу на три роки;
 • 2) музейних цінностей – відповідно до строків, встановлених Міністерством культури і туризму України;
 • 3) бібліотечних фондів – один раз на 5 років;
 • 4) інших основних засобів, малоцінних і швидкозношуваних предметів: у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, виконавчих органах місцевих рад – не менше одного разу на два роки; в інших установах – не менше одного разу на рік.

Інвентаризація основних засобів проводиться не раніше 1 жовтня:

 • – капітальних робіт інвентарного характеру і капітальних ремонтів – не менше одного разу на рік, але не раніше 1 грудня;
 • – тварин, тварин на відгодівлі, птиці, кролів, хутрових звірів і сімей бджіл
 • – не менше одного разу на квартал;
 • – готових виробів, сировини, пального та інших матеріалів, кормів, фуражу
 • – не менше одного разу на рік, але не раніше 1 жовтня;
 • – продуктів харчування і спирту – не менше одного разу на квартал; ,
 • – незавершеного виробництва і напівфабрикатів власного виробництва – не раніше 1 жовтня звітного року, крім того, періодично у терміни, встановлені відповідними вищими органами;
 • – грошових коштів, грошових документів, цінностей та бланків суворої звітності – не менше одного разу на квартал;
 • – розрахунків платежів до бюджету – не менше одного разу на квартал; аналогічно з вищою організацією;
 • – розрахунків із дебіторами та кредиторами – не менше двох разів на рік; – розрахунків у порядку планових платежів і з депонентами – не менше одного разу на місяць.
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші