Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Формування і облік Пайового капіталу (рах. № 41)

Створення Пайового капіталу, його суть

Пайовий капітал створюють підприємства, засновані на власності об'єднання громадян. Формується пайовий капітал за сукупністю пайових внесків членів товариства для спільного ведення підприємницької діяльності.

Пайовий капітал – це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарсько-фінансової діяльності.

Колективні сільськогосподарські підприємства (КСП) на рахунку №41 “Пайовий капітал” обліковують частину вартості майна, яка була розпайована між його членами, частину вартості майна, яка не була розпайована, а також зростання (зменшення) вартості майна протягом діяльності підприємства.

Загальними зборами пайовиків визначаються розміри обов'язкових пайових внесків, виходячи із потреби у власних оборотних коштах (засобах).

Пайовий капітал призначено для обліку й узагальнення інформації про суми пайових внесків членів споживчого товариства, колективного сільськогосподарського підприємства житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств, що передбачені установчими документами.

Колективні сільськогосподарські підприємства (КСП) обліковують на рахунку № 41 “Пайовий капітал” частину вартості майна, яка була розпайована між його членами, частину вартості майна, яка не була розпайована між його членами, а також зростання (зменшення) вартості майна протягом діяльності підприємства.

Поверненню пайовикам підлягають обов'язкові пайові внески при вибутті з числа членів даного підприємства або при ліквідації підприємства. Сума, що підлягає поверненню, визначається з урахуванням боргових зобов'язань підприємства та його фінансового стану.

Пайовиками можуть вноситись додаткові пайові внески на добровільних засадах з метою забезпечення розвитку господарської діяльності підприємства, які підлягають повному або частковому поверненню згідно із заявою пайовика.

При розподілі прибутку, щорічно, за рішенням зборів пайовиків, на обов'язкові й додаткові пайові внески нараховуються дивіденди, які можуть бути зараховані на поповнення паю за згодою власників.

Аналітичний облік рахунка №41 “Пайовий капітал” ведеться за видами капіталу.

Суть корпоративних прав

Згідно з Законом України ''Про сільськогосподарську кооперацію” №469/97-ВР від 17.07.97 р. (пункт 1 ст. 20) власником майнових внесків є кооператив (з моменту передачі майнових внесків у пайовий фонд кооперативу). Учасники кооперативу втрачають право власності на майно (майнові права) і набувають право власності на пай (частку пайового фонду юридичної особи), тобто корпоративні права. Учасник товариства володіє корпоративним правом, тобто якоюсь кількістю відсотків чи номінальною сумою у Пайовому капіталі.

Відчуження, наприклад, основних засобів – складової Пайового капіталу, жодним чином не може вплинути на розмір Пайового внеску (корпоративних прав). Тому розмір Пайового капіталу в цілому не змінюється. Але розмір Пайового капіталу може коригуватися у зв'язку із зміною розміру пайових внесків, вибуттям із кооперативу його учасників чи прийняттям до кооперативу нових учасників, а також збільшенням розміру паю його власником.

Кореспонденцію рахунків з обліку Пайового капіталу наведено у таблиці 1.5.

Таблиця 1.5

Кореспонденція рахунків з обліку Пайового капіталу (рах. № 41)

п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1.

Перетворення Статутного капіталу в Пайовий при реорганізації товариства

40 "Статутний капітал"

41 “Пайовий капітал"

2.

Формування (збільшення) Пайового капіталу споживчого товариства, колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки та інших і підприємств, передбачених установчими документами за рахунок:

- надходження основних засобів

10 "Основні засоби”

41 “Пайовий капітал

- інших необоротних матеріальних активів

11 "Інші необоротні матеріальні активи"

- нематеріальних активів

12 “Нематеріальні активи"

- довгострокових фінансових інвестицій

14 “Довгострокові фінансові інвестиції'

- капітальних інвестицій

15 “Капітальні інвестиції'

- виробничих запасів

20 “Виробничі запаси”

- тварини на вирощуванні та відгодівлі

21 “Поточні біологічні активи"

- малоцінних та швидкозношуваних предметів

22 “Малоцінні та

швидкозношувані

предмети"

- товарів

28 “Товари"

- готівки

30 “Каса”

- безготівкових розрахунків

31 “Рахунки в банках"

- поточних фінансових інвестицій

35 “Поточні фінансові інвестиції"

- додаткового капіталу

42 “Додатковий капітал"

- використання прибутку

44 “Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)”

- довгострокових позик

50 “Довгострокові позики”

- короткострокових позик

60 “Короткострокові позики”

- коштів постачальника, підрядника

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

- утримань із заробітної плати

66 “Розрахунки з оплати праці”

- реінвестування прибутків, нарахованих учасникам, засновникам підприємства

67 “Розрахунки з учасниками”

- розрахунків за іншими операціями

68 “Розрахунки за іншими операціями”

3.

Зменшення Пайового капіталу споживчого товариства, колективного сільськогосподарського товариства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств, передбачених установчими документами за рахунок:

- використання готівкових коштів для повернення пайових внесків членам товариства

41 “Пайовий капітал*

30 “Каса"

- використання грошових коштів з рахунків підприємства для повернення пайових внесків членам товариства

31 “Рахунки в банках"

- збільшення Статутного капіталу з одночасним зменшенням Пайового капіталу

41 “Пайовий капітал"

40 “Статутний капітал"

- списання непокритого збитку за рахунок Пайового капіталу

442 “Непокриті збитки"

- виділення часток засновникам при ліквідації товариства

67 “Розрахунки з учасниками"

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші