Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік Неоплаченого капіталу (рах. № 46)

Суть Неоплаченого капіталу

Неоплачений капітал – це сума заборгованості власників (учасників) за внесками до Статутного капіталу.

Рахунок №46 “Неоплачений капітал” призначено для узагальнення інформації про зміни у складі неоплаченого капіталу підприємства.

За дебетом рахунку відображається заборгованість засновників (учасників) господарського товариства за внесками до Статутного капіталу підприємства, за кредитом – погашення заборгованості по внесках до Статутного капіталу.

Загальна схема бухгалтерського обліку відображена на рисунку 1.7.

Загальна схема бухгалтерського обліку Неоплаченого капіталу

Рис. 1.7. Загальна схема бухгалтерського обліку Неоплаченого капіталу

Відображення в обліку зареєстрованого Статутного капіталу

При створенні акціонерного товариства та після прийняття рішення про випуск акцій і оголошення передплати на них вся сума зареєстрованого Статутного капіталу відображається в бухгалтерському обліку як Неоплачений капітал за дебетом рахунку № 46 “Неоплачений капітал” записом:

Дебет рахунку № 46 “Неоплачений капітал”;

Кредит рахунку № 40 “Статутний капітал".

Аналітичний облік Неоплаченого капіталу ведеться за видами розміщених неоплачених акцій (для акціонерних товариств) та за кожним засновником (учасником) підприємства.

Зменшується заборгованість за акції (неоплаченого капіталу) внаслідок фактичного надходження внесків засновників та учасників акціонерного товариства, на які вони підписались. У фінансовому обліку ця операція відображається за кредитом рахунку 46 “Неоплачений капітал”. Рахунки матеріальних цінностей, нематеріальних активів, грошових коштів (у національній або іноземній валютах) дебетуються при погашенні заборгованості Неоплаченого капіталу.

Майно, передане в натуральній формі у власність підприємства в рахунок оплати акцій, оцінюється за домовленістю учасників. Підставою для відповідних записів у бухгалтерському обліку є документи, що засвідчують факт передачі об'єктів акціонерному товариству. Ці операції відображаються в обліку такими проведеннями (табл. 1.11).

Таблиця 1.11

Кореспонденція рахунків з обліку Неоплаченого капіталу (рах. № 46)

п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

К редит

1

2

3

4

1.

Здійснена підписка на акції акціонерного товариства (ВАТ) за номінальною вартістю акцій

46 “Неоплачений капітал”

  • 40 “Статутний капітал"
  • 30 “Каса'
  • 31 “Рахунки в банках”

2.

Відображена сума емісійного доходу

421 “Емісійний дохід”

3.

Відображена сума заборгованості акціонерів за повторне розміщення акцій при перепродажу викуплених акцій

451 “Вилучені акції” 74 “Інші доходи”

Внески від акціонерів до Статутного капіталу:

- об'єктами основних засобів

10 “Основні засоби”

- іншими необоротними матеріальними активами

11 “Інші необоротні матеріальні активи

- нематеріальними активами

12 “Нематеріальні активи”

4.

- цінними паперами (облігаціями) інших підприємств

14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

46 “Неоплачений капітал”

- об'єктами незавершеного будівництва

151 “Капітальне будівництво"

- виготовленням основних засобів

152 “Придбання (виготовлення) основних засобів”

- нематеріальними активами

154 “Придбання (створення)

нематеріальних активів”

- виробничими запасами

20 “Виробничі запаси”

- тваринами, що знаходяться на вирощуванні та відгодівлі

21 “Тварини на вирощуванні та відгодівлі"

- малоцінними та швидкозношуваними предметами

22 “Малоцінні та

швидко-зношувані

предмети"

- товарами

28 “Товари"

- грошовими коштами – готівкою в національній та іноземній валютах

30 “Каса"

- грошовими коштами, що знаходяться на рахунках у Банку

31 "Рахунки в банках"

- поточними фінансовими інвестиціями та еквівалентами грошових коштів, у тому числі депозитними сертифікатами

35 “Поточні фінансові інвестиції'"

- за рахунок зменшення внесків до Статутного капіталу

40 “Статутний капітал"

- за рахунок зменшення Додаткового капіталу

42 “Додатковий капітал"

46 “Неоплачений капітал”

4.

- за рахунок погашення заборгованості за довгостроковими позиками

50 “Довгострокові позики”

- погашенням заборгованості, забезпеченої виданим векселем

51 “Довгострокові векселі видані”

- погашенням заборгованості за розрахунками з власниками облігацій

52 “Довгострокові зобов'язання з власниками облігацій"

- погашенням кредитів (позик) банків, термін повернення яких не перевищує 12 місяців

60 “Короткострокові позики"

- погашенням заборгованості за виданими короткостроковими векселями

62 “Короткострокові векселі видані”

- погашенням (списання) заборгованості за одержані від постачальників та підрядників товарно-матеріальні цінності

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

- за рахунок заробітної плати, премій, допомоги тощо

66 "Розрахунки по виплатах працівникам”

- за рахунок зменшення заборгованості підприємства перед засновниками та учасниками товариства

67 “Розрахунки з учасниками"

- за рахунок зменшення заборгованості за іншими операціями (авансами одержаними, внутрішніми розрахунками, внутрішньо-господарськими розрахунками та ін.)

68 “Розрахунки за іншими операціями” 97 “Інші витрати”

5

Списано на фінансові результати

79 “Фінансові результати”

97 “Інші витрати”

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші