Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Забезпечення майбутніх витрат і платежів, облік (рах. № 47)

На рахунку № 47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів” ведеться узагальнення інформації про рух коштів, які за рішенням підприємства резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів і включення їх до витрат поточного періоду.

За кредитом рахунку №47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів" відображається нарахування забезпечень, за дебетом – їх використання.

Рахунок № 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" має такі субрахунки:

№ 471 “Забезпечення виплат відпусток”;

№ 472 “Додаткове пенсійне забезпечення”;

№ 473 “Забезпечення гарантійних зобов'язань”;

№ 474 “Забезпечення інших витрат і платежів”;

№ 475 “Забезпечення призового фонду (резерв виплат)”;

№ 476 “Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї”.

На субрахунку №471 “Забезпечення виплат відпусток” ведеться облік руху та залишків коштів на оплату чергових відпусток працівникам підприємства. Сума забезпечення виплат відпусток визначається щомісячно як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотка, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці. На цьому субрахунку також узагальнюється інформація про забезпечення обов'язкових відрахувань (зборів) від забезпечення виплат відпусток, на збори, на обов'язкове державне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування, на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття тощо.

На субрахунку №472 “Додаткове пенсійне забезпечення” ведеться облік коштів для реалізації Програми пенсійного забезпечення.

На субрахунку №473 “Забезпечення гарантійних зобов'язань” ведеться облік руху та залишків коштів, зарезервованих для забезпечення майбутніх витрат на проведення гарантійних ремонтів проданої продукції, на проведення ремонту предметів прокату тощо.

На субрахунку №474 “Забезпечення інших витрат і платежів” ведеться облік забезпечення майбутніх витрат, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку № 47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів”.

На субрахунку №475 “Забезпечення призового фонду (резерв виплат)” підприємства, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей на території України, узагальнюють інформацію про призовий фонд – суму, що підлягає виплаті переможцям лотереї відповідно до оприлюднених умов її випуску та проведення, зменшену на розмір джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї.

На субрахунку №476 “Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі в лотереї” підприємства, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотереї на території України, узагальнюють інформацію про резерв на виплату джек-поту, не забезпечують сплатою участі у лотереї.

За кредитом субрахунків №475 і №476 і за дебетом рахунку №90 “Собівартість реалізації” відображається відповідно створення (формування) призового фонду й резерву, що покриває суму джек-поту, не забезпечену сплатою участі у лотереї, виплата (видача) виграшів гравцям.

Аналітичний облік забезпечення майбутніх витрат і платежів ведеться за їх видами, напрямками формування й використання (табл. 1.12).

Таблиця 1.12

Кореспонденція рахунків з обліку забезпечення майбутніх витрат і платежів (рах. № 47)

№ п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1.

Резервуються підприємством кошти для забезпечення майбутніх витрат, пов'язаних з відпустками:

- робітникам

23 "Виробництво"

471 "Забезпечення виплат відпусток”

- управлінському апарату цехів

91 "Загальновиробничі витрати”

- адміністративному апарату

92 “Адміністративні витрати"

- працівникам збуту продукції (робіт, послуг)

93 "Витрати на збут”

- якщо підприємства використовують рахунки класу 8

81 “Витрати на оплату праці”

2.

Резервуються підприємством кошти для реалізації програми пенсійного забезпечення

 • 23 “Виробництво”
 • 91 “Загальновиробничі витрати”
 • 92 “Адміністративні витрати”
 • 93 “Витрати на збут”
 • 82 “Відрахування на соціальні заходи”

472 “Додаткове

пенсійне

забезпечення”

3.

Резервуються підприємством кошти для забезпечення майбутніх витрат на проведення гарантійних ремонтів проданої продукції (наприклад, машзавсщом), на проведення ремонту предметів прокату

 • 23 “Виробництво"
 • 39 “Витрати майбутніх періодів”
 • 68 “Розрахунки за іншими операціями"
 • 91 “Загальновиробничі витрати"
 • 92 “Адміністративні витрати”
 • 93 “Витрати на збут"
 • 94 “Інші витрати операційної діяльності”

473 “Забезпечення

гарантійних

зобов'язань”

4.

Резервуються кошти підприємством для забезпечення інших майбутніх витрат, що не знайшли відображення на вказаних вище субрахунках рахунка №47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів"

 • 23 “Виробництво”
 • 68 “Розрахунки за іншими операціями"
 • 91 “Загальновиробничі витрати"
 • 92 “Адміністративні витрати”
 • 93 “Витрати на збут”
 • 94 “Інші витрати операційної діяльності”
 • 84 “Інші операційні витрати”

474 “Забезпечення інших витрат і платежів”

5.

Резервуються підприємством кошти на збільшення зазнаних витрат на придбання або створення матеріальних або нематеріальних активів

15 "Капітальні інвестиції"

474 “Забезпечення інших витрат і платежів"

6.

Списання витрат на фінансові результати

79 “Фінансові результати"

 • 81 "Витрати на оплату праці"
 • 82 “Відрахування на соціальні заходи"
 • 84 "Інші операційні витрати"
 • 92 "Адміністративні витрати"
 • 93 “Витрати на збут”
 • 94 "Інші витрати операційної діяльності"

7.

Використання гарантійних зобов'язань на проведення гарантійних ремонтів проданої продукції (наприклад, на машинобудівельному заводі), на проведення ремонту предметів прокату (списані виробничі запаси)

473 "Забезпечення гарантійних зобов'язань”

20 "Виробничі запаси"

8.

Списана виробнича собівартість продукції за рахунок коштів, зарезервованих для забезпечення майбутніх витрат і платежів

23 "Виробництво"

9.

Списано брак продукції (робіт, послуг) за рахунок коштів, зарезервованих для витрат і платежів

24 "Брак у виробництві”

10.

Списано напівфабрикати за рахунок коштів, зарезервованих для забезпечення майбутніх витрат і платежів

25 "Напівфабрикати”

11.

Використані грошові кошти з каси, рахунків підприємства в банках на оплату витрат, покриття яких забезпечене раніше утвореними резервами

 • 30 "Каса"
 • 31 “Рахунки в банках"

12.

Списана вартість робіт або послуг, наданих підприємству підрядниками у зв'язку з виконанням таким підприємством власних гарантійних зобов'язань

473 "Забезпечення гарантійних зобов'язань"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

13.

Нараховані зобов'язання за страхуванням за рахунок забезпечень майбутніх витрат і платежів

65 "Розрахунки за страхуванням”

14.

Нараховані відпускні за рахунок раніше сформованого забезпечення таких нарахувань

661 "Розрахунки за заробітною платою"

15.

Використання забезпечень майбутніх витрат і платежів

- для розрахунків за іншими операціями, авансами одержаними, внутрішніми розрахунками, внутрігосподарськими розрахунками та ін.

47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"

68 “Розрахунки за іншими операціями"

- збільшення доходу за рахунок коштів, зарезервованих для забезпечення майбутніх витрат і платежів

71 "Інший операційний дохід"

16

Списано на фінансові результати

71 "Інший операційний дохід"

79 "Фінансові результати"

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші