Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік цільового фінансування і цільових надходжень (рах. № 48)

На рахунку №48 “Цільове фінансування і цільові надходження” ведеться облік та узагальнення інформації про наявність та рух коштів, отриманих для здійснення фінансування заходів цільового призначення (в тому числі отримана гуманітарна допомога).

Кошти цільового фінансування і цільових надходжень можуть надходити як субсидії, асигнування з бюджету, цільові внески фізичних та юридичних осіб тощо.

За кредитом рахунку №48 “Цільове фінансування і цільові надходження” відображаються кошти цільового призначення для фінансування певних заходів, за дебетом – використані суми за певними напрямками, а також повернення невикористаних сум (табл. 1.13).

Аналітичний облік коштів цільового фінансування і цільових надходжень та їх витрачання проводиться за їх призначенням та джерелами надходжень.

У випадку здійснення капітальних інвестицій за рахунок коштів зовнішнього цільового фінансування, джерело фінансування буде відображатися у Балансі (форма №1) окремим показником у рядку 420 “Цільові фінансування” і в обліку відповідно на рахунку №48 “Цільове фінансування і цільові надходження”. У подальшому ці кошти в пасиві Балансу (форма №1) мають бути відображені у складі “Власного капіталу” і в обліку, відповідно за субрахунком №422 “Додатковий капітал”.

Таблиця 1.13

Кореспонденція рахунків з обліку операцій з цільовим фінансуванням і цільовими надходженнями (рах. № 48)

п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Отримані, як джерело фінансування певних заходів:

1.

Необоротні активи:

- основні засоби

10 “Основні засоби"

- інші необоротні матеріальні активи

11 “Інші необоротні матеріальні активи”

48 “Цільове фінансування і цільові надходження"

- нематеріальні активи

12 “Нематеріальні активи”

- капітальні інвестиції

15 “Капітальні інвестиції"

- довгострокові біологічні активи

16 “Довгострокові біологічні активи"

2.

Оборотні активи:

- виробничі запаси

20 “Виробничі запаси"

48 “Цільове фінансування і цільові надходження"

- тварини на вирощ уванні та відгодівлі

21 “Тварини на вирощуванні та відгодівлі"

- малоцінні та швидкозношувані предмети

22 “Малоцінні та

швидкозношувані

предмети”

- готівкою

30 “Каса"

- коштами за безготівковими операціями

31 "Рахунки в банках'

3.

Розрахунки з дебіторами:

* з покупцями та замовниками

36 “Розрахунки з покупцями та замовниками"

48 “Цільове фінансування і цільові надходження”

• з різними дебіторами

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

- за довгостроковими зобов'язаннями

50 “Довгострокові позики”

4.

Поточні зобов'язання:

- погашення короткострокових кредитів та переведення до довгострокових зобов'язань

60 “Короткострокові позики"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

• списання вартості товарно- матеріальних цінностей, виконаних робіт та наданих послуг

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

- списання належних до відшкодування податків

64 “Розрахунки за податками й платежами”

- розрахунки за іншими операціями

68 “Розрахунки за іншими операціями”

5.

Використані суми за рахунок цільового фінансування і цільових надходжень

Списання капітальних інвестицій

48 "Цільове фінансування і цільові надходження”

15 "Капітальні інвестиції"

Списання готівкових коштів

30 "Каса"

Списання безготівкових грошових коштів

31 “Рахунки в банках”

Погашення дебіторської заборгованості

37 “Розрахунки з різними дебіторами”

Збільшення додаткового капіталу

42 “Додатковий капітал"

Сума одержаних довгострокових кредитів

50 "Довгострокові позики"

Суми одержаних кредитів позик

60 "Короткострокові позики"

Нараховані платежі до бюджету

64 “Розрахунки за податками й платежами"

Нарахована основна і додаткова заробітна плата, премії, допомога за тимчасової непрацездатності, інші нарахування

66 “Розрахунки з оплати праці”

Сума одержаних доходів майбутніх періодів

69 “Доходи майбутніх періодів"

Збільшення (одержання) іншого операційного доходу (від реалізації іноземної валюти, операційної оренди активів тощо)

71 "Інший операційний дохід"

Збільшення (одержання інших доходів) від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, неопераційної курсової різниці

48 "Цільове фінансування і цільові надходження”

74 “Інші доходи"

Дотації на покриття збитків

6.

Відображено суму дотацій, що підлягають відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

718 “Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів"

Надійшла дотація на покриття збитків

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

48 “Цільове фінансування і цільові надходження"

Поточні субсидії підприємствам

7.

Надійшла на рахунок підприємства субсидія з місцевого бюджету

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

48 “Цільове фінансування і цільові надходження"

визнано дохід при одержанні коштів

48 "Цільове фінансування і цільові надходження”

718 "Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів"

Капітальні інвестиції

Отримано капітальні інвестиції

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

48 “Цільове фінансування і цільові надходження”

Перераховано кошти постачальнику

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

8.

Отримано об'єкт капітального інвестування

15 “Капітальні інвестиції"

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

Суму цільового фінансування визнано доходами майбутніх періодів

48 “Цільове фінансування і цільові надходження”

69 “Доходи майбутніх періодів”

Введено в експлуатацію необоротний матеріальний актив

10 “Основні засоби"

15 “Капітальні інвестиції”

Нарахована амортизація на необоротний матеріальний актив

  • 23 "Виробництво"
  • 92 “Адміністративні витрати"

131 “Знос (амортизація) основних засобів"

Визнано дохід на суму цільового фінансування

69 “Доходи майбутніх періодів"

745 “Дохід від безоплатно одержаних активів”

Списання на фінансові результати:

а) адміністративні витрати

79 “Фінансові результати"

92 “Адміністративні витрати"

б) інші операційні доходи

71 “Інший операційний дохід"

в) інші доходи

74 "Інші доходи"

г) доходи від одержаних оборотних активів

718 “Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів"

79 “Фінансові результати"

ґ) визнаний дохід

745 “Дохід від безоплатно одержаних активів”

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші