Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік страхових резервів (рах. № 49)

Формування страхових резервів

Страхові резерви створюються підприємствами, які відповідно до законодавства є страховиками і у встановленому порядку формують страхові резерви.

Рахунок №49 “Страхові резерви” використовується підприємствами, які є страховиками до Закону України “Про страхування” і які у встановленому порядку формують Страхові резерви.

Рахунок №49 “Страхові резерви" призначено для узагальнення інформації про рух коштів Страхових резервів і має такі субрахунки:

№ 491 “Технічні резерви”;

№ 492 “Резерви із страхування життя”;

№ 493 “Частка перестраховиків у технічних резервах”;

№ 494 “Частка перестраховиків у резервах із страхування життя";

№ 495 “Результат зміни технічних резервів”;

№ 496 “Результат зміни резервів із страхування життя”;

№ 497 “Результат зміни резервів незароблених премій”;

№ 498 “Результат зміни резервів збитків”.

На субрахунку №491 “Технічні резерви”, №493 “Частка перестраховиків у технічних резервах”, №495 “Результат зміни технічних резервів” узагальнюється інформація про стан і рух коштів резервів незароблених премій та інших технічних резервів.

На субрахунку №492 “Резерви із страхування життя”, №494 “Частка перестраховиків у резервах із страхування життя”, №496 “Результат зміни резервів із страхування життя” узагальнюється інформація про стан і рух коштів резервів довгострокових зобов'язань (математичних резервів) і резервів належних виплат страхових сум.

Аналітичний облік Страхових резервів здійснюється за їх видами.

Сума Страхових резервів, що обчислена на звітну дату, відображається за кредитом субрахунків обліку Страхових резервів і за дебетом субрахунків обліку результатів змін цих Страхових резервів.

Сума Страхових резервів на минулу звітну дату відображається за дебетом субрахунків обліку Страхових резервів у кореспонденції з відповідними субрахунками обліку результатів змін Страхових резервів.

Сума часток перестраховиків у Страхових резервах, яка обчислена на звітну дату, відображається за дебетом субрахунків обліку часток перестраховиків у Страхових резервах і за кредитом субрахунків обліку результатів змін цих Страхових резервів.

Сума часток перестраховиків у Страхових резервах на минулу звітну дату відображається за кредитом субрахунків обліку часток перестраховиків у Страхових резервах у кореспонденції з відповідними субрахунками обліку результатів змін цих Страхових резервів.

Кредитове сальдо субрахунків обліку результатів змін Страхових резервів щомісяця списується (з дебета цих субрахунків) у порядку їх закриття в кореспонденції з кредитом субрахунка №719 “Інші доходи від операційної діяльності” або, якщо дебетове сальдо обліку результатів змін Страхових резервів, то в кореспонденції з дебетом субрахунка №949 “Інші витрати операційної діяльності”, за винятком результату зміни резервів незароблених премій, сальдо якого щомісяця списується у порядку закриття на субрахунок №703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”.

Кореспонденція рахунків з обліку страхових резервів наведена у таблиці 1.14.

Таблиця 1.14

Кореспонденція рахунків з обліку Страхових резервів (рах. 49)

п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1.

Сума Страхових резервів обчислена на звітну дату

496 "Результат зміни резервів із страхування життя"

492 "Резерви із страхування життя"

2.

Обчислена на звітну дату сума часток перестраховиків у Страхових резервах

494 “Частка перестраховиків у резервах із страхування життя"

496 "Результат зміни резервів із страхування життя"

3.

Сума Страхових резервів на минулу дату

492 “Резерви із страхування життя"

496 "Результат зміни резервів із страхування життя”

4.

Сума часток перестраховиків у Страхових резервах

491 "Технічні резерви"

495 “Результат зміни технічних резервів"

5.

Кредитове сальдо субрахунків обліку результатів змін Страхових резервів щомісяця списується у порядку їх закриття

49 “Страхові резерви”

719 “Інші доходи від операційної діяльності"

6.

Дебетове сальдо субрахунків рахунку №49

949 "Інші витрати операційної діяльності"

49 "Страхові резерви"

7.

Величина резервів незароблених премій обчислена на звітну дату, які включають частку від суми надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що відповідають страховим ризикам, які відбулися на звітну дату

497 “Результати зміни резервів незароблених премій"

491 “Технічні резерви"

8.

Величина резервів обчислена на звітну дату

498 “Результат зміни резервів збитків"

492 “Резерви із страхування життя”

9.

Суми резервів незароблених премій та зміни резервів збитків

 • 491 “Технічні резерви”
 • 492 “Резерви із страхування життя"
 • 497 “Результати зміни резервів незароблених премій"
 • 498 “Результат зміни резервів збитків”

10.

Сума часток перестраховиків у резервах із страхування життя

494 “Частка перестраховиків у резервах із страхування життя”

497 “Результати зміни резервів незароблених премій"

11.

Сума часток перестраховиків у резервах збитків на звітну дату

495 “Результат зміни технічних резервів"

498 “Результат зміни резервів збитків"

12.

Сума часток перестраховиків у резервах незароблених премій та зміни резервів збитків

 • 497 “Результати зміни резервів незароблених премій”
 • 498 “Результат зміни резервів збитків"
 • 494 "Частка перестраховиків у резервах із страхування життя”
 • 495 "Результат зміни технічних резервів”

13.

Закриття рахунків – списання на фінансові результати

 • 497 “Результати зміни резервів незароблених премій"
 • 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”
 • 498 "Результат зміни резервів збитків”
 • 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг"
 • 719 “Інші доходи від операційної діяльності"
 • 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"
 • 497 “Результати зміни резервів незароблених премій"
 • 79 "Фінансові результати"
 • 79 “Фінансові результати”
 • 79 "Фінансові результати"

При Журнально-ордерній формі обліку відображення господарських операцій на кредиті рахунків №38 “Резерв сумнівних боргів”, №41 “Пайовий капітал”, №42 “Додатковий капітал”, №43 “Резервний капітал”, №48 "Цільове фінансування і цільові надходження”, №49 “Страхові резерви” ведеться у Журналі-ордері №12 (табл. 1.15).

При Журнальній формі (рекомендована Міністерством фінансів України, Наказ від 29.12.2000 р.) – у Журналі 7 (за кредитом рахунків №40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49); у Відомості 7.1. аналітичних даних рахунка №42 “Додатковий капітал”; у Відомості 7.2. аналітичних даних рахунка №44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”; у Відомості 7.3. аналітичних даних рахунка №47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів”.

Таблиця 1.15

Журнал-ордер №12

ЖУРНАЛ-ОРДЕР №12

по кредиту рахунків №38 “Резерв сумнівних боргів", №41 “Пайовий капітал", №42 “Додатковий капітал”, №43 “Резервний капітал", №48 “Цільове фінансування і цільові надходження”, №49 “Страхові резерви"

за ______________ 20___ рік

(Місяць, рік)

Рахунок 38 “Резерв сумнівних боргів”

запису

Зміст

З кредиту рахунка 38 у дебет рахунків 93, 94

Разом по кредиту рахунка 38

94

Разом

Рахунок 41 “Пайовий капітал”

Основа

3 кредиту рахунка 41 у дебет рахунків 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 28, 30, 31, 35, 40, 42, 44, 50, 60, 63, 66, 67, 68

Разом по кредиту рахунка 41

31

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Разом

Рахунок 42 “Додатковий капітал”

Основа

З кредиту рахунка 42 у дебет рахунків 10,11,12,13,14,15, 16, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 35, 46, 48

Разом по кредиту рахунка 42

10

12

31

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Разом

Рахунок 43 “Резервний капітал”

запису

Зміст

3 кредиту рахунка 43 у дебет рахунків 42, 43

Разом по кредиту рахунка 43

44

Разом

Рахунок 48 “Цільове фінансування і цільові надходження”

Основа

3 кредиту рахунка 48 у дебет рахунків

Разом по кредиту рах. 48

10

11

12

15

20

21

22

28

30

31

60

63

64

68

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Разом

Рахунок 49 “Страхові резерви”

запису

Зміст

3 кредиту рахунка 49 у дебет рахунків

Разом по кредиту рахунка 49

49

70

79

Разом

У головній книзі обороти відображені __________________20___ р.

Виконавець ___________________

Головний бухгалтер ___________________

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші