Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Грошові кошти та еквіваленти грошових коштів

Суть грошових коштів

До грошових коштів належать:

  • – касова готівка (рахунок №30 “Каса”);
  • – кошти на рахунках у банках (рахунок №31 “Рахунки в банках”);
  • – інші грошові кошти (рахунок №33).

До еквівалентів грошових коштів відносять банкноти; білети державного казначейства; монети, які знаходяться в обліку та є засобом платежу на території іноземної держави; платіжні документи в грошовій оцінці іноземної держави і міжнародних розрахункових одиниць; кошти в грошових одиницях.

Призначення рахунків класу 3

Рахунки Класу 3 “Кошти, розрахунки та інші активи”, призначені для узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів (у національній та іноземній валютах) у касах, на рахунках у банках, грошових документів, короткострокових векселів одержаних і фінансових інвестицій, дебіторської заборгованості, резерву сумнівних боргів і витрат майбутніх періодів.

Рахунки, на яких обліковуються операції в іноземній валют!

Грошові кошти в іноземній валюті, операції з ними та розрахунки іноземною валютою на рахунках цього класу та класів 4 “Власний капітал та забезпечення зобов'язань”, 5 “Довгострокові зобов'язання”, 6 “Поточні зобов'язання” та на рахунках № 14 “Довгострокові фінансові інвестиції” і № 16 “Довгострокова дебіторська заборгованість” обліковуються у гривнях у сумі, що визначається шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом Національного банку України. Одночасно грошові кошти, фінансові інвестиції та розрахунки відображаються в тій валюті, в якій здійснюються розрахунки й платежі. Курсові різниці за такими операціями відносяться на рахунки №71 “Інший операційний дохід”, № 74 “Інші доходи”, № 85 “Інші витрати”, № 94 “Інші витрати операційної діяльності”, № 97 “Інші витрати”.

Вільні грошові кошти підприємств повинні обов'язково зберігатися в банках, причому підприємство самостійно обирає установи банків, у яких зберігає гроші. Готівку, необхідну для забезпечення господарської діяльності, підприємства зберігають у своїх касах. Частина грошових коштів видається під звіт співробітникам підприємства для витрат, що виникають у зв'язку з виконанням доручень адміністрації підприємства. Розрахунки між підприємствами і організаціями здійснюються, як правило, без участі готівки, шляхом перерахування коштів з рахунків у банках свого підприємства на відповідні рахунки інших підприємств. Це виключає використання в розрахунках готівки і пов'язаних з ними витрат на охорону, транспортування, але не виключає самої готівки з розрахункових операцій. Розрахунки і платежі здійснюються, як правило, за допомогою грошових коштів. По суті розрахунки готівкою нічим не відрізняються від безготівкових розрахунків.

Розрахунки здійснюються за допомогою різних видів банківських платіжних карток (БПК):

Корпоративна платіжна картка використовується:

  • а) при готівкових операціях, якщо кошти спочатку знімаються з карт рахунка, а потім здійснюються розрахунки готівкою;
  • б) при безготівкових операціях, якщо розрахунки здійснюються не знімаючи з картки грошових коштів.

Міжнародна платіжна система – це платіжна система, в якій платіжна організація може бути як резидентом, так і нерезидентом, і яка здійснює свою діяльність на території двох і більше країн та забезпечує проведення переказу коштів у межах цієї платіжної системи, у тому числі з однієї країни в іншу. Розрахунковим документом є меморіальний ордер, який складається за ініціативою банку для оформлення операцій щодо списання коштів з рахунка платника.

Кошти у валюті іноземних держав обліковуються окремо за кожною валютою, але в перерахунку на національну валюту України. Необхідність такого перерахунку пов'язана з тим, що грошовий вимірювач у бухгалтерському обліку виступає як узагальнюючий методичний прийом. Бухгалтерський баланс всіх підприємств України складається тільки в одній валюті, тобто у гривнях.

На рисунку 2.1 наведена схема грошових потоків підприємства.

Іноземна валюта перераховується у національну валюту за поточним курсом Національного банку України. При зміні валютних курсів виникає курсова різниця як результат переоцінки у балансі і грошових коштів у іноземній валюті. Курсова різниця повинна бути відображена в обліку відповідно до існуючого Положення.

Схема грошових потоків підприємства

Рис. 2.1. Схема грошових потоків підприємства

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші