Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Картка із зразками підписів

Усі юридичні особи незалежно від форм власності та їх відокремлені підрозділи подають картку із зразками підписів і відбитка печатки у двох примірниках. У картку включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства України та установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком і підпису розрахункових документів.

Право підпису розрахункових документів

Право першого підпису належить першому керівнику юридичної особи, якій відкривається рахунок, а також іншим уповноваженим на це особам. Право другого підпису належить головному бухгалтеру, а якщо немає такої посади – особі, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку та звітності, а також іншим уповноваженим на це особам.

Умови зміни рахунків клієнтів

Зміна рахунків клієнтів здійснюється банком у разі:

  • – проведення реорганізації в межах одного банку;
  • – проведення реорганізації банків шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення;
  • – зміни місцезнаходження банку, у результаті якої змінюється код банку;
  • – зміни порядку бухгалтерського обліку рахунків клієнтів.

Закриття поточних рахунків

Поточні рахунки клієнтів банків закриваються:

  • – на підставі заяви клієнта;
  • – на підставі рішення органу, на який законом покладено функції щодо ліквідації або реорганізації юридичної особи;
  • – на підставі відповідного рішення суду або господарського суду про ліквідацію суб'єкта господарювання;
  • – у разі смерті власника рахунка – фізичної особи (за зверненням до банку спадкоємців);
  • – на інших підставах, передбачених чинним законодавством України або договором між банком і клієнтом.

У разі закриття поточного або вкладного (депозитного) рахунка суб'єкта господарювання банк протягом трьох робочих днів з дня закриття рахунка (включаючи день закриття рахунка) повідомляє про це відповідний орган державної податкової служби.

Інвестиційні рахунки. Це новий вид поточного рахунка, який банки можуть відкривати для здійснення інвестиційної діяльності в Україні, а також для повернення іноземних інвестицій та прибутку, доходів, інших коштів, одержаних ними від даної діяльності в Україні. Через інвестиційні рахунки будуть проходити і кошти, виручені за продане нерезидентом майно.

Порядок відкриття рахунку нерезиденту викладено у пп. 16.1 і 16.2 Інструкції № 492 від 12.11.2003 р., перелік коштів, які дозволено зараховувати на інвестиційні рахунки (у гривнях – п. 16.3, у інвалюті – п. 16.5), список операцій, які можна буде сплатити з інвестиційного рахунка (у гривнях – п. 16.4, у інвалюті – п. 16.6).

І загальна для всіх банківських рахунків умова: сповістити до податкової інспекції про відкриття нового банківського рахунка тому, що підприємство має право тільки одержувати з рахунка кошти, а знімати з нього заборонено (п. 1.13 Інструкції).

Взяття на податковий облік банківських рахунків

Взяття на податковий облік банківських рахунків

Наказом Державної податкової адміністрації №306 від 01.08.2001 р. затверджено “Порядок подання податковим органам про відкриття (закриття) рахунків в установах банків”. Цим Порядком встановлюється послідовність дії платників податків та органів державної служби при взятті на податковий облік банківських рахунків (табл. 2.2)

Повідомлення про відкриття (закриття) рахунка в установі банку суб'єкти підприємницької діяльності (платники) направляють відповідно до чинного законодавства України до державного податкового органу, де вони взяті на податковий облік.

Повідомлення протягом трьох робочих днів з дня відкриття або закриття рахунка в установі банку (включаючи день відкриття або закриття) подається платником особисто або направляється поштою на адресу відповідного державного податкового органу з повідомленням про вручення.

Повідомлення реєструється відповідним підрозділом податкової служби з обробки вхідної кореспонденції за умови заповнення всіх реквізитів. Корінець повідомлення зі штампом відповідного підрозділу податкової служби та датою реєстрації повертається платнику.

Таблиця 2.2

У триденний термін після дати одержання повідомлення платника орган державної податкової служби направляє до установи банку, у якому відкритий рахунок, або повертає платнику для наступної передачі до установи банку корінець повідомлення платника з відміткою про взяття рахунка на податковий облік.

У випадку відмови про взяття рахунка на податковий облік платнику направляється повідомлення за формою ДЗ (додаток 3 до Порядку) про недостатність даних у поданому ним повідомленні та про необхідність усунення виявлених недоліків та повторного подання повідомлення.

Згідно зі ст. 381 Цивільного кодексу України одним із основоположних принципів безготівкових розрахунків в Україні є самостійне розпорядження власників коштами, що належать їм і знаходяться на рахунках у банках. Списання цих коштів без їх згоди можливе тільки у випадках, передбачених чинним законодавством України, а також за рішеннями судів і виконавчими написами нотаріусів.

Право стягнення коштів із рахунків платника податку

Стаття 10 Закону України “Про порядок погашення заборгованості платників податку перед бюджетами і державними цільовими фондами” №2181-111 від 21.12.2000 р. надає право податковим органам погашати заборгованість шляхом стягнення коштів, що знаходяться на рахунках платника.

Стаття 49 Закону України “Про банки і банківську діяльність” №2121-111 від 07.12.2000 р. передбачає право банку на примусове списання сум боргового зобов'язання за кредитним договором на підставі наказу, виданого керівником банку (за умови, якщо таке право банку передбачено кредитним договором).

Відповідно до Закону України “Про виконавче провадження” №606-XIV від 21.04.99 р. (ст. 50) примусове списання коштів з рахунків підприємства для виконання рішень судів, виконавчих написів нотаріусів та інших виконавчих документів проводиться державними виконавцями.

Порядок примусового списання коштів із рахунків клієнтів у банках регулюється Законом України “Про платіжні системи і переказ грошей в Україні” № 2346-111 від 05.04.2001 р., а також виданою на його основі Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою Постановою Правління НБУ №135 від 29.03.2001 р.

Списання коштів в іноземній валюті також проводиться на підставі Інструкції з урахуванням особливостей, викладених у Положенні про примусове списання (стягнення) і договірне списання коштів в іноземній валюті з рахунків платників (крім банків) на території України, затвердженому Постановою Правління НБУ №416 від 01.10.2001 р.

Примусове списання коштів з рахунка боржника здійснюється шляхом направлення до його банку розпорядження – на бланку Платіжної вимоги.

Платіжна вимога на примусове списання коштів приймається банком стягувана протягом 10 днів з дня її складання, а банком платника протягом ЗО днів. По закінченні цього терміну вимога банком не повинна здійснюватися і підлягає поверненню стягувану (п.10 розд. 5 Інструкції).

Статтею 32 Закону України №2346-ПІ від 05.04.2001 р. передбачена і відповідальність банків за неправильне і неправомірне списання коштів з рахунків клієнтів.

Щоб запобігти випадкам недбалого ставлення працівників банку до грошей своїх клієнтів, укладаючи договори на розрахунково-касове обслуговування, бажано включати пункти, що передбачають відповідальність банку за неправомірне списання коштів.

Згідно з п. 1.21 ст. 1 Інструкції “Про затвердження змін в Інструкції про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній і іноземній валютах” №485 від 21.12.2005 р. всі банки повинні ознайомити своїх клієнтів-юридичних осіб з ч. 5 ст. 63 Закону України “Про виконавче виробництво” №606-XIV від 21.04.99 р.: “Якщо після накладення державним виконавцем арешту на кошти боржника – юридичну особу у банках або інших Фінансових установах боржник зумисне не виконує судове рішення і відкриває нові рахунки у банках або інших фінансових установах, державний виконавець направляє до відповідних правозахисних органів матеріали про притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Згідно ст. 382 Кримінального кодексу України за порушення наведеної статті штраф становить від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 до 17000 грн), або позбавлення волі на термін до 3-х років без права займати деякі посади або займатися визначеною діяльністю на той же термін”.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші