Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Форми безготівкових розрахунків в Україні

В Україні безготівкові розрахунки здійснюються згідно з Інструкцією “Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” №135 від 29 березня 2001 р. зі змінами №173 від 10.05.2002 за такими формами:

 • – платіжними дорученнями;
 • – платіжними вимогами-дорученнями;
 • – чеками;
 • – акредитивами;
 • – векселями;
 • – пластиковими картками та ін.;
 • – електронними розрахунковими документами.

Підприємство самостійно обирає форму розрахунків з іншими підприємствами, організаціями й установами.

Принципи, на яких базується організація безготівкових розрахунків, наведено на рисунку 2.2.

Банк на договірній основі здійснює касово-розрахункове обслуговування своїх клієнтів, списує грошові кошти з рахунків підприємств у черговості, яку визначає керівник підприємства згідно з Положенням “Про безготівкові розрахунки в господарському обігу України”.

Якщо на підприємстві накопичилися документи з платежів з безспірним стягненням коштів, згідно з чинним законодавством України оплата їх провадиться банком при надходженні коштів у примусовому порядку за календарним надходженням цих документів.

Реквізити документів, наданих банкові

Документи, надані банкові, повинні містити такі реквізити: назву, номер рахунка в банку, число, місяць, рік виписки.

Число вказується цифрами, місяць – словами, рік – цифрами.

Підприємствам, що використовують при виписці первинного документа обчислювальну техніку, дозволяється:

 • – проставити місяць цифрами (1-12), повну або скорочену назву платника і одержувача коштів, номери розрахункових рахунків;
 • – назву місця знаходження, номер банку платника або одержувача, МФО, де знаходяться коррахунки, номер коррахунка;
 • – суму платежу – цифрами та словами у цілих грошових одиницях;
 • – мотив для розрахунків або одержання коштів (номер і дата договору, товарно-транспортні документи, найменування товару або послуг);
 • – підписи платника на першому примірнику з відбитком печатки.

Платіжні документи виписуються, як правило, під копіювальний папір у кількості примірників, необхідних банку та всім сторонам, що беруть участь у розрахунках.

Механізм безготівкових розрахунків, їх форми, стандарти документів і документообіг визначаються Положенням НБУ “Про безготівкові розрахунки у господарському обігу України” №22001/116 від 1 червня 1993 р. (“Діло”, 1993, №49).

Постановою Правління НБУ “Про затвердження змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” №149 від 16 квітня 2003 р, внесено зміни стосовно договірного та примусового списання коштів з рахунків. У новій редакції викладено розділ V Інструкції “Розрахунки платіжними вимогами” в разі здійснення примусового списання (стягнення) коштів на підставі рішень судів та інших державних і недержавних органів.

Особливість платіжного доручення, його використання

Одним із видів розрахунків є розрахунки за допомогою платіжних доручень (табл. 2.3). Платіжне доручення являє собою бланк встановленої форми, який підприємство подає до обслуговуючого банку для перерахування визначеної суми зі свого рахунка. Банки приймають до виконання доручення протягом 10 календарних днів з дати його заповнення. Доручення приймаються до виконання тільки на суму, яка може бути сплачена готівкою з рахунка підприємства або за рахунок кредиту. Доручення на перерахування грошових коштів у дохід бюджету або позабюджетних фондів приймаються банками незалежно від наявності грошових коштів на рахунку клієнта. У разі відсутності грошових коштів доручення обліковуються на позабалансовому рахунку.

Принципи, на яких базується організація безготівкових розрахунків

Рис. 2.2. Принципи, на яких базується організація безготівкових розрахунків

З використанням платіжних доручень здійснюються також “розрахунки за плановими платежами”, які провадяться у разі, якщо між підприємствами здійснюються постійні й рівномірні поставки продукції (робіт, послуг), наприклад, між хлібозаводами і торговельними підприємствами. У цьому разі розрахунки здійснюються виходячи з планових поставок за обумовлений період. Але нині постійні зв'язки між підприємствами різко скорочено (тому обсяг розрахунків за допомогою планових платежів також значно зменшився).

Платіжні доручення приймаються для здійснення попередньої оплати за товари (роботи, послуги), а також для завершення розрахунків на підставі актів звірення взаємної заборгованості суб'єктів господарювання.

Перерахування сум за допомогою платіжних доручень супроводжується оформленням банком кредитового авізо (письмове повідомлення, яке надсилає банк своєму клієнтові або іншому банку, про виконання операції), яким списується визначена сума з рахунка платника. При цьому здійснюються необхідні проведення у документах аналітичного й синтетичного обліків. Авізо може бути поштовим і телеграфним. У країнах СНД використання телеграфного авізо відмінено у зв'язку із зловживаннями у цій сфері.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші