Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Порядок одержання готівки в Банку і здавання до Банку

Підприємство одержує готівку з Банку через касира за грошовим чеком, виписаним на його ім'я, таблиця 2.17.

На підприємствах, в установах, у штаті яких відсутня посада касира, його обов'язки за письмовим розпорядженням керівника підприємства, установи виконує інший працівник.

Для одержання в Банку чекової книжки, в якій знаходяться чеки, потрібно заповнити відповідну заяву, в котрій зазначаються прізвище, ім'я та по батькові касира і зразок його підпису. Заява підписується керівником і головним бухгалтером і засвідчується печаткою підприємства. Згідно з цією заявою касир одержує чекову книжку на 25 або 50 чеків. Щоб зняти готівку зі свого рахунка в Банку, бухгалтер заповнює грошовий чек, і підписує його разом із керівником і передає касирові. Касир попередньо (як правило, за 1-2 дні) замовляє необхідну суму в Банку, а потім одержує її за чеком. Корінець чека є виправдним документом для записів касових операцій в облікових регістрах.

Касир (або інший працівник) підприємства після одержання готівкових коштів у касі Банку зобов'язаний їх доставити і здати до Каси підприємства. При перевезенні готівки підприємствами усіх форм власності, від Кас підприємств до установ Банків та у зворотному напрямку, керівник такого підприємства зобов'язаний забезпечувати касира чи бухгалтера, чи іншого працівника, відповідального за транспортування коштів, охороною та транспортним засобом.

Таблиця 2.17

Зворотний бік грошового чека

Готівку, одержану з рахунків у Банку до Каси, витрачають за суворо цільовим призначенням (потреби, на які одержано гроші, зазначаються на зворотному боці грошового чека). Невикористаний залишок здається з Каси на рахунки в Банках. Наприклад, не одержана у встановлений термін заробітна платня має бути повернена на рахунки в Банках у 3-денний термін. На рахунок у Банку (№31 “Поточні рахунки в банках”) здаються гроші (готівка), прийняті до Каси в рахунок внесків до Статутного капіталу, виручка від реалізації товарно-матеріальних цінностей підприємства тощо.

Здача готівки на рахунки в Банках оформлюється Видатковим касовим ордером (табл. 2.14).

Касир, щоб здати готівку, повинен заповнити первинний документ “Об'ява про внесок готівки” (табл. 2.18.), який може одержати в оператора Банку.

Цей документ складається з трьох частин. Верхня частина залишається у Банку, середня частина (квитанція) передається касирові. Нижня частина Об'яви (ордер) також повертається касирові, але тільки після проведення Банком відповідної операції й разом із банківською випискою.

На кожній із трьох частин зазначаються: дата, від кого прийнята готівка, банк одержувача і одержувач, призначення внеску. У правому верхньому кутку першої та другої частин зазначаються номер свого поточного рахунка та сума цифрами. Та ж сума записується словами у такому порядку:

  • – починати запис потрібно у притик до початку відведеного для цього поля з великої літери;
  • – місце, що залишилося на полі, потрібно прокреслити горизонтальною лінією.

Таблиця 2.18

Продовження документа

Третя частина Об'яви заповнюється таким чином. У ордері потрібно зазначити код Банка-одержувача і суму за кредитом Поточного рахунка підприємства.

Касова книга

На підприємстві ведеться тільки одна Касова книга (типова форма № КО-4) в національній валюті, в якій касир відображає готівку і рух грошей у касі (табл. 2.19). Аркуші касової книги мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені відбитком печатки підприємства (юридичної особи). Кількість аркушів у Касовій книзі засвідчується підписами керівника і головного бухгалтера підприємства (юридичної особи). Записи у Касовій книзі здійснюються за кожним Прибутковим і Видатковим ордером. Але якщо в організації є інші види валют, крім національної, то Касові книги відкриваються на кожну валюту окремо.

Усі касові ордери після їх використання касир підписує, а додані до них документи для запобігання повторного використання погашає штампом або підписом від руки “Одержано”, “Сплачено” із зазначенням дати.

Порядок записів у Касовій книзі

Записи у Касовій книзі здійснюються через копіювальній папір, тобто у двох примірниках (другий примірник є звітом для касира). Наприкінці робочого дня касир підбиває підсумки оборотів за надходженням і видачею грошей та виводить залишки на наступний день. Перші відривні аркуші, що є звітом касира, разом із прибутковими і видатковими ордерами й доданими до них виправдними документами касир передає бухгалтерії під розписку у Касовій книзі.

Таблиця 2.19

Бухгалтер перевіряє правильність оформлення касових ордерів, їх обґрунтування, виконання записів у Касовій книзі, виведеного залишку на кінець дня і проти кожної суми проставляє шифр кореспондуючих рахунків.

Касир усі надходження і видачі готівки за прибутковими і видатковими касовими ордерами обліковує у Касовій книзі.

Керівник підприємства повинен надавати касирові охорону при транспортуванні грошових коштів і цінностей з установи банку. При транспортуванні грошових коштів касирові, супроводжуючим його особам забороняється: розголошувати маршрут руху і розмір суми грошових коштів і цінностей, що перевозяться, допускати до салону транспортного засобу осіб, які не призначені керівником підприємства для доставки, користуватися супутнім або громадським транспортом.

Вимоги до Каси

Для забезпечення надійного зберігання готівки і цінностей каса має відповідати таким вимогам:

  • – бути ізольованою від інших допоміжних приміщень;
  • – мати сейф або металеву шафу;
  • – маги спеціальне віконце для проведення операцій з клієнтами і працівниками;
  • – бути обладнаною охоронно-пожежною сигналізацією, що відповідає вимогам чинного Положення.

Вимоги до оформлення й обліку касових операцій

Найважливішими вимогами правильного оформлення й обліку касових операцій є:

  • – негайний запис кожної здійсненої касової операції у Касову книгу, щоденне визначення підсумків у цій книзі і здача касиром під розписку бухгалтерові касових документів;
  • – виписка бухгалтерією на кожну окрему касову операцію прибуткових і видаткових ордерів, додержання послідовності в нумерації та реєстрації цих документів у реєстрі й передачі їх для виконання касирові;
  • – погашення касиром спеціальним штампом касових документів з метою запобігання зловживання цими документами шляхом повторного їх використання;
  • – встановлення Наказом керівника підприємства осіб, що мають право підписувати касові документи, наявність у касира зразків підписів цих осіб і неприпустимість виконання касових операцій за не підписаними документами.

Головний бухгалтер з метою контролю повинен не менше одного разу на місяць перевіряти готівку в касі, складати акт і доповідати керівникові підприємства.

У зв'язку з тим, що значна частина грошових операцій здійснюється підприємством через Поточний рахунок, потрібно систематично стежити за правильністю банківських операцій.

Керівник підприємства несе відповідальність за збереження грошей, правильне й доцільне їх використання.

Суть Касової книги, порядок ведення

Касова книга є регістром аналітичного обліку. Касові документи слід брошурувати окремо від інших бухгалтерських документів, вони повинні мати самостійну нумерацію і при здачі до бухгалтерського архіву фіксуватися в Архівній книзі.

Касову книгу можна вести автоматизованим способом, при якому листи формують у вигляді машинограм “Вкладний листок Касової книги” або “Звіт касира”. Обидві ці машинограми повинні здаватися до початку наступного робочого дня, мати однаковий зміст і вміщувати всі реквізити, передбачені формою Касової книги. Нумерація сторінок Касової книги в машинограмах здійснюється автоматично в порядку збільшення з початку року.

Після одержання машинограм “Вкладний листок Касової книги” і “Звіт касира” касир зобов'язаний перевірити правильність складань Касової книги і Звіту касира, підписати їх і передати Звіт касира разом із прибутковими і видатковими документами бухгалтерії під розписку у Вкладному листку Касової книги.

Відповідно до Положення від 15.12.2004 р. №637 п. 4.3 касир може не заповнювати Касову книгу, якщо руху готівки в касі підприємства протягом робочого дня не було.

Виправлення в Касовій книзі, як правило, не допускається.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші