Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік інших коштів (рах. 33)

Бухгалтерський облік інших грошових коштів здійснюють на активному рахунку № 33 “Інші кошти”, на якому ведеться узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів (у національній та іноземній валютах), що знаходяться в касі підприємства (поштових марок, марок гербового збору, оплачених путівок до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку тощо), та кошти в дорозі, тобто грошові суми, внесені до кас банків, ощадних кас або поштових відділень для подальшого їх зарахування на рахунках підприємства в банках.

Рахунок № 33 “Інші кошти” має такі субрахунки:

№ 331 “Грошові документи в національній валюті”;

№ 332 “Грошові документи в іноземній валюті”;

№ 333 “Грошові кошти в дорозі в національній валюті”;

№ 334 “Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті”.

За дебетом рахунка № 33 “Інші кошти” відображається надходження грошових документів до каси підприємства та коштів у дорозі, за кредитом – вибуття грошових документів та списання коштів у дорозі після їх зарахування на відповідні рахунки.

Аналітичний облік грошових документів ведеться за їх видами. До коштів, що вважаються коштами в дорозі, належать: виручка, одержана підприємствами за послуги, реалізовану продукцію, виконані роботи і внесена до банку, відділку Ощадбанку, каси поштового відділку зв'язку для зарахування на поточний рахунок.

На субрахунку № 331 “Грошові документи в національній валюті” ведеться облік грошових документів за їх номінальною вартістю, які зберігаються в касі підприємства: векселі, облігації і грошові квитки, поштові марки й інші грошові документи. Аналітичний облік грошових документів організується за їх видами.

Для обліку грошових коштів в іноземній валюті за телеграфним повідомленням іноземного банку про господарський платіж за рахунок акредитива, відповідно до виправдних документів – рахунків-фактур, актів та ін., що вважаються в бухгалтерському обліку грошовими коштами в дорозі, використовують субрахунок № 334 “Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті”.

Таблиця 2.22

Кореспонденцію рахунків з іншими грошовими коштами наведено у таблиці 2.23.

Таблиця 2.23

Кореспонденція рахунків з обліку операцій з іншими грошовими коштами (рах. №33)

п/п

Назва господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Викуплені власні акції у акціонерів

331 “Грошові документи в національній валюті”

301 “Каса в національній валюті"

2

Надійшли путівки до санаторно-оздоровчих установ, оплачені з рахунка №31 “Рахунки в банках”

331 “Грошові документи в національній валюті”

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

3

Оплачено за грошові документи у національній валюті, які надійшли в касу (поштові марки, марки гербового збору)

331 “Грошові документи в національній валюті”

311 “Поточні рахунки в національній валюті"

4

Сплачені проїзні документи, путівки до санаторіїв в іноземній валюті

332 "Грошові документи в іноземній валюті”

312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”

5

Готівка в національній валюті через інкасатора здана, для зарахування на поточний рахунок

333 “Грошові кошти в дорозі в національній валюті"

301 “Каса в національній валюті"

6

На суму гривень, перераховану для купівлі валюти

334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті”

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

7

Списана вартість іноземної валюти для продажу (наприклад, 5 тис. дол. США за курсом 7,89 грн за 1 дол. США)

334 “Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"

312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”

8

Видані працівникам путівки до санаторно-оздоровчих установ, придбані за рахунок коштів підприємства

92 “Адміністративні витрати"

331 “Грошові документи в національній валюті”

9

Оплачена частина вартості путівок одержувачами готівкою

301 "Каса в національній валюті”

331 “Грошові документи в національній валюті”

10

Зарахована виручка та інші надходження грошових коштів на валютний рахунок

312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"

332 “Грошові документи в іноземній валюті”

11

Списання грошових коштів у дорозі в національній валюті після їх зарахування на Поточний рахунок у Банку

311 “Поточні рахунки в національній валюті"

333 “Грошові кошти в дорозі в національній валюті"

12

Списана вартість реалізованої іноземної валюти

942 “Собівартість реалізованої іноземної валюти”

334 “Грошові кошти в іноземної валюті"

13

Рахунки №92 і 94 закриваються

79 “Фінансові результати"

92, 942

Приклад обліку валютних операцій

1

Перераховані кошти на придбання валюти

333 “Грошові кошти в дорозі в національній валюті"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

2

Зарахована валюта на валютний рахунок

312 "Поточні рахунки в іноземній валюті”

333 “Грошові кошти в дорозі в національній валюті"

3

Нараховані комісійні Банку

92 “Адміністративні витрати"

685 “Розрахунки з іншими кредиторами”

4

Закриті розрахунки з комісійної винагороди Банку

685 "Розрахунки з іншими кредиторами”

333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті”

5

Нараховано пенсійний збір

92 "Адміністративні витрати”

651 "Розрахунки за пенсійним забезпеченням”

6

Відображені розрахунки з пенсійного збору

651 "Розрахунки за пенсійним забезпеченням”

333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті”

7

Включена до доходів різниця між курсом міжбанківського валютного ринку (МВР) та НБУ

333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті"

719 "Інші доходи від операційної діяльності”

8

Адміністративні витрати (комісійні, пенсійний збір) і надзвичайні витрати списано на фінансові результати

719 "Інші доходи від операційної діяльності”

92 "Адміністративні витрати”

При журнально-ордерній формі обліку операції на кредиті рахунка №311 відображаються у Журналі-ордері №2, а на дебеті – у Відомості №2; при журнальній формі – у Журналі 1 і Відомості 1.2. При використанні електронно-обчислювальних машин всі первинні документи разом із виписками банку передають на машинолічильну установу (МЛУ), яка на основі їх обробки складає відповідні машинограми синтетичного й аналітичного обліків.

На основі Відомості №2 на обчислювальних машинах розробляють машинограму – оборотну відомість (із залишками та оборотами) на рахунку №31 “Рахунки в банках”, підсумки якої потім у згрупованому вигляді автоматично переносяться за синтетичними рахунками до Головної книги.

У разі переоформлення рахунка на ім'я ліквідаційного комітету подаються рішення про ліквідацію юридичної особи із зазначення у ньому терміну дії ліквідаційного комітету і засвідчена картка із зразками підписів і відтиском печатки ліквідаційного комітету, а у разі відсутності такої печатки – з відтиском печатки організації, що створила ліквідаційний комітет.

При передачі рахунка до іншої установи Банку одночасно передаються за списком усі документи з оформлення рахунка, крім карток із зразком підписів та відтиском печатки. Передача здійснюється у 3-денний термін.

Регістри бухгалтерського обліку з рахунком №33 при журнальній формі наведено у таблиці 2.21.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші