Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Дебіторська заборгованість, облік розрахунків з різними дебіторами (рах. №37)

Облік розрахунків з різними дебіторами здійснюють на рахунку № 37 “Розрахунки з різними дебіторами”. Облік розрахунків ведеться за поточною дебіторською заборгованістю з різними дебіторами та авансами виданими, нарахованими доходами, за претензіями, за відшкодуванням завданих збитків, за позиками членів кредитних спілок та за іншими операціями.

Рахунок №37 “Розрахунки з різними дебіторами” має такі субрахунки (за номерами):

371 “Розрахунки за виданими авансами” (наданими іншими підприємствами) “Розрахунки з підзвітними особами”;

Субрахунок № 371 “Розрахунки за виданими авансами” використовують у випадках, коли при надходженні матеріальних цінностей відсутні платіжні документи на оплату. На дебеті цього субрахунка відображаються суми виданих авансів під поставку матеріальних цінностей, виконання робіт;

 • 373 “Розрахунки за нарахованими доходами” (нарахованими дивідендами, роялті тощо, що підлягають отриманню);
 • 374 “Розрахунки за претензіями” (які пред'явлені постачальникам, транспортним організаціям, а також за пред'явленими їм та визнаними штрафами, пенею, неустойками);
 • 375 “Розрахунки з відшкодування завданих збитків” (внаслідок нестач і втрат від псування цінностей, нестач від розкрадання грошових коштів, якщо винуватця не виявлено);
 • 376 “Розрахунки за позиками членам кредитних спілок” (облік ведеться у кредитних спілках);
 • 377 “Розрахунки з іншими дебіторами” (зокрема, розрахунки за операціями, пов'язаними із веденням спільної діяльності (без створення юридичної особи), усі види розрахунків з працівниками (крім розрахунків за виплатами працівникам з оплати праці та з підзвітними особами), інші розрахунки).

За дебетом рахунку №37 “Розрахунки з різними дебіторами” відображається виникнення дебіторської заборгованості, за кредитом – її погашення чи списання.

Дебіторська заборгованість – це сумазаборгованості дебіторів (юридичних, фізичних осіб), які заборгували підприємству грошові кошти, їх еквіваленти або інші активи.

Порядок бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості та її відображення у фінансовій звітності регулюються П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" (не поширюється на бюджетні установи).

Аналітичний облік ведеться за кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення й погашення. Кореспонденцію рахунків з обліку розрахунків з різними дебіторами наведено у таблиці 2.24.

Таблиця 2.24

Кореспонденція рахунків з обліку розрахунків з покупцями та замовниками, та з різними дебіторами (Клас 3, рах. № 36,37)

п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Облік розрахунків покупцями та замовниками

1

Відвантажено в реалізацію готову продукцію за договірними цінами (сума включається до валових доходів)

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями"

701 "Дохід від реалізації готової продукції"

2

Списана на зменшення доходу від реалізації сума ПДВ (розрахунки з податкових зобов'язань)

701 “Дохід від реалізації готової продукції"

641 “Розрахунки за податками”

3

Списана собівартість реалізованої готової продукції

901 “Собівартість реалізованої готової продукції"

26 “Готова продукція”

4

Перераховано ПДВ до державного бюджету

641 "Розрахунки за податками”

311 "Поточні рахунки в національній валюті”

5

Надійшла на поточний рахунок оплата від покупця

311 “Поточні рахунки в національній валюті"

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями"

6

Списано дохід (кредитове сальдо субрах. №701) на фінансові результати підприємства

701 “Дохід від реалізації готової продукції"

791 “Результати операційної діяльності"

7

Списано витрати (субрах. №901) на фінансові результати

791 "Результати операційної діяльності"

901 "Собівартість реалізованої готової продукції"

8

Списано на витрати підприємства сумнівні та безнадійні борги термін позовної давності минув) Одночасно

 • 944 “Сумнівні та безнадійні борги”
 • 791 “Результати операційної діяльності"

371 “Розрахунки за виданими авансами" 944 “Сумнівні та безнадійні борги"

Облік розрахунків за претензіями

1

Списана з поточного рахунка покупця попередня оплата постачальнику за ціною (120 грн)

371 “Розрахунки за виданими авансами”

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

2

Відображено право на податковий кредит з ПДВ (20 грн)

641 “Розрахунки за податками”

644 "Податковий кредит"

3

Неодержано від постачальника товар і виставлена претензія (120 грн)

374 “Розрахунки за претензіями1

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

4

Сторно – право на податковий кредит (20 грн)

641 “Розрахунки за податками"

644 “Податковий кредит"

5

Одержано відшкодування від постачальника (120 грн)

311 “Поточні рахунки в національній валюті"

374 “Розрахунки за претензіями"

6

Зарахування виданих авансів (120 грн)

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

371 “Розрахунки за виданими авансами"

Облік розрахунків за виданими авансами

1

Перераховано постачальнику передоплату

371 “Розрахунки за виданими авансами”

311 “Поточні рахунки в національній валюті"

2

Відображено право на податковий кредит з ПДВ

641 “Розрахунки за податками"

644 “Податковий кредит"

3

Одержано від постачальника і оприбутковано товар (без ПДв)

281 “Товари на складі"

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

4

Відображено податковий кредит з ПДВ

644 “Податковий кредит"

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

5

Відображено залік заборгованості

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

371 "Розрахунки за виданими авансами”

5.1

За умови, якщо подано позовну заяву до господарського суду на покупця

374 “Розрахунки за претензіями”

361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями”

5.2

Отримано оплату від покупця

311 “Поточні рахунки в національній валюті"

374 “Розрахунки за претензіями”

6

Відповідно до виставленої претензії постачальник повернув передоплату

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

371 “Розрахунки за виданими авансами”

7

Сторно – право на нарахований податковий кредит з ПДВ

641 “Розрахунки за податками”

644 “Податковий кредит”

Списування кредиторської і дебіторської заборгованості

1

Кредиторська заборгованість з термінами позивної давнини, що минули, списується на доходи підприємства

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

717 “Дохід від списання

кредиторської

заборгованості”

2

Дебіторська заборгованість з простроченими термінами позикової давнини

944 “Сумнівні та безнадійні борги"

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”

3

Списується на зменшення фінансових результатів

791 "Результати операційної діяльності"

944 “Сумнівні та безнадійні борги”

Списування безнадійної дебіторської заборгованості

1

Перераховано передоплату постачальнику за продукцію (6000 грн)

371 "Розрахунки за виданими авансами"

311 "Поточні рахунки в національній валюті”

2

Відображено податковий кредит з ПДВ (1000 грн)

641 "Розрахунки за податками"

644 "Податковий кредит"

3

Списано з балансу підприємства заборгованість після закінчення строку позовної давності (6000 грн)

Примітка. Якщо підприємство створює резерв сумнівних боргів, то кореспонденція наступна

 • 944 “Сумнівні та безнадійні борги”
 • 38 “Резерв сумнівних боргів"
 • 371 “Розрахунки за виданими авансами"
 • 371 “Розрахунки за виданими авансами"

4

Відображено коригування податкового кредиту з ПДВ методом червого сторно (1000 грн)

641 "Розрахунки за податками"

644 "Податковий кредит”

5

Витрати, пов'язані зі списанням дебіторської заборгованості списано на фінансові результати (6000 грн)

791 "Результат операційної діяльності”

944 "Сумнівні.та безнадійні борги"

Облік митних операцій

1

Здійснено платіж за рахунок митниці як грошова застава

371 "Розрахунки за виданими авансами”

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

2

Зараховано заставний платіж при митному оформленні митних товарів у рахунок:

 • – мита (складова первісної вартості ввезених товарно-матеріальних цінностей) і
 • – митних платежів
 • 15 "Капітальні інвестиції"
 • 20 "Виробничі запаси"
 • 22 "МШП"
 • 28"Товари"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

3

Зараховано аванс в рахунок сплачених митних платежів

685 "Розрахунки з іншими кредиторами”

371 "Розрахунки за виданими авансами”

4

Повернено грошову заставу після анулювання попередньої вантажної митної декларації

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

371 "Розрахунки за виданими авансами"

Облік суми штрафів, пені та інших санкцій, визначених боржником або за рішенням суду

1

Боржник визнав виставлену йому претензію або за рішенням суду

374 "Розрахунки за претензіями”

715 "Одержані штрафи, пені, неустойки"

2

Надійшли кошти на рахунок підприємства на суму виставленої претензії

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

374 "Розрахунки за претензіями"

3

За умови, якщо санкція визнана і одночасно відбулася її сплата (тоді замість перших двох, одна операція)

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

715 "Одержані штрафи, пені, неустойки"

4

Одержані суми штрафів, пені, неустойки списуються на фінансові результати

715 "Одержані штрафи, пені, неустойки”

793 “Результат іншої звичайної діяльності"

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші