Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік розрахунків з підзвітними особами (субрах. №372)

Нормативні джерела

 • 1. Кодекс Законів про працю України від 10.12.1971 р. (зі змінами і доповненнями станом на 15.10.2002 р., К. “Атіка”, 2002 р.).
 • 2. Закон України “Про податок з доходів фізичних осіб” №889-lV від 22.05.2003 р. (Ст. 9, п. 9.10, пп. 9.10.1-9.10.4).
 • 3. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” №349-ІV від 24.12.2002 р.
 • 4. Указ Президента України “Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки” №436/95 від 12.06.1995 р.
 • 5. Постанова Кабінету Міністрів України “Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон” №663 від 23.04.1999 р.
 • 6. Інструкція “Про службові відрядження в межах України та за кордон” №59 від 13.03.1998 р. (в редакції Наказу Міністерства фінансів України №146 від 10 червня 1999 р. зі змінами та доповненнями).
 • 7. Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон” №59 від 13 березня 1998 р.
 • 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 “Вплив змін валютних курсів”, затверджено Наказом Міністерства фінансів України №193 від 10.08.2000 р.
 • 9. Постанова Кабінету Міністрів України “Розміри надбавок до норм добових витрат в іноземній валюті для окремих категорій працівників” №977 від 11 липня 2002 р.; №952 від 24.09.2005 р.
 • 10. Порядок складання Звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт №440 від 19.09.2003 р.
 • 11. Додаток до Постанови Кабінету Міністрів України №663 від 23 квітня 1999 р. (у редакції Постанови Кабінету Міністрів України №977 від 11 липня 2002 р.). Про норми відшкодування витрат на відрядження у межах України та за кордон для державних службовців і працівників підприємств, установ та організацій, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів.
 • 12. Постанова Кабінету Міністрів України “Розміри надбавок до норм добових витрат в іноземній валюті для окремих категорій працівників” №997 від 11 липня 2002 р.; №952 від 24.09.2005 р.
 • 13. Постанова Кабінету Міністрів України №1732 від 5 листопада 2003 р. “Про внесення змін до Постанови Кабінета Міністрів України №663 від 23 квітня 1999 р”.
 • 14. П(С)БО-21 “Вплив змін валютних курсів" №193 від 10.08.2000 р.
 • 15. Наказ Міністерства фінансів України “Зміни до Інструкції про службові відрядження у межах України і за кордон” №791 від 5 липня 2007 р.
 • 16. Наказ ДПА України № 996 від 23.12.2010 р.

Службові відрядження в межах України та за кордон, норми відшкодування витрат на відрядження, облік розрахунків (субрах. №372)

Відрядження – це виконання службових обов'язків підзвітної особи, що передбачає здійснення таких операцій:

 • – отримання завдання;
 • – отримання грошового авансу для оплати витрат, пов'язаних з виконанням отриманого завдання. Підзвітній особі також можуть бути видані розрахункова чекова книжка для розрахунків з партнерами й довіреність на отримання цінностей;
 • – скерування на інше (інші) підприємство для виконання завдання (одержання цінностей, послуг, робіт і, при потребі, їх оплата) у тому ж населеному пункті, у якому розташоване підприємство, місце основної праці підзвітної особи, або поза місцем основної роботи, тобто під час службового відрядження;
 • – оформлення документів на отримання цінностей, послуг, робіт і їх оплату, з позначенням у документах реквізитів підприємства, яке скерувало (відрядило) підзвітну особу;
 • – передача цінностей матеріально відповідальній особі свого підприємства, а документів на їх отримання й оплату – у бухгалтерію. Якщо працівник був відряджений, то в цьому випадку в бухгалтерію здіють- ся документи, які підтверджують його витрати на відрядження (квитки, квитанції та ін.);
 • – складання звіту про використання одержаних грошових коштів і врегулювання грошових відносин, що виникли (повернення залишку невикористаних за призначенням готівкових коштів, отримання додаткових готівкових коштів на покриття визнаної обгрунтованої перевитрати та ін.).

У відрядження може направлятися особа, яка перебуває у трудових відносинах з підприємством.

Терміни відрядження, оформлення

Відрядження за кордон здійснюється відповідно до Наказу керівника підприємства, але термін відрядження не може перевищувати 60 календарних днів (у межах України не може перевищувати 30 календарних днів). Граничні норми перерахунку добових витрат, що встановлені в гривнях, у долари США здійснюються за прогнозним офіційним обмінним курсом національної валюти України до долара США на поточний рік (у 1999 р. – 4 грн за долар США; у 2000 р. – 5,78 грн за долар США; у 2002 р. – 5,40; у 2005-2007 р. – 5,05 грн, у 2010 р. -7,95 грн).

Термін відрядження працівників, які направляються за кордон за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) для здійснення монтажних, налагоджувальних, ремонтних, проектних, проектно-пошукових, будівельних, будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт, шефмонтажу й авторського нагляду під час будівництва, не повинен перевищувати одного року (Постанова №695).

Для відрядження у межах України необхідно:

 • 1) оформити Наказ керівника підприємства (табл. 2.25);
 • 2) оформити Посвідчення про відрядження і зробити в ньому відмітку про дату від'їзду;
 • 3) зробити запис у Журналі реєстрації посвідчень про відрядження;
 • 4) ознайомити працівника зі складом витрат на відрядження та вимогами нормативних документів щодо Звіту за використання авансу на відрядження;
 • 5) забезпечити авансом працівника у розмірах, встановлених нормативно- правовими актами.

Категорії витрат на відрядження (ст. 121 КЗпП):

 • а) добові (витрати на харчування, включені в рахунок на проживання);
 • б) на проїзд до місця призначення і назад;
 • в) на проживання з урахуванням наданих у готелі побутових послуг (прасування, чищення і ремонт одягу; користування холодильником, телевізором, кондиціонером);
 • г) на оплату телефонних рахунків;
 • г) на оформлення закордонних паспортів, віз, обов'язкове страхування, сплату податків і зборів, переклади та інші витрати, пов'язані з правилами в'їзду та перебування в місці відрядження;
 • д) бронювання місця в готелі в розмірі, що не перевищує 50% його вартості за добу (тільки для відряджень у межах України).

Розмір добових встановлено п. 1 Постановами № 977 від 11.07.2002 р., № 952 від 24.09.2005 р., № 663 від 20.05.2009 р.:

Наявність харчування

Граничний розмір добових при відрядженнях, грн

у межах України

за кордон* у сумі в грн еквівалент в дол. США

до 01.01.2006 р.

з 01.01.2006 р.

з 29.03.2008 р. та з 20.05.2009 р.

без харчування

18,00

25,00

30 грн

50 дол

з одноразовим харчуванням

14,40

20,00

24 грн

40 дол

з дворазовим харчуванням

10,80

15,00

18 грн

27,5 дол

з триразовим харчуванням

7,20

10,00

12 грн

17,5 дол

* Граничні норми витрат на відрядження за кордон визначають, застосовуючи офіційний курс гривні до долара США, установлений НБУ на день видачі авансу (п. 1 постанови КМУ від 23.04.99 р. № 663).

Таблиця 2.25

Постановою Кабінету Міністрів України №1732 від 5 листопада 2003 р. “Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України №663 від 23 квітня 1999 р.” встановлено, що добові витрати відшкодовуються у розмірах, що визначаються у відсотках норм добових витрат для даної країни згідно з додатком, зокрема 80% при одноразовому, 55% – дворазовому, 35% – триразовому харчуванні.

Керівник підприємства може збільшити розмір добових у Наказі про відрядження (але при цьому понадлімітна сума не включається до валових витрат, і обкладається податком з доходів фізичних осіб.

Згідно з Додатком до Постанови Кабінету Міністрів України №663 від 23 квітня 1999 р. (у редакції Постанови Кабінету Міністрів України №997 від 11 липня 2002 р.) у таблиці 2.26 наведено норми добових витрат та граничні норми відшкодування витрат на проживання (скорочено), зі змінами, внесеними в березні 2008 р.

Таблиця 2.26

Норми добових витрат і граничні норми відшкодування витрат на проживання зі змінами, що працюють з 29 березня 2008 року (Урядовий кур'єр № 59 від 29.03.2008 р.) (у доларах США)

Назва країни

Норма добових витрат (долари США)

Гранична норма відшкодування витрат на проживання (найом житла) за добу (долари США, не більше як)

1

2

3

Австралія

35

150

Аргентина

42

110

Ангола

44

165

...

...

...

Багамські Острови

36

53

Бразилія

38

132

Бельгія

50

200

...

...

...

Великобританія

50

240

Данія

44

170

Єгипет

36

120

Ізраїль

43

121

Італія

50

200

Канада

45

130

Китай

50

140

Куба

40

150

Нігерія

42

250

Німеччина

50

121

Об'єднані Арабські Емірати

38

140

Росія

37

150

США

50

240

Японія

50

250

Надбавки до норм добових витрат в іноземній валюті для окремих категорій працівників виплачуються:

%

1) членам Уряду, державним службовцям 1 рангу та дипломатичного рангу надзвичайного і Повноваженого посла;

_

50,0

2) державним службовцям 2 і 3 рангів, дипломатичних рангів надзвичайного і Повноважного посла 1 і 2 класів;

40,0

3) державним службовцям 4 і 5 рангів, дипломатичних рангів радника 1 і 2 класів;

30,0

4) членам делегацій, що виїжджають за кордон на міжнародні переговори, наради та для підписання міжурядових угод (за дорученням Президента України та Уряду України);

25,0

5) керівникам цих делегацій

30,0.

Підприємство, що відряджає працівника, здійснює реєстрацію особи, яка вибуває у відрядження, у спеціальному журналі за такою формою.

Журнал реєстрації посвідчень про відрядження

№ пор.

Прізвище, ім'я, по батькові

Місце роботи та посада

Місце відрядження

Дата й номер Наказу (розпорядження)

Дата й номер посвідчення про відрядження

Дата вибуття у відрядження

Дата прибуття з відрядження

Добові витрати відшкодовуються в єдиній сумі незалежно від статусу населеного пункту.

Днем вибуття у відрядження вважається день відправлення поїзда, літака, автобуса або іншого транспортного засобу з місця постійної роботи відрядженого працівника (тобто поточна доба до 24 години включно), а днем прибуття із відрядження – день прибуття транспортного засобу до місця постійної роботи відрядженого (наступна доба з 0 годин і пізніше).

На працівника, який перебуває у відрядженні, поширюється режим робочого часу того підприємства, до якого він відряджений.

Якщо працівник спеціально відряджений для роботи у вихідні або святкові й неробочі дні, то компенсація за роботу в ці дні виплачується подвійним розміром середнього заробітку (абз. 11 Загальних положень Інструкції про відрядження, ст. 72 та ст. 107 Кодексу про працю України); або якщо працівник відбуває у відрядження у вихідний день, то йому після повернення з відрядження в установленому порядку надається інший день відпочинку.

Середній заробіток за час перебування працівника у відрядженні зберігається на всі робочі дні тижня за графіком, установленим за місцем постійної роботи.

За період тимчасової непрацездатності відрядженому працівникові на загальних підставах виплачується допомога з тимчасової непрацездатності. Дні тимчасової непрацездатності не включаються до терміну відрядження.

Витрати на відрядження відшкодовуються лише за наявності документів в оригіналі, що підтверджують вартість цих витрат, а саме: транспортних квитків, або транспортних рахунків (багажних квитанцій), рахунків готелів (мотелів), страхових полісів тощо.

Відрядженому працівнику перед виїздом у відрядження видається грошовий аванс у межах суми, визначеної на оплату проїзду, наймання житлового приміщення і добові (п. 1.10 розділу 1 Інструкції №59). Розмір авансу визначається підприємством самостійно, виходячи з вищевказаних витрат та на підставі Наказу про відрядження, за невидачу авансу стаття 41 КпАП встановлює відповідальність посадових осіб (директора і головного бухгалтера) у вигляді штрафу в розмірі від 255 до 850 грн.

Аванс можна виплатити готівкою (в національній або іноземній валютах), перерахувати на зарплатну картку або на особисту БПК відрядженого.

Відповідно до Закону України про РРО і Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” №349-ІV від 24.12.2002 р. документами, які підтверджують витрати на проживання, е Рахунки з готелів, або від інших осіб, які надають послуги.

Штрафи за несвоєчасне повернення надлишку використання коштів

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, подасться за формою, встановленою центральним податковим органом, до закінчення третього банківського дня, наступного за днем, у якому платник податку завершує таке відрядження або завершує виконання цивільно-правової дії згідно з Наказом підприємства; у разі застосування платіжних карток – не пізніше 10, а з дозволу керівника (з поважних причин) – 20 робочих днів. Якщо працівник не повернув залишок коштів до каси підприємства, установи, організації, відповідна сума відшкодовується бухгалтерією в установленому чинним законодавством порядку, а підзвітна особа сплачує штраф у розмірі 15% суми надміру витрачених коштів (п.п. 9.10.1, п. 9.10, ст. 9 Кодексу Законів про працю України).

Якщо підзвітна особа не повертає суму надміру витрачених коштів протягом звітного місяця, на який припадає такий граничний термін, то така сума підлягає оподаткуванню (у сумі з нарахованою заробітною платою).

Визначення суми у межах добових витрат за кордон

Для визначення суми у межах добових витрат за кордон, необхідної працівнику у вільно конвертованій валюті користуються формулою:

С = К × (Нгрн : ННБУ)

де С – сума добових у вільно конвертованій валюті;

К – кількість днів відрядження;

Нгрн – гранична або встановлена власником норма добових витрат за кордон у гривнях;

ННБУ – офіційний курс НБУ, що діє на день одержання коштів із каси уповноваженого банку.

Відшкодування витрат

Підприємство, крім добових, за наявності підтвердних документів в оригіналі (транспортних квитків, багажних квитанцій, рахунків готелів, страхових полісів та ін.), відшкодовує працівнику такі витрати:

 • – на проїзд до місця призначення й назад, за місцем відрядження (міським транспортом загального користування (крім таксі));
 • – на користування постільними речами в поїздах;
 • – на наймання житлового приміщення;
 • – за побутові послуги, включені до рахунка на оплату вартості проживання (прання, прасування одягу, чищення взуття);
 • – на службові телефонні переговори (за рахунками і в розмірах, узгоджених із керівництвом підприємства);
 • – на комісійні у випадку обміну валюти;
 • – інші витрати, передбачені інструкцією про відрядження.

Підприємства не відшкодовують витрат, не підтверджених відповідними

документами, а також витрат на придбання алкогольних напоїв, тютюнових виробів, на відвідування видовищних заходів.

У Інструкції передбачено, що якщо відсутні підтверджувані документи про обмін валюти, якою видано аванс, на наднаціональну валюту країни відрядження, перерахунок витрат, здійснених у відрядженні і підтверджених документально, здійснюється виходячи з крос-курсу, розрахованого за офіційним обмінним валютним курсом, встановленим Національним банком України на день затвердження авансового звіту.

Обмеження на відшкодування добових витрат

Введене нове обмеження на відшкодування добових витрат для всіх категорій відряджуваних за кордон:

 • – якщо сума, надана стороною, що приймає, більша або дорівнює встановленим нормам добових витрат, то сторона, що відраджує, добові взагалі не виплачує;
 • – якщо сторона, що приймає, забезпечує додатковими валютними коштами у вигляді компенсації поточних витрат (крім витрат на проїзд до країни призначення і назад та наймання житлового приміщення) або добових витрат, то сторона, що відправляє, зменшує виплату добових витрат на суму додатково наданих коштів та ін.

Авансовий звіт про витрачені у відрядженні кошти і повернення невикористаних коштів має бути проведений у тій валюті, якою було видано аванс. Витрати на проїзд до місця відрядження та назад відшкодовуються тільки за наявності документів в оригіналі.

За відсутності документів бухгалтерія підприємства може відшкодувати витрати на відрядження тільки з дозволу керівника підприємства і за рахунок підприємства. Але відповідно до чинного законодавства України вся сума компенсації (витрати на проїзд) включається до сукупного оподатковуваного доходу громадян і потрапляє до Фонду оплати праці. А звідси всі відрахування і нарахування на заробітну плату (з 2011 р.):

 • а) відрахування із заробітної плати:
  • податок з доходів фізичних осіб -15%; 17% суми перевищення 10-ти кратному розміру мінімальної заробітної плати
 • б) єдиний соціальний внесок
 • – загальна ставка – 3,6%;
 • – спеціальних працівників, котрі працюють на посадах, роботу яких зараховують до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до Законів України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про наукову і науково-технічну діяльність" та ін. – 6,1%.

Витрати відряджуваної особи на проїзд (включаючи перевезення багажу) до місця відрядження та назад (згідно з пп. 5.4.8 ст. 5 Закону України “Про оподаткування прибутку Підприємств” №349-IV від 24.12.2002 р. включаються до складу витрат лише за наявності підтверджуваних документів, які засвідчують зв'язок такого відрядження з основною діяльністю підприємства (участь відрядженої особи в переговорах, конференціях, які провадяться за відповідною тематикою, та ін.). До складу витрат належать також не підтверджені документально витрати на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи (добових витрат), понесених у зв'язку з її відрядженням, у межах граничних норм, встановлюваних Кабінетом Міністрів України за кожний повний день відрядження, включаючи день від'їзду та приїзду, з погляду Держкомпідприємництва, суб'єкт підприємницької діяльності – платник податку на прибуток має право віднести до валових витрат добові, що сплачуються відрядженому за кордон працівнику виходячи з розміру 252 грн незалежно від забезпечення чи незабезпечення його авансом у іноземній валюті.

Згідно з Податковим кодексом України-2011 рік: при неповерненні суми надміру витрачених коштів протягом звітного місяця, на який припадає граничний термін повернення (пункт 167.1 статті 167 ПКУ):

Бухгалтерський облік виданих підзвітних коштів ведуть на активно-пасивному субрахунку №372 “Розрахунки з підзвітними особами”. На дебеті відображають основні суми, видані під звіт з каси, а одержані за чеками – з рахунків у банках або грошовим переказом через органи зв'язку. На кредиті відображають суми, що підтверджуються відповідними звітами і документами, а також внесені до каси готівкою для погашення невикористаних авансів.

Аналітичний облік ведеться в розрізі фізичних осіб, які одержали грошові кошти під звіт. Сальдо на субрахунку №372 вказує на залишки одержаних під звіт авансів, за якими ще не надано звіти. Кредитове сальдо відображає розмір перевитрат за авансовим звітом порівняно з сумою, одержаною під звіт. Надбавки, одержані замість добових, на субрахунку №372 не відображаються, (продовження на с. 243).

Таблиця 2.27

У випадках, коли видані під звіт суми не обгрунтовано підтверджуваними документами й не повернено до каси у визначений термін, підприємство має право утримати їх з чергових виплат, що належать даній особі. Аванси, одержані під звіт в іноземній валюті, обліковуються на окремому субрахунку, наприклад, “Розрахунки з підзвітними особами в іноземній валюті”. В особових аналітичних рахунках підзвітних осіб відображають вид валюти та її еквівалент в українській грошовій одиниці. У синтетичному обліку операції в іноземній валюті відображають у переведенні в українську грошову одиницю.

Синтетичний і аналітичний обліки рахунка №37 ведуться в Журналі-ордері № 7, Журналі 3, а при скороченій журнально-ордерній формі обліку – у Журналі- ордері № 03, Відомості № 02, при спрощеній формі – у Відомості № В-5.

Журнал-ордер № 7 ведеться в аналітичному розрізі, тобто за кожною підзвітною особою. До Журналу-ордера № 7 залишки на початок місяця переносяться з аналогічного журналу за минулий місяць. Попередньо видані під звіт суми, а також відшкодовані перевитрати за авансовим звітом й повернення до каси невикористаних коштів записуються із звіту касира, а розділ “Витрачено з підзвітних сум” заповнюється на підставі авансових звітів. Дані про утримання підзвітних сум із заробітної плати беруться з Розрахунково-платіжної відомості (карток, роздруківки тощо).

Підсумкові дані Журналу-ордера № 7 і розшифровки дебету субрахунка №372 “Розрахунки з підзвітними особами” записуються до Головної книги.

Кореспонденцію рахунків з обліку розрахунків з підзвітними особами наведено у таблиці 2.28.

Таблиця 2.28

Кореспонденція рахунків з обліку розрахунків із підзвітними особами (субрах. № 372)

№ пор.

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Видано під звіт на господарські потреби або на витрати на відрядження

372 “Розрахунки з підзвітними особами”

301 “Каса в національній валюті”

2

Перераховано грошові кошти підзвітній особі за місцем її знаходження

372 “Розрахунки з підзвітними особами”

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

3

Відшкодовані перевитрати підзвітних сум

372 “Розрахунки з підзвітними особами”

301 “Каса в національній валюті”

4

Видані під звіт чекові книжки

372 “Розрахунки з підзвітними особами”

331 “Грошові документи в національній валюті"

5

Придбані підзвітною особою матеріальні цінності та оприбутковані (на підставі відповідних первинних документів та Авансового звіту);

 • 15 “Капітальні Інвестиції”
 • 20 “Виробничі запаси” 22 “МШП”
 • 28 “Товари”

372 “Розрахунки з підзвітними особами"

Відображена сума податкового кредиту

641 “Розрахунки за податками”

6

При наданні Авансового звіту витрати на відрядження та інші грошові витрати, пов'язані з господарською діяльністю в межах встановлених норм (затверджено авансовий звіт)

 • 23 “Виробництво”
 • 91 “Загальновиробничі витрати"
 • 92 "Адміністративні витрати”
 • 93 "Витрати на збут" 949 "Інші витрати операційної діяльності" 641 "Розрахунки за податками”

372 "Розрахунки з підзвітними особами"

7

Персоніфіковано дохід працівника у зв'язку з невчасним поверненням залишку невикористаного авансу (суму залишку помножити на коефіцієнт згідно пп. 164.5 та 170.9 Податкового кодексу України)

372 "Розрахунки з підзвітними особами"

372 "Розрахунки з підзвітними особами"

8

Нараховано податок з доходів на працівника за несвоєчасне повернення підзвітної суми (суму невикористаного залишку помножити на коефіцієнт і помножити на 15%)

661 "Розрахунки за заробітною платою"

642 "Розрахунки за обов'язковими платежами”

9

Повернення працівником до каси невикористаної частини авансу

301 "Каса в національній валюті"

372 "Розрахунки з підзвітними особами"

Довідка. Понаднормативні добові не входять до фонду оплати праці п. 3.15 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої Наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. №5. їх включають до доходу як додаткове благо і із їх суми утримують податок з доходів – пп. 9.10.1 Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб" №889-1V від 22.05.2003 р.

2-варіант – на всю суму понадлімітних добових

Утриманий податок з доходів із понаднормативних доходів

 • 91 "Загальновиробничі витрати"
 • 92 "Адміністративні витрати"
 • 93 "Витрати на збут"
 • 94 "Інші витрати операційної діяльності” 372 "Розрахунки з підзвітними особами”
 • 372 "Розрахунки з підзвітними особами”
 • 641 "Розрахунки за податками"

12

У порядку закриття рахунків (списування на фінансові результати)

79 "Фінансові результати”

 • 92 "Адміністративні витрати”
 • 93 "Витрати на збут”
 • 949 "Інші витрати операційної діяльності"

Облік підзвітних сум в іноземній валюті

1

Одержана валюта у касу

302 "Каса в іноземній валюті”

312 "Поточні рахунки в іноземній валюті”

2

Видана валюта під звіт

372 "Розрахунки з підзвітними особами”

302 "Каса в іноземній валюті”

3

Перераховані гроші за авіабілети

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

4

Оприбутковані авіабілети

331 “Грошові документи в національній валюти”

377 “Розрахунки з іншими дебіторами"

5

Списані витрати згідно авансовому звіту

92 "Адміністративні витрати"

372 "Розрахунки з підзвітними особами"

Облік закордонного відрядження з корпоративною карткою

1

14.07.2008 р.

Підзвітними коштами оплачено за авіаквиток до Лондона – 228 євро (курс НБУ на дату затвердження авансу – 7,46798 грн/євро):

228 євро × 7,46798 = 1702,69 грн

372 "Розрахунки з підзвітними особами”

333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті”

2

Затверджено (відображено в обліку) авансовий звіт (вартість авіоквитка). Списано на відповідний рахунок в залежності від місця роботи відрядженого – 1702,69 грн

 • 91 “Загальновиробничі витрати”
 • 92 “Адміністративні витрати"
 • 93 "Витрати на збут”

372 "Розрахунки з підзвітними особами”

3

15.07.2008 р.

Суму плати за авіаквиток списано з карт-рахунка за комерційним курсом євро на МВР – 7,4898 грн/євро:

228 євро × 7,4898 = 1707,67 грн

333 “Грошові кошти в дорозі в національній валюті”

313 “Інші рахунки в банку в національній валюті"

4

За обмін валюти комісійна винагорода банку:

1707,67 грн × 0,5% = 8.53 грн

92 “Адміністративні витрати”

313 "Інші рахунки в банку в національній валюті"

5

Нараховано пенсійний збір: 1707,67 грн × 0.5% = 8,53 грн

92 "Адміністративні витрати"

651 “Розрахунки за пенсійним забезпеченням"

6

Перераховано пенсійний збір до Пенсійного фонду – 8.53 грн

651 “Розрахунки за пенсійним забезпеченням"

313 “Інші рахунки в банку в національній валюті"

7

Включено до витрат різницю між курсом МВР та НБУ:

1707,67 грн – 1702,68 грн = 4,98 грн

949 "Інші витрати операційної діяльності"

333 “Грошові кошти в дорозі в національній валюті"

8

Витрати списано на фінансові результати діяльності підприємства -1719,75 грн – 4,98 грн

793 “Результат іншої фінансової діяльності

 • 92 “Адміністративні витрати"
 • 949 “Інші витрати операційної діяльності"

9

Відображено витрати в національній валюті

1707,67 + 8,53 + 8,53 = 1724,73 грн

313 "Інші рахунки в банку в національній валюті"

311 “Поточні рахунки в національній валюті"

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші