Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік довгострокових фінансових інвестицій (рах. №14)

Суть довгострокових фінансових Інвестицій

Довгострокові фінансові інвестиції – це інвестиції, придбані на період більше одного року і які не можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент. Види фінансових інвестицій наведено на рисунку 3.17, класифікація інвесторів – на рисунку 3.18.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвестиції” №91 від 26.04.2000 р. визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові інвестиції, операції із спільної діяльності та її розкриття у фінансовій звітності.

Облік довгострокових фінансових інвестицій за методом участі в капіталі

Довгострокові фінансові інвестиції обліковуються за методом обліку участі в капіталі інших підприємств, інвестиції у пов'язані сторони, інвестиції у непов'язані сторони.

У дореформенний період метод обліку участі в капіталі в колишньому СРСР використовували. В основі цього методу лежить припущення про те, що за умови, якщо підприємство одержує прибуток, то інвестори (акціонери або учасники) цього підприємства одержують дохід навіть у тому випадку, коли дивіденди не нараховуються. Одержаний прибуток приводить до збільшення чистих активів підприємства. У зв'язку з тим, що корпоративні права виражають право власності на частку у Статутному капіталі, то навіть при ліквідації інвестор одержує тим більшу суму коштів, чим більші активи підприємства. Метод обліку участі в капіталі відображає зростання внесеної інвестиції безпосередньо у момент її збільшення, тобто якраз тоді, коли відбувається приріст чистих активів.

Види фінансових інвестицій

Рис. 3.17. Види фінансових інвестицій

Класифікація інвесторів

Рис 3.18. Класифікація інвесторів

Собівартість фінансових інвестицій

Рис. 3.19. Собівартість фінансових інвестицій

Якщо придбання фінансової інвестиції здійснюється шляхом обміну на цінні папери власної емісії, то собівартість фінансової інвестиції визначається за справедливою вартістю переданих цінних паперів.

Якщо придбання фінансової інвестиції здійснюється шляхом обміну на інші активи, то її собівартість визначається за справедливою вартістю цих активів.

Дивіденди, відсотки, роялті та рента, що підлягають фінансовим інвестиціям, відображаються як фінансовий дохід інвестора, крім випадків, коли такі надходження не відповідають критеріям визнання доходу, встановленим Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”, затвердженим Наказом Міністерства фінансів України №290 від 29.11.1999 р. і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України за №860/4153 від 14.12.1999 р.

Оцінка фінансових інвестицій на дату Балансу

Фінансові інвестиції (крім інвестицій, що утримуються підприємством до їх погашення або обліковуються за методом обліку участі в капіталі) на дату Балансу відображаються за справедливою вартістю.

Якщо справедливу вартість визначити неможливо, то фінансові інвестиції відображаються на дату Балансу за їх собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестицій.

Втрати від зменшення корисності фінансових інвестицій відображаються у складі інших витрат з одночасним зменшенням балансової вартості фінансових інвестицій.

Фінансові інвестиції, що утримуються підприємством до їх погашення, відображаються на дату Балансу за амортизованою собівартістю фінансових інвестицій.

Різниця між собівартістю та вартістю погашених фінансових інвестицій (дисконт або премія при придбанні) амортизується інвестором протягом періоду з дати придбання до дати їх погашення за методом ефективної ставки відсотка.

Фінансові інвестиції, що обліковуються за методом обліку участі в капіталі (в ассоційовані й дочірні підприємства), на дату Балансу відображаються за вартістю, що визначається з урахуванням зміни загальної величини власного капіталу об'єкта інвестування, крім тих, що є результатом операцій між інвестором та об'єктом інвестування.

Інвестор спільного, асоційованого підприємства відображає всю суму отриманих збитків, якщо внесок або продаж свідчать про зменшення чистої вартості реалізації оборотних активів або зниження корисності необоротних активів.

Оцінка та облік фінансових інвестицій здійснюються за кожною фінансовою інвестицією.

Фінансові інвестиції обліковуються за методом обліку участі в капіталі на останній день місяця, в якому об'єкт інвестування відповідає визначенню асоційованого або дочірнього підприємства. Застосування методу обліку участі в капіталі для обліку фінансових інвестицій припиняється з останнього дня місяця, в якому об'єкт інвестування не відповідає критеріям асоційованого або дочірнього підприємства.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші