Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Мета призначення рахунка №14

Для узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик, до Статутного капіталу інших підприємств, створених на території України і за кордоном, та ін. призначено рахунок №14 “Довгострокові фінансові інвестиції”, який має такі субрахунки:

№141 “Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі";

№142 “Інші інвестиції пов'язаним сторонам”;

№143 “Інвестиції непов'язаним сторонам”.

На дебеті активного рахунка №14 “Довгострокові фінансові інвестиції” відображається вартість довгострокових інвестицій, на кредиті – їх вибуття (списання) або зменшення вартості, а також одержання дивідендів від об'єкта інвестування, якщо облік інвестицій ведеться за методом обліку участі в капіталі.

Аналітичний облік довгострокових фінансових інвестицій (рахунок №14) ведеться за видами довгострокових фінансових вкладень та об'єктів інвестування. При цьому побудова аналітичного обліку повинна забезпечувати можливість одержання інформації про довгострокові фінансові вкладення в об'єкти як на території країни, так і за кордоном. Облік довгострокових фінансових вкладень наведено у таблиці 3.22.

Таблиця 3.21

Кореспонденція рахунків з обліку фінансових інвестицій (рах. №14) за методом участі в капіталі

№ п/п

Зміст господарсько/ операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

За методом обліку участі в капіталі перераховано (виплачено) грошові кошти продавцю

371 “Розрахунки за виданими авансами”

 • 311 “Поточні рахунки в нац. валюті*
 • 301 “Каса в нац. валюті”

2

Отримано фінансову інвестицію

141 “Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі”

371 “Розрахунки за виданими авансами”

3

Отримано консультаційні послуги, пов'язані з придбанням фінансово/ інвестиції

141 “Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі”

685 “Розрахунки з іншими кредиторами”

4

Відображено податковий кредит з ПДВ за отриманими послугами (якщо такий існує)

641 “Розрахунки за податками”

685 “Розрахунки з іншими кредиторами”

5

Перераховано (виплачено) грошові кошти за отримані послуги, пов'язані з придбанням фінансової інвестиції

685 “Розрахунки з іншими кредиторами”

311 "Поточні рахунки в нац. валюті”

6

Частка інвестора у чистому прибутку асоційованого підприємства (наприклад. ТОВ ) за ____ рік (звітний)

141 “Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі”

721 “Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства”

7

Частка інвестора у дивідендах, що виплачується ТОВ

373 “Розрахунки за нарахованими доходами”

141 “Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі”

8

Частка інвестора у сумі збільшення додаткового капіталу

141 “Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі”

423 “Дооцінка активів”

9

Отримано нараховані відсотки

311 "Поточні рахунки в нац. валюті"

373 “Розрахунки за нарахованими доходами”

Придбання фінансових інвестицій в обмін на цінні папери власної емісії

1

Придбано фінансову інвестицію в обмін на цінні папери власної емісії

14 "Довгострокові фінансові інвестиції” 35 "Поточні фінансові інвестиції”

 • 41 “Пайовий капітал”
 • 42 "Додатковий капітал”
 • 46 “Неоплачений капітал"

Переведення фінансових інвестицій з одного виду в інший

1

Переведення фінансової інвестиції з одного виду в інший у межах довгострокових фінансових інвестицій

 • 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" (субрахунки
 • 141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі",
 • 142 "Інші інвестиції пов'язаним сторонам”,
 • 143 "Інвестиції непов'язаним сторонам”)
 • 144 "Цінні папери (облігації)"
 • 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" (субрахунки:
 • 141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі”,
 • 142 “Інші інвестиції пов'язаним сторонам",
 • 143 “Інвестиції непов'язаним сторонам”)
 • 144 “Цінні папери (облігації)”

2

Переведення довгострокової фінансової інвестиції в поточну (аналогічно відображатиметься придбання поточної фінансової інвестиції в обмін на довгострокову)

35 "Поточні фінансові інвестиції”

14 "Довгострокові фінансові інвестиції”

3

Переведення поточної фінансової інвестиції в довгострокову (аналогічно відображатиметься придбання довгострокової фінансової інвестиції в обмін на поточну)

14 "Довгострокові фінансові інвестиції”

35 “Поточні фінансові інвестиції"

Оцінка фінансових інвестицій на дату Баланс

1

Нарахування відсотків за фінансовою інвестицією

373 “Розрахунки за нарахованими доходами”

732 "Відсотки одержані”

2

Отримання нарахованих дивідендів

 • 30 "Каса”,
 • 31 "Рахунки в банках”

373 “Розрахунки за нарахованими доходами"

3

Відображення суми амортизації премії за фінансовою інвестицією, оціненою на дату Балансу за амортизованою собівартістю

97 “Інші витрати”

14 “Довгострокові фінансові інвестиції", 35 "Поточні фінансові інвестиції"

4

Відображення суми амортизації дисконту за фінансовою інвестицією, оціненою на дату балансу за амортизованою собівартістю

14 “Довгострокові фінансові інвестиції”, 35 “Поточні фінансові інвестиції”

733 "Інші доходи від фінансових інвестицій"

5

Збільшення балансової вартості фінансової інвестиції, оціненої на дату Балансу за методом участі в капіталі:

а) на частку інвестора в чистому прибутку об'єкта інвестування;

 • 14 "Довгострокові фінансові Інвестиції"
 • 35 "Поточні фінансові інвестиції"

72 "Дохід від участі в капіталі”

б) за справедливою вартістю;

14 "Довгострокові фінансові інвестиції” 35 "Поточні фінансові інвестиції"

746 “Інші доходи від звичайної діяльності”

в) на частку інвестора в сумі інших змін (крім змін за рахунок прибутку) у власному капіталі об'єкта інвестування

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

42 “Додатковий капітал”

6

Зменшення балансової вартості фінансової інвестиції, оціненої на дату Балансу за справедливою вартістю (аналогічно відображатиметься зменшення корисності фінансових інвестицій, справедливу вартість яких визначити неможливо)

975 “Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій"

14 “Довгострокові фінансові інвестиції", 35 “Поточні фінансові інвестиції"

Зменшення балансової вартості фінансової інвестиції, оціненої на дату Балансу за методом участі в капіталі:

а) на суму визнаних дивідендів від об'єкта інвестування

373 “Розрахунки за нарахованими доходами"

14 “Довгострокові фінансові інвестиції"

7

б) на частку інвестора у збитках асоційованого підприємства

96 “Втрати від участі в капіталі”

14 “Довгострокові фінансові інвестиції"

в) на частку інвестора в сумі інших змін (крім змін за рахунок прибутку) у власному капіталі об'єкта інвестування на суму, яка не перевищує відповідної статті капіталу інвестора

42 “Додатковий капітал”

14 “Довгострокові фінансові інвестиції"

7

г) на частку інвестора в сумі інших змін (крім змін за рахунок прибутку) у власному капіталі об'єкта інвестування на суму, яка перевищує відповідну статтю капіталу інвестора

74 “Інші доходи”

14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

8

Віднесено на зменшення вартості інвестицій амортизацію премій

952 “Інші фінансові витрати”

14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

Списання на фінансові результати в порядку закриття рахунків:

а) доходів

 • 72 “Дохід від участі в капіталі”
 • 732 “Відсотки одержані”
 • 733 “Інші доходи від фінансових інвестицій”

792 “Результат фінансових операцій”

9

б) витрат

792 “Результат фінансових операцій”

 • 952 “Інші фінансові витрати”
 • 96 “Втрати від участі в капіталі”
 • 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій”
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші