Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік капітальних інвестицій (рах. №15)

При організації бухгалтерського обліку капітальних інвестицій необхідно керуватися відповідними законодавчими і нормативними документами, а саме:

  • 1. Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” №996-XIV від 16 липня 1999 р. зі змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 11.05,2000 р, №1707-111, від 08.06.2000 р. №1807-111, від 22.06.2000 р. №1829-111.
  • 2. Законом України “Про податок на додану вартість” №168/97-ВР від 03.04.97 р. з урахуванням змін та доповнень, внесених Законом України від 25.03.2005 р. №2505-IV та іншими Законами України, станом на 28.04.2005 р.
  • 3. Інструкцією з бухгалтерського обліку податку на додану вартість №141 від 01.07.97 р. зі змінами.
  • 4. Вказівками про склад та порядок заповнення облікових регістрів малими підприємствами, затвердженими Наказом Міністерства фінансів України №112 від 31.05.96 р. зі змінами.

Визначення капітальних інвестицій

Капітальні інвестиції – це витрати на будівельно-монтажні роботи, придбання будівель або їх частин, обладнання, інструменту, інвентарю, інші капітальні роботи і витрати на проектно-пошукові роботи, геологорозвідувальні і бурові роботи, а також витрати на відведення земельних ділянок і переселення у зв'язку з будівництвом, на підготовку кадрів для підприємств, що будуються, та ін.

Для обліку витрат, пов'язаних із придбанням або створенням матеріальних і нематеріальних активів, застосовується рахунок №15 “Капітальні інвестиції”. Цей рахунок виконує подвійну функцію, оскільки на ньому ведеться також облік обладнання для встановлення та операцій з придбання або створення нематеріальних активів.

Джерела фінансування капітальних Інвестицій

Усі підприємства при відображенні джерел фінансування капітальних інвестицій використовують рахунок №48 “Цільове фінансування і цільові інвестиції”.

Джерелами фінансування можуть бути:

– кошти Державного бюджету, кредити банку, цільове фінансування і цільові надходження, прибуток підприємства, позикові кошти, вклади засновників до Статутного капіталу, кошти від продажу акцій під розширення виробництва, реконструкцію або модернізацію, інші джерела.

Підприємства для здійснення капітальних інвестицій можуть використовувати кредити банків на підставі кредитної угоди з банком (відповідно до Постанови Правління Національного банку України №36 від 04.02.98 р. та Інструкції №3 “Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валютах”, підпункт 2.1.3).

Підприємства при відображенні кредитів банків використовують рахунки №50 “Довгострокові позики”, №60 “Короткострокові позики”.

Примітка. “Вхідний” ПДВ включається до балансової вартості відповідної групи основних засобів, якщо:

  • – підприємство-одержувач або постачальник не зареєстровані як платники ПДВ;
  • – придбаний об'єкт (або виготовлений) використовується в операціях, які згідно зі ст. З Закону України “Про ПДВ” не є об'єктом оподаткування, або в операціях, звільнених від оподаткування (ст. 5 Закону України “Про ПДВ”).

Вхідний ПДВ списується на рахунки обліку відповідних джерел фінансування проведенням:

Дебет рахунку №48 “Цільове фінансування і цільові надходження”.

Кредит рахунку №37 “Розрахунки з різними дебіторами”, якщо придбані основні засоби, що не підлягають амортизації, тобто у такому випадку ПДВ не включається ані до податкового кредиту, ані до первісної вартості основних засобів.

Облік витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних активів здійснюється на рахунку №15 “Капітальні інвестиції”.

На дебеті рахунку №15 “Капітальні інвестиції” відображається збільшення визнаних витрат на придбання або створення матеріальних та нематеріальних необоротних активів, на кредиті – їх зменшення (введення в експлуатацію придбаних або створених необоротних активів).

Рахунок №15 “Капітальні інвестиції” має такі субрахунки:

№151 “Капітальне будівництво” (витрати, що здійснюються як господарським, так і підрядним способом для власних потреб підприємства, устаткування, що підлягає монтажу в процесі будівництва, та авансові платежі для фінансування вказаного будівництва).

№152 “Придбання (виготовлення) основних засобів” (власними силами виготовлення матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку №10 "Основні засоби”, крім об'єктів будівництва та основного стада).

№153 “Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів” (витрати підприємства на придбання або виготовлення власними силами матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку №11 “Інші необоротні матеріальні активи”).

№154 “Придбання (створення) нематеріальних активів” (витрати підприємства на придбання або створення власними силами активів, обпік яких ведеться на рахунку №12 “Нематеріальні активи”).

№155 “Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів” – ведеться облік витрат на придбання або вирощування (створення) довгострокових біологічних активів.

У таблиці 3.22 наведено кореспонденцію рахунків з обліку капітальних інвестицій.

Таблиця 3.22

Кореспонденція рахунків з обліку капітальних інвестицій

п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Отримані кошти забудовником від пайовика для пайової участі в будівництві об'єкта

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

2

Забудовник після оформлення документів про право власності пайовика на відповідну частку збудованого об'єкта й приймально-передавального акта дебетує рахунок №48

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

15 “Капітальні інвестиції”

3

Пайовиком передані забудовнику кошти для пайової участі в будівництві об'єкта

37 “Розрахунки з різними дебіторами*

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

4

Після одержання оформлених документів про право власності й приймально-передавального акта пайовика на відповідну частку збудованого об'єкта

15 "Капітальні інвестиції”

37 "Розрахунки з різними дебіторами”

5

Зарахування на Баланс власної частки збудованого об'єкта

10 "Основні засоби"

15 "Капітальні інвестиції"

6

Якщо власна частка збудованого об'єкта (квартири, нежитлові приміщення) призначена пайовиком для продажу (запис на Балансі пайовика)

28 "Товари"

15 "Капітальні інвестиції”

Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться відповідно за видами основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, нематеріальних активів, а також за окремими об'єктами капітальних вкладень (інвентарними об'єктами).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші