Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ОБЛІК ЗАПАСІВ (Клас 2: рахунки № 20, 21, 22) ТА ДОВГОСТРОКОВИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ (Клас 1: рах № 16)

Нормативні джерела з обліку запасів

 • 1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” №996-XIV від 16 липня 1999 р.
 • 2. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” №283/97-ВР в редакції від 22.05.97 р., зі змінами і доповненнями №349-IV від 24.12.2002 р.
 • 3. Закон України “Про податок на додану вартість” №168/97-ВР від 3 квітня 1997 р., зі змінами і доповненнями.
 • 4. Наказ Міністерства транспорту і Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинного обліку роботи вантажного автомобіля" №488/346 від 29.12.95 р.
 • 5. Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернених і використаних довіреностей на одержання цінностей №99, затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 16.05.96 р.;
 • 6. Вказівки про склад і заповнення облікових регістрів малими підприємствами, затвердженими Наказом Міністерства фінансів України №112 від 31.05.96 р.;
 • 7. Наказ Міністерства статистики України “Про затвердження типової форми первинного обліку” №192 від 21.06.96 р.;
 • 8. Наказ Міністерства статистики України “Про затвердження типових первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів” №193 від 21.06.96 р.; № 647 від 05.05.2008 р.;
 • 9. Наказ Міністерства фінансів України “Про зміни і доповнення до Інструкції про порядок реєстрації виданих, повернених і використаних довіреностей” №226 від 18.10.96 р.;
 • 10. Типові норми безоплатної видачі спеціального одягу працівникам сільського та водного господарства, елеваторної, борошномельно-круп'яної і

комбікормової промисловості (затверджено Наказом Комітету з нагляду за охороною праці України; типові норми набули чинності з 1 січня 1999 року);

 • 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси” (затверджено Наказом Міністерства фінансів України №246 від 20.10.99 р. зареєстровано в Міністерстві юстиції України за №751/4044 від 02.11.99 р.; П(С)БО 7 “Основні засоби" № 92 від 27.04.2000 р.; П(С)БО 28 “Зменшення корисності активів” № 817 від 24.12.2004 р.;
 • 12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість” (затверджено Наказом Міністерства фінансів України №237 від 08.10.99 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України за №725/4018 від 25.10.99 р.;
 • 13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку ЗО “Біологічні активи”. Затверджено Міністерством фінансів України № 790 від 18.11.2005 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України за №1456/11736 від 5 грудня 2005 р. (введено в дію з 1 січня 2007 р.).
 • 14. Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Затверджено наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду № 53 від 24 березня 2008 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 446/15137 від 21 травня 2008 р.

Організація обліку виробничих запасів, їх класифікація

Значення запасів визначено Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 “Запаси” №246 від 20 жовтня 1999 р.

Суть виробничих запасів

Запаси – це активи, які:

 • 1) утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;
 • 2) перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;
 • 3) утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.

Важливою умовою правильної організації обліку виробничих запасів є їх відповідне групування. На різних підприємствах виробничі запаси можуть мати різне призначення залежно від функції, яку вони виконують у процесі виробництва. Так, наприклад, дошки на меблевій фабриці створюють основу готової продукції – меблів, а на машинобудівному, цукровому підприємствах дошки використовуються для поточного ремонту будівель тощо, безпосередньої участі у виробництві готової продукції не беруть. Тому важливо правильно згрупувати (класифікувати) виробничі запаси на підприємстві за їх призначенням та роллю у процесі виробництва.

На підприємствах кожна група запасів може складатися із десятків сотень назв, сортів, розмірів. Для раціонального обліку виробничих запасів, який би сприяв оперативній роботі, плануванню та бухгалтерському обліку, необхідно розробити деталізоване групування таких запасів. З цією метою на підприємствах перелік найменувань окремих видів запасів класифікується за визначеною ознакою. Виробничі запаси поділяються на групи (наприклад, кольорові метали, чорні метали тощо). Кожна група поділяється на підгрупи (наприклад, група чорних металів на прокат, вуглецеву сталь, мартенівську леговану сталь тощо). У межах кожної підгрупи запаси, в свою чергу, групуються за профілем, маркою, сортом, а потім за розміром та ін.

За кожною назвою, сортом, розміром виробничих запасів закріплюється постійний шифр, що має бути проставлений на всіх документах, пов'язаних з обліком запасів. Цим шифром користуються також в аналітичному обліку.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші