Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Перелік типових форм для обліку руху МШП

Для обліку руху малоцінних та швидкозношуваних предметів використовуються типові форми первинних документів, затверджені Наказом Міністерства статистики України №145 від 22.05.96 р. (ТФ №МШ-1-МШ-8); Наказом Міністерства статистика України №193 від 21.06.96 р. (ТФ №М-4, М-8, М-9, М-11, М-12):

МШ-1 “Відомість про повернення (виймання) постійного запасу інструментів (пристосувань);

МШ-2 “Карточка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів”;

МШ-3 “Замовлення на ремонт або заточування інструментів (пристосувань)”;

МШ-4 “Акт на вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів”;

МШ-5 “Акт на списування інструментів (пристосувань) та їх обмін на придатні”;

МШ-6 “Особова картка обліку спецодягу, спецвзутгя та запобіжних засобів”;

МШ-7 “Відомість обліку видавання (повернення) спецодягу та спецвзуття”;

МШ-8 “Акт списування малоцінних та швидкозношуваних предметів”;

М-4 “Прибутковий ордер”;

М-8 “Лімітно-забірна картка (на одну назву матеріалу та багаторазовий відпуск)”;

М-9 “Лімітно-забірна картка (для багаторазового відпуску 2-5 найменувань матеріалів”;

М-11 “Накладна-вимога на відпуск матеріалів (внутрішнє переміщення матеріалів)”;

М-12 “Карточка складського обліку матеріалів”.

Розглянемо одну з них. Типова форма №МШ-6 “Особова картка обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів”, затверджена Наказом Міністерства статистики України №145 від 22.05.96 р. В цій формі вказуються: прізвище, ім'я та по батькові, табельний номер, цех, дільниця, відділ, професія, посада, дата прийому на роботу, дата зміни професії (посади), стать, зріст; розміри – одягу, взуття, головного убору та іншого, передбаченого затвердженими нормами, – найменування спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів, параграф норм, одиниця виміру, кількість, термін служби. На звороті типової форми №МШ-6 позначається видача та повернення спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів.

При автоматизованій обробці даних з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів особова картка не ведеться.

Основними завданнями обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів є;

  • 1) визначення первісної вартості придбаних малоцінних та швидкозношуваних предметів;
  • 2) контроль за зберіганням їх як у період перебування на складі, так і в період експлуатації в цехах, відділах підприємства;
  • 431
  • 3) контроль за правильністю використання малоцінних та швидкозношуваних предметів під час їх експлуатації;
  • 4) виявлення зносу (амортизації) малоцінних та швидкозношуваних предметів за час їх експлуатації, а також правильне віднесення цього зносу (амортизації) на витрати підприємства кожного періоду.

Які ж загальні шляхи вирішення цих завдань?

Визначення первісної (справедливої) вартості придбаних малоцінних та швидкозношуваних предметів забезпечується організацією обліку їх заготівлі та придбання.

Облік і контроль за зберіганням та використанням МШП

Контроль за зберіганням малоцінних та швидкозношуваних предметів шляхом обліку їх наявності і руху за місцями зберігання – на складах, у коморах, за матеріально відповідальними особами. Інструмент, спецодяг, спецвзутгя тощо, видані на руки робітникам для тривалого користування, обліковуються за кожним робітником окремо.

Облік інвентарю, переданого в експлуатацію, забезпечується шляхом ведення опису цього інвентарю за кожною особою, що відповідає за зберігання малоцінного інвентарю.

Контроль за правильним використанням малоцінних предметів, що перебувають в експлуатації, здійснюється аналогічно.

Слід мати на увазі, що до малоцінних та швидкозношуваних предметів належать різні дрібні предмети, які можуть у зв'язку з неохайним ставленням до них зробитися раніше встановленого терміну непридатними. Звідси можливі випадки незаконного списування окремих предметів за рахунок підприємства. Працівник бухгалтерського обліку має старанно перевіряти відповідність прийнятих ним активів на списування малоцінних та швидкозношуваних предметів, що стали непридатними. Виявлення зносу (амортизації) малоцінних та швидкозношуваних предметів, що перебувають в експлуатації, й віднесення його на витрати підприємства забезпечується визначеною Обліковою політикою підприємства.

Облік МШП на складах ведеться кількісний за їх номенклатурними номерами. Цей облік алогічний обліку матеріалів на складі.

У бухгалтерії підприємства складають групувальні відомості надходження МШП, рах. №22, таким же чином, як і групувальні відомості надходження виробничих запасів (субрахунки №№201,202 та ін. рахунка №20 “Виробничі запаси”), а також ведуть сортову оборотну відомість аналітичного обліку.

Відпуск інструменту в експлуатацію здійснюється на основі Накладної-вимоги цехів або фізичних осіб (табл. 4.18). У бухгалтерії ці Накладні-вимоги вносяться до групувальної відомості з метою синтетичного обліку.

Таблиця 4.18

Відпуск робітникам інструментів та інших МШП у тривале користування оформлюється випискою “Вимоги" у двох примірниках.

Списування МШП, що стали непридатними, оформлюється “Актом на списування МШП” (типова форма ЛШШП-8) (табл. 4.19).

Дані первинного обліку МШП узагальнюються в оборотних відомостях. Таким чином, існуюча сукупність форм первинної документації з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів дає можливість побудови такої системи обліку, яка б відповідала масштабам підприємства, його організаційно-структурній формі, об'єктивним умовам функціонування.

Таблиця 4.19

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші