Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Інвентаризація виробничих запасів. Облік результатів інвентаризації

Інвентаризація матеріальних цінностей провалиться згідно з Інструкцією, затвердженою Наказом Головного управління Державного казначейства України №90 від 30.10.98 р.

Суть і особливості проведення інвентаризації

Інвентаризація – перелік, перерахування, зважування, перемірювання в натурі виробничих запасів, що знаходяться в місцях зберігання, і зіставлення наявності з даними бухгалтерського обліку, інвентаризація матеріальних цінностей є одним із радикальних засобів контролю за збереженням оборотних активів і роботою матеріально відповідальних осіб. Використовується також для виявлення фактичних витрат на виробництво продукції та послуг або якщо інші способи одержання даних про витрати матеріальних ресурсів не можуть бути використані.

Документальне забезпечення інвентаризації:

  • – Наказ про створення інвентаризаційної комісії;
  • – Наказ про проведення інвентаризації;
  • – Інвентаризаційні описи;
  • – Звірювальні відомості;
  • – Протокол засідання інвентаризаційної комісії;
  • – Наказ про затвердження протоколу засідання інвентаризаційної комісії.

Інвентаризація виробничих запасів провадиться за місцем зберігання та окремо за матеріально відповідальними особами. Матеріальні запаси при інвентаризації записуються в описи за кожним окремим найменуванням із зазначенням номенклатурного номера, виду, групи, сорту і кількості (рахунком, вагою або мірою).

На виявлені при інвентаризації непридатні або зіпсовані матеріальні цінності додатково складаються акти, в яких вказуються причини, ступінь і характер псування матеріальних цінностей, а також винні особи, які допустили їх псування.

Тара вписується до опису за видами, цільовим призначенням і якісним складом (нова, потребує ремонту тощо).

На тару, що стала непридатною, інвентаризаційною комісією складається акт на списання із зазначенням причин псування.

При інвентаризації молодняку тварин та тварин на відгодівлі описи складаються за видами тварин окремо на фермах, у цехах, відділеннях, бригадах у розрізі облікових груп і матеріально відповідальних осіб.

При інвентаризації малоцінних та швидкозношуваних предметів, наданих в особисте користування працівникам, припускається складання групових інвентаризаційних описів із зазначенням відповідальних за ці предмети осіб, на яких відкриті особові картки, з поставленням підпису в описі.

Виявлення кінцевих результатів інвентаризації, складання Протоколу і його розгляд

У процесі інвентаризації визначається фактична наявність цінностей, виявляються відхилення від даних книг обліку і причини відхилень. Інвентаризаційні описи (акти) разом з висновками робочої комісії здають до бухгалтерії для виявлення кінцевих результатів. При цьому бухгалтерія складає Звірювальну відомість (табл. №4.3, ч. 1 підручника), в якій послідовно виконуються такі розрахункові процедури: здійснюється взаємний запис лишків і нестач внаслідок пересортиці; здійснюється розрахунок природної нестачі (у виняткових випадках з особливого дозволу керівника робляться уточнювальні записи, наприклад, знайдена арифметична помилка або інші неточності у роботі); визначаються кінцеві результати інвентаризації.

Якщо вартість нестач перевищуватиме вартість лишків, то різниця у вартості має бути віднесена на винних матеріально відповідальних осіб.

Взаємний залік лишків і нестач внаслідок пересортиці може бути допущений тільки за товарно-матеріальними цінностями одного і того самого найменування і в такій самій кількості за умови, що лишки і нестачі утворилися за один і той же період, що підлягав перевірці, та в однієї й тієї ж матеріально відповідальної особи.

За результатами проведеної інвентаризації складається протокол, у якому зазначаються стан складського господарства, результати проведеної інвентаризації, пропозиції про залік нестач і лишків при пересортиці, списуванні нестач у межах норм природного убутку, а також понаднормативні нестачі і втрати від порчі цінностей, запропоновані заходи щодо попередження нестач і втрат у подальшому. Протокол інвентаризаційної комісії повинен бути розглянутий і затверджений у 5-денний термін керівником підприємства.

Результати інвентаризації після затвердження керівником відображаються у бухгалтерському обліку підприємства у тому місяці, в якому проведена (закінчена) інвентаризація, але не пізніше грудня звітного року.

Штрафні санкції

Відповідно до статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризації матеріальних цінностей, а також неприйняття заходів з відшкодування з винних осіб збитків від нестач, розтрат, крадіжок, безгосподарності тягнуть за собою накладення штрафу від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті ж дії, здійснені особою, яка протягом року підлягала адміністративному стягненню, тягнуть за собою накладення штрафу від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порядок відображення результатів Інвентаризації

Порядок відображення результатів інвентаризації матеріальних цінностей, згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку №9 “Запаси” №246 від 20.10.99 р. та П(С)БО 16 “Витрати” №318 від 31.12.99 р. такий:

Нестачі, втрати від псування цінностей, незалежно від причин і розмірів (нормативні і понаднормативні), збільшують інші операційні витрати підприємства (п. 20 П(С)БО 16 “Витрати”) і відображають їх у складі інших операційних витрат на субрахунку №947 “Нестачі і втрати від псування цінностей”:

а) Відразу ж при виявленні у тому періоді, коли були встановлені нестачі цю суму обліковують на позабалансовому рахунку №072 записом (винної особи не встановлено):

Дебет рахунку №072 “Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей”

Кредит рахунку – (метод подвійного запису відсутній);

б) якщо винуватця не встановлено і списано за рахунок підприємства: Дебет субрахунку №947 “Нестачі і втрати від псування цінностей” Кредит субрахунку №201 “Сировина і матеріали”

Кредит субрахунку №203 “Паливо” та ін.;

в) при встановленні винної особи, слід врахувати, що на дебеті субрахунку №375 “Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків” відображається сума збитку, розрахована за Порядком №116, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 р. з доповненнями №1402 від 15.12.97 р.

Наприклад

Розрахована вся сума збитку від нестачі спирту етилового, що використовується для виготовлення вин (застосовується коефіцієнт 3) за формулою:

де – розмір збитків, грн,

– балансова вартість,

– загальний індекс інфляції, що розраховується на підставі щомісячно визначених Державним комітетом зі статистики індексів інфляції;

АЗ – розмір акцизного збору, грн,

ПДВ – розмір податку на додану вартість, грн.

Кореспонденцію рахунків з обліку запасів наведено у таблиці 4.20

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші