Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Кореспонденція рахунків з обліку запасів (Клас 2, рах. №20, 21, 22)

Таблиця 4.20

Кореспонденція рахунків з обліку запасів

п/п

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Придбані і оприбутковані запаси без попередньої оплати постачальнику

1

Документи: Товарно-транспортна накладна. Рахунок-фактура. Акт про прийняття цінностей. Придбані і оприбутковані запаси без попередньої оплати постачальнику

 • 20 "Виробничі запаси”
 • 21 "Поточні біологічні активи”
 • 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками та підрядниками”

2

Документ: Податкова накладна. Відображено податковий кредит у сумі ПДВ

641 "Розрахунки за податками”

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками та підрядниками”

3

Документ: Платіжні документи. Оплачено постачальнику за одержані виробничі запаси, МШП та інші (Сума кредиту 1 і 2 операцій)

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками та підрядниками"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

4

Документи: Авансовий звіт. Накладна. Придбані підзвітною особою запаси і оприбутковані на складі.

Сплачені придбані запаси за готівку.

 • 20 “Виробничі запаси"
 • 21 “Поточні біологічні активи"
 • 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

372 "Розрахунки з підзвітними особами”

Придбані і оприбутковані запаси після попередньої оплати постачальнику

1

Документ. Платіжне доручення. Банківська виписка. Попередня оплата постачальнику (з ПДВ)

371 "Розрахунки за виданими авансами"

311 "Поточні рахунки в національній валюті”

2

Право на податковий кредит з ПДВ

641 "Розрахунки за податками"

644 "Податковий кредит"

3

Документ: Податкова накладна. Одержані і оприбутковані виробничі запаси, МШП та інші від підприємства-постачальника. Податковий кредит з ПДВ

 • 20 "Виробничі запаси"
 • 21 "Поточні біологічні активи"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками та підрядниками"

644 "Податковий кредит"

4

Взаємозалік

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками та підрядниками”

371 “Розрахунки за виданими авансами”

Інші варіанти надходження запасів

1

Документ: Акт про переоцінку. Дооцінка запасів. Дооцінка списана на доходи

20 “Виробничі запаси”

423 “Дооцінка активів”

423 "Дооцінка активів”

746 “Інші доходи від звичайної діяльності”

2

Документ. Акт про прийняття матеріалів. Накладна. Оприбутковані матеріальні цінності, виявлені під час інвентаризації

20 “Виробничі запаси”

719 “Інші доходи від операційної діяльності”

3

Документ: Акт про прийняття матеріалів. Прийняті на склад безоплатно передані запаси підприємству

 • 20 “Виробничі запаси”
 • 21 “Поточні біологічні активи”

718 “Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів”

4

Документ: Акт про прийняття матеріалів. Одержані запаси в обмін на неподібні активи (наприклад. МШП в обмін на основні засоби)

20 “Виробничі запаси” 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети"

712 “Дохід від реалізації інших оборотних активів”

5

Документ: Акт про прийняття напівфабрикатів. Напівфабрикати власного виробництва. Запаси, виготовлені підприємством для власних потреб

25 “Напівфабрикати" 20 “Виробничі запаси”

23 “Виробництво”

6

Документ: Акт про прийняття матеріалів. Матеріальні цінності надійшли на склад від забракованих виробів

20 “Виробничі запаси”

24 “Брак у виробництві”

7

Оприбутковані матеріали, одержані в результаті демонтування об'єкта:

 • а) запасні частини
 • б) металобрухт

207 “Запасні частини" 209 “Інші матеріали”

746 “Інші доходи від звичайної діяльності”

8

Документ: Акт. На склад надійшли лом і ганчір'я від вибулих внаслідок зносу МШП

20 “Виробничі запаси"

22 “Малоцінні та

швидкозношувані

предмети”

9

Якщо наприкінці місяця з неотфактурованих і оплачених матеріальних цінностей вантаж не надійшов, то рахунок N863 кредитується на суму оплати як за матеріали в дорозі або не вивезені зі складів постачальників

20 “Виробничі запаси” 641 “Розрахунки за податками”

63 “Розрахунки с постачальниками та підрядниками”

10

Закриття рахунків 7-го К ласу доходів підприємства (списування на фінансові результати)

 • 746 “Інші доходи від звичайної діяльності”
 • 745 “Дохід від безоплатно одержаних активів”
 • 712 “Дохід від реалізації інших оборотних активів” 719 “Інші доходи від операційної діяльності”

793 “Результат іншої звичайної діяльності” 793 “Результат Іншої звичайної діяльності” 793 “Результат іншої звичайної діяльності” 791 “Результат основної діяльності”

Переоцінка запасів

1

На суми дооцінки

 • 201 “Сировина і матеріали”
 • 203 “Паливо”
 • 207 “Запасні частини” та ін.

423 “Дооцінка активів”

2

На суми уцінки

946 "Втрати від знецінення запасів"

 • 201 "Сировина і матеріали"
 • 203 "Паливо"
 • 207 “Запасні частини" та ін.

3

Результат переоцінки:

- на суму дооцінки (кредитове сальдо на pax. №423)

423 "Дооцінка активів"

746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

- на суму уцінки

791 “Результат основної діяльності”

946 "Втрати від знецінення запасів"

Відпущено запасів зі складу

1

Документ: Вимога. Лімітно-забірна картка. Відпущено зі складу запасів для власних потреб на: а) виробництво продукції

23 "Виробництво"

 • 20 "Виробничі запаси"
 • 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети”

б) капітальне будівництво I на витрати майбутніх періодів

 • 15 "Капітальні інвестиції"
 • 39 “Витрати майбутніх періодів"

в) загальновиробничі потреби

91 "Загвльновиробничі витрати”

г) адміністративні потреби

92 "Адміністративні витрати"

ґ) забезпечення збуту продукції

93 "Витрати на збут"

д) виконання досліджень та розробок

941 "Витрати на дослідження і розробки”

а) утримання об'єктів житлово-комунального господарства та соціально-культурного призначення

949 "Інші витрати операційної діяльності"

2

Списано вартість реалізованих запасів

943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів"

 • 20 "Виробничі запаси"
 • 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети”

3

Підприємства, які використовують рахунки Класу 8: операційну діяльність (елемент “Матеріали")

80 "Матеріальні витрати”

 • 20 “Виробничі запаси"
 • 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

4

Документ: Розрахунок бухгалтерії. Списані суми уцінки запасів

946 "Втрати від знецінення запасів"

 • 20 “Виробничі запаси"
 • 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”

5

Списання витрат на фінансові результати (закриття рахунків)

79 "Фінансові результати”

 • 92 “Адміністративні витрати"
 • 93 "Витрати на збут" 941 “Витрати на дослідження і розробки”
 • 943 “Собівартість реалізованих виробничих запасів"
 • 946 “Втрати від знецінення запасів”
 • 949 “Інші витрати операційної діяльності"

6

Документ: Акт про претензії. Висунуті претензії постачальникам за поставлені запаси

374 “Розрахунки за претензіями"

 • 20 “Виробничі запаси”
 • 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети"

7

Документ: Акт. Брак у виробництві

24 "Брак у виробництві”

 • 20 “Виробничі запаси"
 • 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети”

Списання запасів внаслідок нестач, крадіжок та псування

1

Документ: Акт Інвентаризації. Суми нестач І втрат від псування цінностей до прийняття рішення про конкретних винуватців

072 “Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей"

-

2

Документ. Акт Інвентаризації. Суми нестач І втрат, виявлені у процесі заготівлі, переробки, зберігання І реалізації, винного не встановлено (списання за балансовою вартістю на витрати підприємства)

947 "Нестачі і втрати від псування цінностей"

20 "Виробничі запаси" 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети”

3

Документ. Звірювальна відомість. Акт про списання витрат. Нестачі віднесені за рахунок матеріально відповідальної особи

375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків"

20 "Виробничі запаси" 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

4

Документ. Розрахунок бухгалтерії

 • а) сума збитку розрахована за Порядком №116 (за мінусом суми за операцією)
 • б) сума, що підлягає перерахуванню до бюджету
 • 375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків”
 • 716 "Відшкодування раніше списаних активів"
 • 716 "Відшкодування раніше списаних активів"
 • 642 “Розрахунки за обов'язковими платежами"

5

Списання Із позабалансового рахунка встановленої суми нестач

-

072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей"

6

Документ: Прибутковий касовий ордер. Виписка банку. Розрахунково-платіжна відомість. Погашена сума нестач згідно з Порядком №116

 • 30 "Каса”
 • 31 "Рахунки в банках" 661 "Розрахунки за заробітною платою"

375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків"

7

Документ: Виписка банку. Перераховані до бюджету суми податкових зобов'язань згідно з Порядком №116 від 22.01.96 р. з доповненнями №1402 від 15.12.97 р.

642 "Розрахунки за обов'язковими платежами”

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

8

Документ: Розрахунок бухгалтерії. Акт на списання нестач у межах норм природного убутку.

Нестачі в межах норм природного убутку

 • 949 "Інші витрати операційної діяльності" або
 • 91 "Загальновиробничі витрати'
 • 92 “Адміністративні витрати"
 • 20 "Виробничі запаси"
 • 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети"

9

Документ: Акт про накладання штрафів. Штрафи від 8 до 15, від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 164 Кодексу України)

377 “Розрахунки з іншими дебіторами"

641 "Розрахунки за податками"

10

Погашення суми накладеного штрафу

 • 30 "Каса”
 • 31 "Рахунки в банках" 661 "Розрахунки за заробітною платою"

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

11

Перерахування до бюджету суми штрафу

641 "Розрахунки за податками"

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

12

Документ: Акт на списання. Списання фактичної собівартості запасів у зв'язку зі стихійним лихом

991 "Витрати від стихійного лиха”

 • 20 "Виробничі запаси”
 • 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети”

13

Документ: Акт на списання. Списана нестача, що зарахована по пересортиці. Різниця у вартості запасів

 • 20 "Виробничі запаси”
 • 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”
 • 375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків"
 • 20 "Виробничі запаси”
 • 22 "Малоцінні та швидконошувані предмети"

14

Списання на фінансові результати: а) витрат

793 "Результат іншої звичайної діяльності"

 • 947 “Нестачі і втрати від псування цінностей”
 • 949 "Інші витрати операційної діяльності”

б) доходів

716 "Відшкодування раніше списаних активів”

793 "Результат іншої звичайної діяльності”

Безвідплатна передача запасів

1

Документ. Розрахунок бухгалтерії. Акт передачі. Безвідплатно передані запаси

949 "Інші витрати операційної діяльності"

 • 20 "Виробничі запаси”
 • 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

2

Документ. Розрахунок суми ПДВ. Відображення податкових зобов'язань у сумі ПДВ

949 "Інші витрати операційної діяльності"

641 "Розрахунки за податками”

3

Документ. Накладна. Акт про прийом матеріалів. Безоплатно одержані підприємством запаси:

 • 20 "Виробничі запаси"
 • 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети”

719 "Інші доходи від операційної діяльності"

а) внесок запасів до Статутного капіталу акціонерного підприємства (свого)

 • 20 "Виробничі запаси”
 • 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

46 "Неоплачений капітал"

б) іншого господарюючого об'єкта: 1) передані запаси до Статутного капіталу іншого підприємства;

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

 • 20 "Виробничі запаси”
 • 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети”

2) відображена різниця між балансовою та справедливою вартістю запасів;

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

746 “Інші доходи від звичайної діяльності”

3) відображені податкові зобов'язання у сумі ПДВ

949 "Інші витрати операційної діяльності”

641 "Розрахунки за податками”

Списання на фінансові результати результатів інвентаризації

а) витрат

793 "Результат іншої звичайної діяльності”

 • 949 "Інші витрати операційної діяльності"
 • 991 "Витрати від стихійного лиха"

б) доходів

719 "Інші доходи від операційної діяльності"

793 "Результат іншої звичайної діяльності”

Облік тари (субрахунок №204)

1

Різниця між заставною і оптовою цінами (при надходженні від постачальника)

943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів”

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

2

Вартість тари одноразового використання і пакування для затарювання продукції у цехах відноситься на фактичну собівартість затареної в неї продукції

23 "Виробництво"

204 "Тара і тарні матеріали”

3

Втрати тари в межах норм

23 “Виробництво”

204 “Тара і тарні матеріали”

4

Списування щербленої тари (пляшки) тарним цехом

93 “Витрати на збут”

5

Транспортно-заготівельні витрати по тарі

 • 204 “Тара і тарні матеріали”
 • 641 “Розрахунки за податками”

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

6

При повторному використанні одноразової тари або її реалізації (за цінами можливої реалізації або її використання)

93 "Витрати на збут"

204 “Тара і тарні матеріали"

7

Списання тари, що вибула з експлуатації внаслідок природного зносу (витрати з ремонту поворотної і багатоповоротної тари)

946 “Втрати від знецінення запасів”

661 "Розрахунки за заробітною платою" 204 “Тара і тарні матеріали”

8

Закриття рахунків наприкінці звітного періоду (списання на фінансові результати)

793 “Результат іншої звичайної діяльності"

 • 93 “Витрати на збут"
 • 943 “Собівартість реалізованих виробничих запасів”
 • 946 “Втрати від знецінення запасів*

Облік поточних біологічних активів (рах. №21)

1

Витрати на вирощування або відгодівлю тварин

23 “Виробництво” (за видами)

661 “Розрахунки за заробітною платою” 65 “Розрахунки за страхуванням” та ін.

2

Тварини вибракувані з основного стада незалежно від їх подальшого використання

217 "Поточні біологічні активи, вибракувані із основного стада"

107 “Тварини"

3

Одержаний від приплоду молодняк тварин (оприбутковується у день отелення, опоросу)

212 "Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю"

23 “Виробництво" (відповідний субрахунок – за видами)

4

Фактична вартість прибавки ваги щомісячно списується на збільшення її вартості

212 "Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю"

23 “Виробництво” (відповідний субрахунок – за видами)

5

При переведенні протягом року молодняку тварин до основного стада

155 “Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів”

212 “Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю”

6

Одночасно тварини зараховуються до складу основних засобів

107 "Тварини”

155 “Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів”

7

Наприкінці року, після визначення первинної собівартості молодняку, коригуються додатковим або сторнуючим записом обидва вищенаведені проведення:

а) операція №5

155 "Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів”

212 “Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю"

7

б) результат від операції №6

107 "Тварини”

42 “Додатковий капітал"

8

Зарахування худоби до складу довгострокових біологічних активів, що оцінені за первісною вартістю

163 “Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю”

155 “Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів"

9

Вибуття і вибракування тварин відображається в обліку як реалізація у загальновстановленому порядку

90 "Собівартість реалізації"

21 "Поточні біологічні

10

Вартість вимушено забитих тварин (відображається як нестача цінностей)

90 “Собівартість реалізації"

11

Одержані шкури, роги, копита та технічні жири тощо від загиблих тварин оприбутковуються за ціною можливого використання або реалізації (вартість включається до валового доходу)

27 "Продукція сільськогосподарського виробництва", субрахунок “Побічна продукція”

23 "Виробництво” (відповідний субрахунок)

12

Надходження насіння посадового матеріалу та кормів власного виробництва

 • 208 “Матеріали сільськогосподарського призначення"
 • 27 “Продукція сільськогосподарського призначення"

23 "Виробництво”

13

Надходження насіння посадкового матеріалу та кормів купівельних, а також медикаментів, мінеральних добрив, отрутохімікатів та біопрепаратів

208 “Матеріали

сільськогосподарського

призначення"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

Оплата, надходження та видача спецодягу, спецвзуття (рах. №22)

1

За попередньою оплатою постачальнику

Документ: Платіжні документи. Перераховані кошти. Відображено право на податковий кредит з ПДВ

371 “Розрахунки за виданими авансами" 641 “Розрахунки за податками”

 • 311 "Поточні рахунки в національній валюті"
 • 644 "Податковий кредит”

2

Документ: Накладна. Оприбутковано спецодяг і спецвзуття на склад (МШП): а) термін носіння до одного року

22 "Малоцінні та

швидкозношувані

предмети"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

б) термін носіння більше року

153 “Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів”

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

2

Документ: Податкова накладна. Сума податкового кредиту з ПДВ

644 “Податковий кредит"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками і підрядниками”

3

Взаємозалік заборгованостей

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками і підрядниками”

371 "Розрахунки за виданими авансами”

4

Методом "сторно" виключено суму податкового кредиту, що входить до вартості придбаного виданого понад норми спецодягу, спецвзуття

641 “Розрахунки за податками"

644 “Податковий кредит"[1]

5

Сума сторнованого ПДВ списується на витрати підприємства

 • 23 “Виробництво"
 • 91 “Загальновиробничі витрати”
 • 92 “Адміністративні витрати"
 • 93 “Витрати на збут"

644 “Податковий кредит”

При оприбуткуванні спецодягу, спецвзуття без попередньої оплати

1

Документ: Приходна накладна. Оприбутковано:

а) малоцінні та швидкозношувані предмети (термін носіння до одного року!

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

б) спецодяг І спецвзуття термін носіння яких більше року

153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів”

Документ: Податкова накладна. Відображено податковий кредит у сумі ПДВ

641 "Розрахунки за податками"

2

Документ: Платіжні документи. Оплата (за вартістю з ПДВ)

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

3

Документи: Накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей. Лімітно-забірна картка. Видано спецодяг, спецвзуття (частину в межах норм і частину понад норми, строк носіння яких менше року)

 • 23"Виробництво"
 • 91 "Загальновиробничі витрати"
 • 92 "Адміністративні витрати"
 • 93 "Витрати на збут”

22 "Малоцінні та

швидкозношувані

предмети"

4

Відображення спецодягу, спецвзуття (порядковий номер 3), термін НОСІННЯ яких більше року, до групи малоцінних необоротних матеріальних активів

112 Малоцінні необоротні матеріальні активи"

153 "Придбання (виготовлення)

Інших необоротних матеріальних активів"

5

Нарахування зносу (100% вартості) малоцінних необоротних матеріальних активів

 • 23 "Виробництво"
 • 91 "Загальновиробничі витрати"
 • 92 “Адміністративні витрати"
 • 93 "Витрати на збут”

132 "Знос (амортизація) інших необоротних матеріальних активів"

6

Списання витрат на фінансові результати (закриття рахунків)

791 “Результат основної діяльності"

 • 92 “Адміністративні витрати"
 • 93 "Витрати на збут'

Реалізація запасів підприємства-постачальника при попередній оплаті (рах. №20, 22)

1

Реалізація при попередній оплаті покупцем

Документ: Виписка банку. Надходження грошових коштів від покупця

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

681 "Розрахунки за авансами одержаними"

2

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ

643 "Податкові зобов'язання”

641 "Розрахунки за податками"

3

Документ: Рахунок-фактура. Податкова накладна. Відвантажені запаси покупцю

361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

4

Податкові зобов'язання з ПДВ списані за рахунок доходу підприємства від реалізації оборотних активів

712 “Дохід від реалізації інших оборотних активів"

643 "Податкові зобов'язання"

5

Списана фактична собівартість реалізованих запасів

943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів”

 • 20 "Виробничі запаси"
 • 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети”

6

Документ: Платіжне доручення. Виписка банку. Перерахована сума ПДВ до бюджету

641 "Розрахунки за податками"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

7

Взаємозалік заборгованостей

681 "Розрахунки за авансами одержаними"

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”

8

Списання в порядку закриття субрахунка №943 (витрати на фінансові результати)

793 "Результат іншої звичайної діяльності"

943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів”

9

Закриття субрахунка №712 (кредитове сальдо списується на доходи підприємства)

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів”

793 “Результат іншої звичайної діяльності"

Реалізація запасів без попередньої оплати (після відвантаження)

1

Документ: Рахунок-фактура. Податкова накладна. Відвантажені запаси покупцю, замовнику

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями"

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

2

Податкові зобов'язання з ПДВ

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів”

641 “Розрахунки за податками"

3

Документ: Платіжне доручення. Виписка банку. Перерахована сума ПДВ до бюджету

641 "Розрахунки за податками"

311 "Поточні рахунки в національній валюті”

4

Списана фактична собівартість реалізованих запасів

943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів"

 • 20 “Виробничі запаси”
 • 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети”

5

Документ: Виписка банку. Надходження грошових коштів від покупця

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”

6

Списання витрат на фінансові результати у порядку закриття субрахунка №943

793 “Результат іншої звичайної діяльності”

943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів”

7

Списання доходів на фінансові результати у порядку закриття субрахунка №712 (кредитове сальдо)

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

793 "Результат іншої звичайної діяльності"

При Журнально-ордерній формі обліку запаси, що надійшли на підприємство, обліковуються в Журналі-ордері №6. У ньому здійснюється облік розрахунків з усіма постачальниками. Тому доцільно відкривати два Журнали-ордери: один для розрахунків з постачальниками матеріальних цінностей, другий – для розрахунків за послуги і роботи.

Журнал-ордер №6 ведеться лінійно-позиційним способом, тобто для кожного документа відводиться один рядок. Надалі при оплаті рахунка або при надходженні запасів за даним платіжним документом записи виконуються у відповідних графах, але в цьому ж рядку.

Розрахунки з постачальниками при планових платежах обліковуються в окремій Відомості №5, загальні підсумки якої також переносяться до Журналу-ордера №6.

У Журналі-ордері №10 здійснюється облік руху запасів.

При Журнальній формі обліку для обліку руху запасів використовуються Журнал 5 або 5А та Відомість 5.1/

 • [1] Субрахунки №641; 644 у кружечках означають “мінус” (це суть методу “сторно”)
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші