Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ОБЛІК ПРАЦІ ТА її ОПЛАТИ (Клас 6: рахунок №66)

Нормативні джерела

Чинними офіційними документами для нарахування заробітної плати е:

 • 1. Закон України “Про оплату праці” №108/95-ВР від 24.03.95 р. зі змінами і доповненнями за № 2103-IV від 21 жовтня 2004 р.
 • 2. Кодекс законів про працю України у редакції Закону України №357/96- ВР від 10.09.96 р. із змінами і доповненнями, внесеними Законами України №1703-1V від 11 травня 2004 р., ОВУ, 2004р. №22, ст. 1483.
 • 3. Закон України “Про відпустки” №504/96-ВР від 15.11.96 р. із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 2 листопада 2000 року №2073- III, від 6 лютого 2003 року №490-IV, від 10 липня 2003 року №1096-IV, від 10 липня 2003 року №1114-IV, від 22 жовтня 2004 року №2I28-IV, від 12 січня 2005 року №2318-IV.
 • 4. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” (у редакції Закону України №283/97-ВР від 22.05.97 р.).
 • 5. Закон України “Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування” №400/97-ВР від 26.06.97 р.
 • 6. Закон України “Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати” №1766-III від 1 червня 2000 р. (набрав чинності з 03.07.2000 р.).
 • 7. Закон України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” № 1058-IV від 09.07.2003 р.
 • 8. Закон України “Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2002 р.” №2896-III від 13.12.2001 р.
 • 9. Закон України “Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування”, Постанова Верховної Ради України №2213-III від 11.01.2001 р.
 • 10. Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням”. Постанова Верховної Ради України №2240-111 від 18.01.2001 р.
 • 11. Закон України “Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”. Постанова Верховної Ради України №2272-111 від 22.02.2001 р.
 • 12. Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”. Постанова Верховної Ради України №1533-Ш від 02.03.2000 р.
 • 13. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про страхування”. Постанова Верховної Ради України №2745-111 від 04.10.2001 р. (спрямований на створення ринку страхових послуг, посилення страхового захисту майнових інтересів підприємств та громадян).
 • 14. Закон України “Про внесення змін у деякі закони України з питань загальнообов'язкового державного соціального страхування” №2980-111 від 17 січня 2002 р.
 • 15. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування” №492-IV від 6 лютого 2003 р.
 • 16. Закон України “Про податок з доходів фізичних осіб” №889-IV від 22 травня 2003 р. (набрав чинності з 01.01.2004 р.).
 • 17. Закон України “Про внесення змін до деяких Законів України з питань загальнообов'язкового державного соціального страхування” №1678-IV від 9 квітня 2004 р. (набрав чинності 29.04.2004 р.).
 • 18. Закон України “Про затвердження прожиткового мінімуму на 2004 рік” №1704-IV від 11 травня 2004 р.
 • 19. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2005 рік” та деяких інших законодавчих актів”
 • 20. Закон України “Про Державний бюджет України на 2006 рік” №3235-TV від 20.12.2005 р.; на 2007 рік – №489-V від 19.12.2006 р.; на 2008 рік – №107-VI від 28.12.2007 р.; на 2009 рік № 835-FV від 26.12.2008 р.; на 2010 рік – № 2254- 17 від 13.05.2010 р.; на 2011 р., Розділ VI.
 • 21. Постанова Кабінету Міністрів України про “Порядок обчислення середньої заробітної плати” №100 від 08.02.95 р.
 • 22. Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін і доповнень до порядку обчислення середньої заробітної плати” №185 від 24.02.97 р.
 • 23. Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін і доповнень до порядку обчислення середньої заробітної плати” №1398 від 30.07.99 р.
 • 24. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку, тривалості та умов надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості” №634 від 28.06.97 р.
 • 25. Постанова Кабінету Міністрів України про “Правила обчислення загального трудового стажу для призначення працівникам допомоги з тимчасової непрацездатності” №1658 від 19.10.98 р.
 • 26. Постанова Кабінету Міністрів України “Про максимальну величину фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного до-

ходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничну суму заробітної плати доходу), з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів” №225 від 07.03.2001 р. (Пенсійному фонду в розмірі 1600 грн на місяць у розрахунку на кожну фізичну особу – платника зборів).

 • 27. Постанова Кабінету Міністрів України №605 від 26 квітня 2003 р. “Про внесення зміни до Постанови Кабінету Міністрів України” №225 від 7 березня 2001 р.
 • 28. Постанова Правління Пенсійного фонду України “Про затвердження змін та доповнень до Інструкції про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України №5-2 від 21 березня 2000 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України за №272/4493 від 11 травня 2000 р. (для платників збору, які мають статус державного службовця).
 • 29. Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням” №1266 від 26.09.2001 р. (на випадок безробіття, втрати працездатності від нещасного випадку на виробництві, оплата перших 5-ти календарних днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства), з урахуванням змін за №193 від 22.02.2006 р.; №949 від 18.07.2007 р.; № 1332 від 08.12.2009 р.
 • 30. Наказ Міністерства охорони здоров'я України “Про затвердження інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян” №455 від 13.11.2001 р.
 • 31. Сімейний кодекс України №2947-111 від 10 січня 2002 р.
 • 32. Інструкція про порядок обчислення сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України, затверджена постановою Правління Пенсійного фонду України №16-6 від 19.10.2001 р.
 • 33. Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена Наказом Державного Комітету статистики України №5 від 13 січня 2004 р. Зареєстрована в Міністерстві Юстиції України від 27 січня 2004 р. за №114/8713 (з урахуванням видів виплат з фонду оплати праці, які не підлягають оподаткуванню відповідно до Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб”.
 • 34. Інструкція зі статистики кількості працівників. Затверджена Державним Комітетом статистики України №286 від ЗО листопада 2005 р.
 • 35. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобов'язання”. Затверджено наказом Міністерства фінансів України №20 від 31.01.2000 р.
 • 36. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”. Затверджено Наказом Міністерства фінансів України №318 від 31.12.1999 р.
 • 37. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 “Виплати працівникам”. Затверджено Наказом Міністерства фінансів України №601 від 28 жовтня 2003 р.
 • 38. Постанова Міністерства праці і соціальної політики України №6540/0/14- 06/13 від 09.10.2006 р.
 • 39. Наказ Міністерства фінансів України “Зміни до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон” №791 від S липня 2007 р.
 • 40. Лист Державної податкової адміністрації України “Щодо оподаткування благодійної (у тому числі матеріальної) допомоги № 11620/5/17-0716 від 24.09.2007 р.
 • 41. Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнським об'єднанням організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілковими і профоб'єднаннями на 2008-2009 роки 15 квітня 2008 р.
 • 42. Постанова Кабінету Міністрів України “Про підвищення посадових окладів працівникам апарату виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів прокуратури, судів та інших органів” № 34 від 6.02.2008 р.
 • 43. Лист Міністерства праці та соціальної політики України “Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2010 рік від 25.08.2009 р. № 9681/0/14-07/13.
 • 44. Закон України “Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати” № 1646-VI від 20.10.2009 р.
 • 45. Податковий кодекс України (набирає чинності з 1 січня 2011 р.).
 • 46. Закон України "Про Державний бюджет України на 2011 рік".
 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші