Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум

Кодекс законів про працю України визначає правові засади і гарантії здійснення громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і творчої праці.

Законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами.

Підприємства, установи, організації в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть встановлювати додаткові порівняно з законодавством трудові і соціально-побутові пільги для працівників.

Відповідно до ст. 1 Закону України “Про оплату праці”, заробітна плата – це винагорода, обчислена у грошовому виразі, яку власник за трудовим договором або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства. Регулюють заробітну плату форми і системи оплати праці та мінімальна заробітна плата.

Суть мінімальної заробітної плати

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб. Заробітна плата підлягає індексації у встановленому законодавством порядку. Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється і переглядається відповідно до статей 9-10 Закону Укрїни “Про оплату праці”.

Встановлена мінімальна заробітна плата є вихідною для розрахунку матеріальної допомоги.

Мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за календарний місяць за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну погодинну норму праці (обсяг робіт), (табл. 5.2).

До мінімальної заробітної плати не включаються доплати за роботу в надурочний час, у важких, шкідливих, особливо шкідливих умовах праці на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами підвищеного ризику для здоров'я, а також премії до ювілейних дат, за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, матеріальна допомога.

Мінімальна заробітна плата

Дата

Закони України, Постанови Вві

рховноТ Ради України

№76007-

ВР від

24.121997

№366- XIV від 25.12.1996

№176646

ВІД

01.06.2000

№2896- III від

13.12.2001

№372-IV від 26 122002 №3444-ІV від 27.11.2003

№1704- IV від 11.05.2004. №1801- IV від 17.06.2004

№2285-IV від 23.12.2004; ст. 83 Закону України "Про

Державний бюджет на 2005 р."

№3235-IV від

20.12.2005;

Закону України "Про

Державний бюджет на 2006 р."

№107-VI під 28.12.2007 Закону України "Про

Державний бюджет на 2008 р."

835-IV під 26.12.2008 Закону України "Про

Державний бюджет на 2009 р."

1646-VI 20.10.2009 р Закон України "Про ввстановлення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати на 2010 р."

Закон України Про державний бюджет України на 2011 рік

Розмір мінімальної заробітної плати, грн

 • 3 01.01.1998
 • 3 01.07.1998
 • 45-00
 • 55-00

-

-

-

-

3 01.01.1999

74-00

3 01.04.2000

90-00

-

-

3 01.07.2000

118-00

-

 • 3 01.01.2002
 • 3 01.07.2002

-

-

 • 140-00
 • 165-00

-

-

-

 • 3 01.01.2003
 • 3 01.07.2003

-

-

 • 185-00
 • 205-00

-

-

-

-

 • 3 01.01.2004
 • 3 01.07.2004

-

-

-

-

 • 205-00
 • 237-00

-

-

 • 3 01.01.2005
 • 3 01.04.2005
 • 3 01.07.2005
 • 3 01.09.2005

-

-

-

-

-

-

 • 262-00
 • 29000
 • 310-00
 • 332-00

-

-

 • 3 01.01.2006
 • 3 01.07.2006
 • 3 01.12.2006

-

-

-

-

-

-

-

 • 350-00
 • 375-00
 • 400-00

-

 • 3 01.01.2008
 • 3 01.04.2008
 • 3 01.10.2008
 • 3 01.12.2008

-

-

-

-

-

-

-

-

 • 515-00
 • 525-00
 • 545-00
 • 605-00

3 01.01.2009

-

-

-

-

-

-

-

-

-

605-00

3 01.04.2009

625-00

3 01.07.2009

630-00

3 01.10.2009

650-00

3 01.11.2009

744-00

3 01.01.2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

860-00

3 01.04.2010

884-00

3 01.07.2010

888-00

3 01.10.2010

907-00

3 01.12.2010

922-00

3 01.01.2011

941,00

3 01.04.2011

960.00

3 01.10.2011

985.00

3 01.12.2011

1004.00

У разі, коли працівникові, який виконав місячну (погодинну) норму праці, нарахована заробітна плата нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, підприємство проводить доплату до її рівня.

Встановлена мінімальна заробітна плата є вихідною для розрахунку матеріальної допомоги.

31 січня 2009 року мав запрацювати Закон України № 466-V від 14.12.2006 р., який передбачав, що мінімальну заробітну плату встановлюватимуть у розмірі, не нижчому від прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Законами України щорічно встановлюється прожитковий мінімум (табл. 5.4).

Від прожиткового мінімуму залежить допомога при народженні і до 01.04.2005 р. не могла бути нижчою від подвійного прожиткового мінімуму (у 2004 р. – 773,46 грн (386,73 × 2), а з догляду за дитиною до 3-х років – нижче 23% від прожиткового мінімуму – 89 грн (386,73x0,23). На 2005 рік прожитковий мінімум встановлено в сумі 253 грн, а для дітей віком до 6-ти років – 376 грн відповідно з догляду за дитиною 906 грн (452x2). Після 31 березня 2005 р. батькам кожного новонародженого сплачували 8,5 тис грн.

Із 1 січня 2008 р. допомога при народженні дитини:

 • на першу дитину – 12240 грн (4800 грн одноразово, іншу суму на протязі 12 місяців рівними частинами);
 • на другу дитину – 25000 грн (4840 грн одноразово, а іншу суму на протязі 24 місяців рівними частинами);
 • на третю дитину і наступну дитину – 50000 грн (5000 грн одноразово, а іншу суму на протязі 36 місяців рівними долями).

Із 1 січня 2009 р. розміри допомоги при народженні дитини не змінюються порівняно з минулим 2008 р.

Із 1 січня 2011 р. сума допомоги при народженні дитини залежить від розміру прожиткового мінімуму (з 1 січня 2011 р. – 941 грн.) для дітейвіком до 6 років (відповідно до Закону України № 1723-VI від 17.11.2009 р.). Цим Законом передбачено, що суму допомоги при народженні на першу дитину встановлено з 01.01.2011 р. на рівні 22-х прожиткових мінімумів для дітей віком до 6 років, на другу – 45 прожиткових мінімумів для дітей віком до 6 років, на третю та наступних дітей – 90 прожиткових мінімумів для дітей віком до 6 років.

При народженні дитини виплачуватимуть допомогу одноразово в дев'ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, а решту суми допомоги на першу дитину виплачуватимуть протягом наступних 12-ти місяців, на другу – 24-х місяців, на третю і кожну наступну дитину – 36-ти місяців рівними частинами, у порядку, установленому Кабінетом Міністрів України (таблиця 5.3.).

Розміри допомоги при народженні дитини

Таблиця 5.3

Допомога при народженні дитини

Допомога при народженні дитини

Розмір допомоги (грн)

із 01.01.11 р.

І3 01.04.11 р.

із 01.10.11 р.

із 01.12.11 р.

1) на першу дитину

- одноразова виплата

7344

7488

7677

7830

- щомісячна виплата протягом 12-ти місяців

884

901,33

924,08

942,50

- загалом

17952

18304

18766

19140

2) на другу дитину

- одноразова виплата

7344

7488

7677

7830

- щомісячна виплата протягом 12-ти місяців

1224

1248

1249,50

1305

-загалом

36720

37440

38385

39150

3) на третю та наступну дитину

- одноразова виплата

7344

7488

7677

7830

- щомісячна виплата протягом 12-ти місяців

1836

1872

1919,25

1957,50

- загалом

73440

74880

76770

78300

Допомога по догляду за дитиною з 1 січня 2011 р.

Допомога по догляду за дитиною до 3-х років: з 1 січня 2008 р. – 324,50 грн; з 1 січня 2009 р. – 501,75 грн. Із 1 січня 2011 р. суму допомоги визначають так: 941 грн мінус середньомісячний сукупний дохід сім'ї у розрахунку на одну людину за минулі шість місяців, але не менше 130 грн (сума без врахування індексації).

Мінімальна зарплата за визначенням експертів Євросоюзу

За визначенням експертів Євросоюзу мінімальна заробітна плата мас становити 2-2,5 прожиткових мінімумів, і при цьому вона в більшості країн світу становить 35-40 відсотків від середньої. За даними Світового банку, відношення мінімальної заробітної плати до прожиткового мінімуму становить:

 • – у Великобританії – 6,4:1;
 • у Франції – 4,7:1;
 • у Латвії, Естонії, Польщі -1,5:1;
 • в Україні на червень 2005 р. – 0,64:1 (Урядовий кур'єр №111 від 16 червня 2005 р., с. 16).

Мінімальна заробітна плата, як державна соціальна гарантія, повинна враховувати необхідність утримання непрацездатних членів сім'ї. Конституція України (стаття 48), Європейська соціальна хартія, визначаючи право кожного на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, встановлюють, що він включає, окрім достатнього харчування, житло, одяг, медичну допомогу, освіту.

Таблиця S.4

Прожитковий мінімум на 2001-2005 рр., грн

Дата

Закони України

№2330- III від

22.03.2001 р.

№82780-III від 15.11.2001 р.

№247-IV від

28.11.2002 р.

№1704 від

 • 11.05.2004 р., №1801-IV від
 • 17.06.2004 р.

№2285-IV Державний бюджет на 2005 р. від 23.12.2004 р.

Розмір прожиткового мінімуму, грн, коп.

1

2

3

4

5

6

На 2001 рік

333-05

На 2002 рік

342-00

На 2003 рік

365-00

для тих, хто належить до основних соціальних і демографічних груп населення:

- дітей віком до 6-ти років

307-00

– дітей віком від 6-ти до 18-ти років

384-00

- працездатних осіб

365-00

– осіб, які втратили працездатність

268-00

На 2004 рік

365-00

3 27.05.2004 р.:

386-00

На 2004 рік прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі окремо для тих, хто належить до основних соціальних і демографічних груп населення:

362-23

- дітей віком до 6 -ти років

324-49

- дітей віком від 6-ти до 18-ти років

404-79

- працездатних осіб

386-73

- осіб, які втратили працездатність

284-69

На 2005 рік

 • 409-00
 • 453-00

- на одну особу в розрахунку на місяць

423-00

для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:

- дітей віком до 6-ти років

376-00

- дітей віком від 6-ти до 18-ти років

468-00

- працездатних осіб

453-00

- осіб, які втратили працездатність

332-00

Частина И. Бухгалтерський Фінансовий облік

Прожитковий мінімум на 2006 рік, ст. 65 Закону України “Про Державний бюджет України на 2006 рік”, на 2007 р., ст. 62 (з урахуванням змін, внесених Законом України №1749-5 від 15.03.2007 р.), на 2008 р. №107-VI від 28.12.2007 р.; Закон України № 1646-VI від 20.10.2009 р.; на 2010 р. № 2254-VI від 13.05.2010 р.; на 2011 р.-ст. 21 Держбюджету-2011.

Категорія

з 1.01 до

1.03

з 1.1

І до 31.12

301.11

з 01.01 Із 01.04 Із 01.07 Із 01.10 Із 01.12

3 01.01 Із 01.04 Із 01.10 Із 01.12

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Загальний показник

453

492

592

472

532

626

701

825

839

843

861

875

– Діти віком до 3-ти років

400

434

526

416

470

557

632

755

767

771

787

799

816

832

853

870

– діти віком вд 5-ти до 16-ти років

514

568

663

536

604

701

776

901

917

921

941

957

977

997

1022

1042

– працездатні особи

483

525

633

505

568

669

744

869

884

888

907

922

941

960

985

1004

– особи, які втратили працездатність

350

380

470

366

411

498

573

695

706

709

723

734

750

764

784

800

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші