Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Кореспонденція рахунків з обліку оплати праці (рах. №66)

Таблиця 5.20

Кореспонденція рахунків з обліку оплати праці

п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Нарахування заробітної плати

1

Нарахована заробітна плата, премії, доплати, надбавки та інші виплати робітникам за здійснення робіт, що пов'язані з капітальними інвестиціями.

 • 151 “Капітальне будівництво”
 • 152 “Придбання (виготовлення) основних засобів”
 • 153 “Придбання (виготовлення) нематеріальних активів”

661 “Розрахунки за заробітною платою”

2

Нарахована заробітна плата, премії, доплати, надбавки та інші виплати робітникам основного та допоміжного виробництв за виготовлення продукції, здійснення робіт.

23 “Виробництво” (за субрахунками)

3

Нарахована сума оплати за лікарняними листками за рахунок коштів підприємства (перші п'ять календарних днів лікарняного листка).

 • 23 “Виробництво”
 • 91 “Загальновиробничі витрати” та ін.

663 “Розрахунки за іншими виплатами”

4

Нараховані суми виплат за соціальним страхуванням (наступні після перших п'яти днів лікарняного листка).

651 “Розрахунки за пенсійним забезпеченням”

5

Нарахована заробітна плата робітникам за виправлення браку, раніше виявленого у виробництві.

24 “Брак у виробництві”

661 “Розрахунки за заробітною платою"

6

Нарахована заробітна плата, премії, доплати, надбавки та інші виплати робітникам за роботи, пов'язані з витратами майбутніх періодів.

39 “Витрати майбутніх періодів"

7

Нараховані суми оплати відпусток працівникам підприємства в т.ч. компенсацію за невикористану відпустку за рахунок резерву наступних платежів.

471 “Забезпечення виплат відпусток”

8

Нараховані виплати працівникам, що відносяться до цільового фінансування.

48 “Цільове фінансування і цільові надходження"

9

Нарахована заробітна плата, премії, доплати, надбавки та інші виплати загальновиробничому персоналу підприємства.

91 “Загальновиробничі витрати”

10

Нарахована заробітна плата, премії, доплати, надбавки та інші виплати адміністративному персоналу підприємства.

92 “Адміністративні витрати”

11

Нарахована заробітна плата робітникам за роботи, пов'язані зі збутом продукції.

93 “Витрати на збут”

12

Нарахована заробітна плата, яка відноситься на інші витрати операційної діяльності підприємства.

94 “Інші витрати операційної діяльності”

13

Нарахована заробітна плата, яка відноситься до надзвичайних витрат підприємства.

99 “Надзвичайні витрати”

14

Депонована заробітна плата.

661 “Розрахунки за заробітною платою"

662 “Розрахунки з депонентами”

15

Списується на зменшення фінансових результатів підприємства нарахована заробітна плата та інші види оплати праці з рахунків № 92,93,94,99.

791 "Результат основної діяльності”

 • 92 “Адміністративні витрати”
 • 93 Витрати на збут"

793 "Результат іншої звичайної діяльності"

94 “Інші витрати операційної діяльності”

794 “Результат надзвичайних подій”

99 “Надзвичайні витрати”

Утримання із заробітної плати, її виплата та перерахування

16

Утримані із заробітної плати суми допущеного браку з вини робітника.

661 "Розрахунки за заробітною платою"

24 “Брак у виробництві”

17

Утримані із заробітної плати суми не повернутих вчасно підзвітних сум підзвітною особою.

661 “Розрахунки за заробітною платою”

372 “Розрахунки з підзвітними особами”

18

Утримані із заробітної плати суми завданого матеріального збитку, матеріально відповідальною особою.

661 “Розрахунки за заробітною платою”

375 “Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків"

19

Утримані із заробітної плати позики, раніше видані працівникам підприємства.

377 “Розрахунки з іншими дебіторами"

20

Утримані із заробітної плати суми, які відносяться до неоплаченого капіталу підприємства.

46 “Неоплачений капітал"

21

Утриманий із заробітної плати податок з доходів фізичних осіб.

641 “Розрахунки за податками"

22

Утримані із заробітної плати внески до Пенсійного фонду (єдиний соціальний внесок).

651 “Розрахунки за пенсійним забезпеченням"

23

Утримання зборів до органів соціального страхування.

24

Утримані із заробітної плати суми, що відносяться до інших операцій.

25

Утримані із заробітної плати суми за виконавчими листами (аліменти тощо)

685 “Розрахунки з іншими кредиторами"

26

Утримані із заробітної плати профспілкові внески.

685 “Розрахунки з іншими кредиторами"

27

Утримані із заробітної плати суми, які є для підпоиємства іншим операційним доходом.

71 “Інший операційний дохід"

28

Видана із каси заробітна плата (аванс).

301 “Каса в національній валюті"

Нарахування на фонд оплати праці (єдиний соціальний

внесок)

29

Нараховано єдиний соціальний внесок.

 • 15 “Капітальні інвестиції" 23“Виробництво”
 • 82 “Відрахування на соціальні заходи"
 • 91 “Загальновиробничі витрати"
 • 92 “Адміністративні витрати"
 • 93 “Витрати на збут"
 • 94 “Інші витрати операційної діяльності”

651 "Розрахунки за пенсійним забезпеченням” (єдиний соціальний внесок)

35

Наприкінці місяця закриття рахунків – витрат діяльності на фінансовий результат (рах №82, 92,93,94).

79 “Фінансові результати”

 • 82 “Відрахування на соціальні заходи”
 • 92 “Адміністративні витрати"
 • 93 “Витрати на збут"
 • 94 “Інші витрати операційної діяльності"

Таблиця 5.21

Кореспонденція рахунків з оплати праці з використанням рахунків Класу 9 “Витрати діяльності” і Класу 8 “Витрати за елементами”

п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

На дату нарахування заробітної плати

1

Нарахована заробітна плата адміністративно-управлінському персоналу (АУП)

811

661

92

811

2

Нарахована заробітна плата виробничому персоналу (ΘΠ)

811

661

23

811

3

Утриманий податок з доходів Фізичних осіб

661

641

4

Утриманий збір на пенсійне страхування

661

651

5

Нарахований на заробітну плату АУП (єдиний соціальний внесок)

821

651

92

821

6

Нарахований на заробітну плату ВП єдиний соціальний внесок

821

651

23

821

На дату нарахування заробітної плати

7

Нараховано на заробітну плату ВП єдиний соціальний внесок

826

656

93

826

8

Адміністративні витрати (рах. №92) і витрати на збут (рах. №93), списані на Фінансові результати

79

92

79

93

На дату одержання грошових коштів у банку і виплати заробітної плати

9

Перерахований податок з доходів Фізичних осіб

641

311

10

Перераховано єдиний соціальний податок

651

311

11

Отримані грошові кошти в банку

301

311

22

Виплачена заробітна плата. Заробітна плата виплачується працівникам відповідно до платіжної відомості

661

301

Кореспонденція рахунків з оплати праці на підприємствах, які використовують тільки рахунки Класу 8

1

Нарахована заробітна плата

811

661

2

Утриманий податок з доходів Фізичних осіб

661

641

3

Утримано єдиний соціальний податок

661

65

4

Нарахована заробітна плата списується на Фінансові результати

79

811

Для обліку розрахунків з оплати праці, розрахунків з соціального страхування використовуються:

 • а) при Журнально-ордерній формі обліку: Журнал-ордер №10 та Журнал- ордер №10/1;
 • б) при Журнальній формі обліку: Журнал 5 або Журнал 5 А та Відомість 5.1.

При обробці первинних документів із заробітної плати записи у регістрах обліку здійснюються безпосередньо із первинних документів. Нарахована заробітна плата, оплата за соціальним страхуванням розподіляються за напрямами витрат (по рахунках бухгалтерського обліку, субрахунках, статтях та ін.) при відображенні даних у Журналі 5. Для розподілу можуть використовуватися листки-розшифровки.

Операції з виплати заробітної плати та інші обороти рахунка №66 “Розрахунки з оплати праці” відображаються у Журналах 1, 3, 6, 7.

Аналітичний облік розрахунків на неодержану у встановлений для виплати із каси підприємства термін суму з оплати праці (розрахунків з депонентами) ведеться у Реєстрі депонованої заробітної плати. Реєстр складається касиром, який закриває Платіжну відомість, за кожний період виплати заробітної плати окремо і перевіряється головним бухгалтером. Працівник підприємства, який веде облік депонованої заробітної плати, на підставі витратних касових ордерів, платіжних доручень та бухгалтерських довідок про списування заборгованості, за якою термін позовної давності пройшов, робить відмітку про оплату (перерахування, списання, перенесення) депонованої заробітної плати (графи 7-10) та своїм підписом підтверджує кожну відображену операцію.

На початок року невиплачені суми депонованої заробітної плати із реєстрів за попередній рік переносяться до Реєстру депонованої заробітної плати поточного року.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші