Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ФОРМУВАННЯ ТА ОБЛІК ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ) (Клас 2: рахунки №20–25; Клас 9: рахунки №91-99; Клас 8: рахунки №80-85)

Нормативні джерела з обліку витрат

 • 1. Закон України “Про податок на додану вартість” №168/97-ВР від 03.04.97 р. з подальшими змінами і доповненнями (97 змін за станом на 11.05.2004 р.) з 07.12.2000 р. №2120-111 до 11.05.2004р. №1702-IV, №2505-IV від 25.03.2005 р.
 • 2. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” №283/97-ВР від 22.05.97 р.
 • 3. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” №996-XIV від 16.07.1999 р.
 • 4. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” зі змінами, внесеними Законом України №349-IV від 24.12.2002 р.
 • 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” (Наказ Міністерства фінансів України №318 від 31 грудня 1999 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України №27/4248 від 19 січня 2000 р. з останніми змінами і доповненнями за станом на 02.02.2005 р.
 • 6. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості. Затверджено Наказом Державного Комітету промислової політики України №47 від 2 лютого 2001 р.
 • 7. Закон України “Про Державний бюджет України на 2007 рік” №489-V від 19.12.2006 р.
 • 8. Закон України “Про Державний бюджет України на 2008 рік” та про внесення змін до деяких законодавчих актів України №107-IV від 28 грудня 2007 р.
 • 9. Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження змін до деяких методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку” № 498 від 31 березня 2008 р.
 • 10. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України з питань загальнообов'язкового державного страхування" від № 1678-IV від 9 квітня 2004 р.
 • 11. Закон України "Про державний бюджет України на 2011 рік".
 • 12. Закон України "Про єдиний соціальний внесок" № 2464-VI від 8 липня
 • 2010 р.

Групування та склад витрат діяльності підприємства

Головна мета виробничої діяльності підприємства – це випуск продукції, яка буде реалізована, і одержання прибутку від цієї реалізації. Характерною особливістю виробничих процесів є формування витрат на виробництво продукції.

Стан виробництва продукції (робіт, послуг) характеризується ефективністю, ступенем використання досягнень науково-технічного прогресу, місцем і роллю робітника у виробничому процесі. В умовах обмеженості ресурсів і досягнення планової ефективності виникає потреба постійного порівняння понесених витрат і отриманих результатів. Ця проблема посилюється під впливом інфляції, коли дані про витрати виробництв необхідно повсякденно порівнювати з майбутніми витратами, що значною мірою залежить від впливу зовнішнього середовища. Можливість усунення або передбачення впливу багатьох негативних внутрішніх і зовнішніх факторів з'являється завдяки раціонально організованому обліку витрат на виробництво.

Суть поняття "витрати”

Витрати виробництва – це спожиті в процесі виробництва засоби виробництва, які втілюють у собі минулу працю (сировину, матеріали, амортизацію основних засобів, працю працівників, зайнятих у процесі виробництва теперішньому) з відповідними на неї нарахуваннями та ін.

Операційні витрати – це витрати, що пов'язані з основною діяльністю підприємства, а також іншими видами діяльності, які не є витратами інвестиційної чи фінансової діяльності.

Витрати на придбання або створення матеріальних і нематеріальних активів – це капітальні інвестиції.

Витрати у довгострокові вкладення (у цінні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик, Статутний капітал інших підприємств, створених на території України та за кордоном) – це довгострокові фінансові інвестиції.

Витрати, що призводять до змін розміру і складу власного та позикового капіталу, відносяться до фінансової діяльності підприємства.

Валові витрати виробництва та обігу згідно із Законом України №283/97- ВР, ст. 5 – це сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості продукції, товарів (робіт, послуг), які придбаються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

Термін “витрати” (згідно з Законом України №349-IV ст. 7, пп. 7.63 від 24.12.2002 р.) – це сума коштів або вартість майна, сплачена (нарахована) платникам податку продавцю цінних паперів та деривативів як компенсація їх вартості.

Виробничі витрати (згідно із Методичними рекомендаціями з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості №47 від 2 лютого 2001 р.) – це прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати та загальновиробничі витрати.

Класифікація витрат за видами діяльності наведена на рисунку 6.1.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші