Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Витрати діяльності підприємства

Рахунки Класу 9 “Витрати діяльності” застосовуються для узагальнення про витрати операційної, інвестиційної, фінансової діяльності та витрати на запобігання надзвичайним подіям і ліквідацію їх наслідків.

Рахунок №90 “Собівартість реалізації•” призначено для узагальнення інформації про собівартість реалізованої готової продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

На рахунку №91 “Загальновиробничі витрати” ведеться облік виробничих накладних витрат на організацію виробництва та управління цехами, дільницями, відділеннями, бригадами та іншими підрозділами основного й допопоміжного виробництва, а також витрат на утримання та експлуатацію машин і устаткування.

Склад загальновиробничих витрат

До складу загальновиробничих витрат включаються (дебет рахунка №91):

  • 1) витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, дільницями тощо; відрахування на соціальні заходи і медичне страхування апарату управління цехами, дільницями; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо);
  • 2) амортизація, основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення;
  • 3) амортизація нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення;
  • 4) витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, оперативну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення;
  • 5) витрати на вдосконалення технології й організації виробництва (оплата праці та відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням технології й організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; витрати матеріалів купівельних комплектуючих виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організацій тощо);
  • 6) витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень;
  • 7) витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загально- виробничого персоналу, відрахування на соціальні заходи, медичне страхування робітників і апарату управління виробництвом, витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг);
  • 8) витрати на охорону праці, техніку безпеки й охорону навколишнього природного середовища;
  • 9) інші витрати (внутрішньозаводське переміщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів, інструментів зі складів до цехів і готової продукції на складі; нестачі незавершеного виробництва; нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей у цехах; сплата простоїв тощо).

Змінні загальновиробничі витрати

Загальновиробничі витрати поділяються на постійні та змінні.

До змінних загальновиробничих витрат відносяться витрати на обслуговування й управління виробництвом (цехів, дільниць), що змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до змін обсягу діяльності. Змінні загальновиробничі витрати розподіляються на кожний об'єкт витрат із використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо), виходячи з фактичної потужності звітного періоду.

Постійні загальновиробничі витрати

До постійних загальновиробиичих витрат відносяться витрати на обслуговування й управління виробництвом, що залишаються незмінними (або майже незмінними) при зміні обсягу діяльності. Постійні загальновиробничі накладні витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат із використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо) при нормальній потужності. Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) у періоді їх виникнення. Загальна сума розподілених і нерозподілених постійних загальновиробничих витрат не може перевищувати їх фактичну величину.

Перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат установлюється підприємством.

Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), поділяються на адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати.

До адміністративних витрат (дебет рахунка №92) відносяться витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством.

На рисунку 6.2 наведено витрати діяльності підприємства (рахунки №90-99).

До складу витрат на збут у торгових організаціях включаються витрати обігу, за винятком витрат, наведених у пунктах 18, 20, 27 П(С)БО 16 “Витрати”.

Методологія обліку доходів і витрат за Національними стандартами бухгалтерського обліку дозволяє чітко розмежувати їх за напрямами утворення і ступенем відкриття для користувачів.

Рисунок 6.2

Витрати діяльності підприємства (згідно з П(С)БО 16 “Витрати

Витрати діяльності підприємства (згідно з П(С)БО 16 “Витрати

Продовження рисунку 6.2

Витрати діяльності підприємства (згідно з П(С)БО 16 “Витрати

Рис. 6.2. Витрати діяльності підприємства (згідно з П(С)БО 16 “Витрати" №318 від 31.12.99 р. зі змінами за станом на 5 лютого 2003 р.)

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші