Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік витрат діяльності підприємства (Клас 9, рах. № 93-99)

У зв'язку з реалізацією продукції підприємство здійснює витрати, пов'язані з вивезенням цієї продукції своїм транспортом. Ці витрати відносяться за рахунок підприємства: включаються до складу витрат на збут, які обліковуються на рахунку №93 “Витрати на збут”.

Склад витрат на збут

До витрат на збут відносяться:

 • – витрати на здійснення складських, вантажно-розвантажувальних, пакувальних і страхових операцій постачальника, які включаються до ціни продукції відповідно до базису поставки, передбаченого договором;
 • витрати на рекламу і попередню підготовку товарів;
 • витрати на оплату транспортно-експедиційних, страхових і посередницьких послуг, вартість яких включається до ціни продукції згідно з базисом поставки, передбаченим угодою сторін на оплату експортного мита і митних зборів та ін.

До витрат на рекламу відносяться:

 • розробка й видання рекламних виробів (ілюстрованих прейскурантів, каталогів, брошур, альбомів, проспектів, плакатів, афіш, рекламних листівок та ін.);
 • реклама в засобах масової інформації (об'яви в пресі, передачі по радіо і телебаченню), витрати на світову, комп'ютерну та іншу зовнішню рекламу;
 • розробка і виготовлення ескізів, етикеток, зразків фірмових пакетів і упаковки;
 • придбання, виготовлення, копіювання, дублювання, демонстрація рекламних кіно-, відео- і діафільмів;
 • відшкодування витрат на участь у виставках, ярмарках, вартість безкоштовно переданих зразків і моделей на представницькі потреби, організація прийомів, конференцій та інших офіційних заходів (включаючи оплату праці обслуговуючого персоналу) у розмірі до 2% від обсягу реалізації продукції (робіт, послуг) за оподатковуваний період і в цілому за рік.

Аналітичний облік витрат на збут ведеться у Журналах 5 і 5А (при Журнальній формі обліку), при Журнально-ордерній формі у відомості №15 за такими статтями:

 • витрати на зберігання, завантаження, розвантаження і затарювання продукції;
 • витрати, пов'язані з транспортуванням продукції;
 • витрати пакувальних матеріалів;
 • витрати на рекламу і передпродажну підготовку товарів;
 • витрати на оплату праці й комісійні продавцям.

Витрати на збут відображаються в обліку в кореспонденції з такими рахунками:

Дебет рахунку №93 “Витрати на збут”

Кредит рахунку №201 “Сировина і матеріали”

Кредит рахунку №66 “Розрахунки за виплатами працівникам”

Кредит рахунку №65 “Розрахунки за страхуванням”

Кредит субрахунку №372 “Розрахунки з підзвітними особами”

Кредит рахунку №68 “Розрахунки за іншими операціями” та ін.

На відповідному субрахунку рахунка №93 “Витрати на збут” відображаються витрати на пакування та транспортування відвантаженої продукції, що відшкодовується покупцями, а також оплата доставки продукції до станції або аеропорту призначення. Якщо ж оплата такої доставки включена до ціни продукції, то вона відшкодовується постачальникові в складі вартості відвантаженої продукції.

На рахунку №94 “Інші витрати операційної діяльності” ведеться облік витрат операційної діяльності підприємства, крім витрат, які відображаються на рахунках №90 “Собівартість реалізації”, №91 “Загальновиробничі витрати”, №93 “Витрати на збут”.

Перелік витрат, що обліковуються на рах. №94

Рахунок №94 “Інші витрати операційної діяльності” має такі субрахунки:

№ 940 “Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю”.

№941 “Витрати на дослідження і розробки” (якщо дослідження і розробки, що здійснює підприємство, відповідають П(С)БО 8 “Нематеріальні витрати”);

№942 “Собівартість реалізованої іноземної валюти” (на дату її реалізації);

№943 “Собівартість реалізованих виробничих запасів” (сировини, матеріалів, відходів тощо);

№944 “Сумнівні та безнадійні борги” (узагальнюється інформація про нарахування резерву сумнівних боргів на заборгованість, за реалізовану продукцію, товари, роботи і послуги та про суму списання поточної дебіторської заборгованості, що визнана безнадійною та утворення якої не було пов'язано з реалізацією продукції, товарів, робіт і послуг);

№945 “Витрати від операційної курсової різниці” – ведеться облік витрат за активами й зобов'язаннями операційної діяльності підприємства від зміни курсу гривні до іноземної валюти;

№946 “Втрати від знецінення запасів” (відповідно до П(С)БО 9 “Запаси”);

№947 “Нестачі і втрати від псування цінностей”, що виявлені в процесі заготовлення, переробки, збереження та реалізації з одночасним зарахуванням балансової вартості на позабалансовий рахунок №07 “Списані активи”, якщо винних у нестачі не встановлено;

№948 “Визнані штрафи, пені, неустойки” (за невиконання підприємством чинного законодавства та умов договорів);

№949 “Інші витрати операційної діяльності”, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку №94 “Інші витрати операційної діяльності” – витрати житлово-комунальних і обслуговуючих господарств, дитячих дошкільних закладів, будинків відпочинку, санаторіїв та інших закладів оздоровчого та культурного призначення тощо. Підприємства, які є страховиками відповідно до Закону України “Про страхування”, на цьому субрахунку узагальнюють інформацію про витрати страховика, зокрема відрахування у централізовані страхові резервні фонди, які утворюються для забезпечення виконання зобов'язань щодо окремих видів обов'язкового страхування, відрахування в страхові резерви, інші, ніж резерв незароблених премій, які формуються у вкладках, передбачених чинним законодавством.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші