Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Фінансові витрати, рах. №95

На рахунку №95 “Фінансові витрати” ведеться облік відсотків та інших витрат підприємства, пов'язаних із залученням позикового капіталу. Цей рахунок має такі субрахунки:

№951 “Відсотки за кредит” – ведеться облік витрат, пов'язаних із нарахуванням та сплатою відсотків, відсотків за користування кредитами банків;

№952 “Інші фінансові витрати” – витрати, пов'язані із залученням позикового капіталу; витрати, пов'язані з випуском, утриманням та обігом власних цінних паперів, нарахуванням відсотків за договорами кредитування (крім банківських кредитів), фінансового лізингу тощо.

Витрати від участі в капіталі, рах. №96

На рахунку №96 “Втрати від участі в капіталі” ведеться облік втрат від зменшення вартості інвестицій, обпік яких ведеться за методом участі в капіталі, які виникають в процесі інвестиційної діяльності підприємства відповідно до П(С)БО 12 “Інвестиції”. Даний рахунок має такі субрахунки:

№961 “Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства” – це втрати, пов'язані зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування внаслідок одержання асоційованими підприємствами збитків;

№962 “Втрати від спільної діяльності” – це втрати, пов'язані зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування внаслідок одержання спільними підприємствами збитків;

№963 “Втрати від інвестицій в дочірні підприємства” – це витрати, пов'язані зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування внаслідок одержання дочірніми підприємствами збитків.

Інші витрати, рах. №97 (субрах. №971-977)

Рахунок №97 “Інші витрати” – ведеться облік витрат, що виникають в процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з виробництвом або реалізацією основної продукції (товарів) та послуг, а також витрат страхової діяльності.

Рахунок № 97 “Інші витрати” має такі субрахунки:

№971 “Собівартість реалізованих фінансових інвестицій” – відображається балансова вартість реалізованих фінансових інвестицій (на дату їх реалізації) та інші витрати, пов'язані з їх реалізацією;

№972 “Втрати від зменшення корисності активів”;

973 відсутній

№974 “Втрати від неопераційних курсових різниць” – відображаються витрати за активами й зобов'язаннями неопераційної діяльності підприємства від зміни курсу гривні до іноземної валюти;

№975 “Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій” – відображається сума знецінення (уцінки) необоротних активів і фінансових інвестицій;

№976 “Списання необоротних активів” – відображається залишкова вартість списаних необоротних активів та витрати, пов'язані з їх ліквідацією (розбирання, демонтаж);

№977 “Інші витрати звичайної діяльності” – це витрати, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку №97 “Інші витрати”;

Податок на прибуток, раж. №98

Рахунок №98 “Податок на прибуток” має такі субрахунки:

№981 “Податок на прибуток від звичайної діяльності”, на якому ведеться облік нарахованої суми податку на прибуток від звичайної діяльності, що визначається від прибутку, відображеного в бухгалтерському обліку (незалежно від суми прибутку для цілей оподаткування). На цьому субрахунку відображається сума податку на прибуток, яка визначається без зменшення на суму зменшення податку на прибуток, внаслідок обчислення податку на прибуток від алгебраїчної суми прибутку від звичайної діяльності та збитку від надзвичайних подій (згорнутий результат);

№982 “Податок на прибуток від надзвичайних подій” – ведеться облік нарахованої суми податку на прибуток від надзвичайних подій.

Рахунок №99 “Надзвичайні витрати”. До надзвичайних витрат відносяться витрати від надзвичайних подій – як прямі втрати за наслідками цих подій, так і витрати на здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням та ліквідацією таких наслідків (заробітна плата працівників, зайнятих на відновлюваних роботах, вартість використаних матеріальних цінностей, використаних на відновлювані роботи, відшкодування, оплата стороннім організаціям).

Надзвичайні витрати, рах. №99

Рахунок №99 Надзвичайні витрати” має такі субрахунки: №991 “Втрати від стихійного лиха” (повінь, землетрус, град тощо);

№992 “Втрати від техногенних катастроф і аварій” (що сталися на самому підприємстві чи іншому підприємстві);

№993 “Інші надзвичайні витрати” (від інших надзвичайних подій).

На кредиті рахунків №92-99 відображається списання визнаних витрат, одержаних від діяльності підприємства на зменшення фінансових результатів, проведенням:

Дебет рахунку №79 “Фінансові результати”

Кредит рахунку №92 “Адміністративні витрати”

Кредит рахунку №93 “Витрати на збут”

Кредит рахунку №94 “Інші витрати операційної діяльності”

Кредит рахунку №95 “Фінансові витрати”

Кредит рахунку №96 “Втрати від участі в капіталі”

Кредит рахунку №97 “Інші витрати”

Кредит рахунку №98 “Податок на прибуток”

Кредит рахунку №99 “Надзвичайні витрати”.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші