Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Умовно-постійні витрати

Умовно-постійні – це витрати, абсолютний розмір яких із збільшенням (зменшенням) випуску продукції істотно не змінюється. До умовно-постійних належать витрати, пов'язані з обслуговуванням і управлінням виробничою діяльністю цехів, а також витрати на забезпечення господарських потреб виробництва.

Витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) поділяються за календарними періодами на поточні й одноразові.

Поточні одноразові витрати

Поточні витрати, тобто постійні – це звичайні витрати, або витрати з періодичністю менше місяця.

Одноразові витрати – це витрати, які здійснюються періодично (періодичність більше місяця) і спрямовуються на забезпечення процесу виробництва протягом тривалого часу.

Витрати на переробку (виробництво) запасів включають прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, а також постійні і змінні виробничі накладні витрати.

Розподілення постійних виробничих накладних витрат базується на нормальній потужності виробничого устаткування, а змінні виробничі накладні витрати розподіляються на кожну одиницю виробництва на базі фактичного використання виробничих потужностей.

Собівартість, суть

Таким чином, собівартість – це грошовий вираз безпосередніх витрат підприємства, пов'язаних з виробництвом продукції, виконанням робіт та наданням послуг.

Калькуляція

Калькуляція (від лат. calculato – обчислення) – це обчислення собівартості одиниці продукції, виконаних робіт та послуг, а також заготівельної собівартості матеріальних цінностей та засобів виробництва за елементами витрат.

Витрати на виробництво продукції класифікуються:

  • – за статтями калькуляції;
  • – за елементами.

Види калькуляції

Витрати за статтями калькуляції – це витрали на окремі види виробів, витрати на основне і допоміжне виробництво. Калькуляції складають на продукцію основного і допоміжного виробництв щомісячно, за квартал і рік за цільовим призначенням. Розрізняють такі види калькуляцій: планові (складають на основі прогресивних норм витрачання засобів виробництва та робочого часу й використовують як вихідні дані при встановленні цін), кошторисні (стосуються нових видів продукції, робіт та послуг для розрахунку відпускних цін) і нормативні (складають на основі існуючих норм використання засобів виробництва та робочого часу). Ці види калькуляції є попередніми, їх розробляють до початку виробництва продукції та використовують при складанні кошторису. Калькуляції, що складаються за даними бухгалтерського обліку, відображають факіичні витрати, називаються звітними. Вони потрібні для контролю за виконанням управлінських (планових) рішень собівартості продукції та для виявлення резервів подальшого зменшення витрат.

Калькуляції складають на кожному підприємстві за встановленим переліком статей витрат. Розрізняють калькуляції собівартості цехову, виробничу, галузеву та ін.

Витрати, пов'язані з виробництвом продукції (робіт, послуг) групуються за відповідними статтями калькуляції (рис. 6.4).

Групування витрат виробничої собівартості продукції за статтями калькуляції

Рис. 6.4. Групування витрат виробничої собівартості продукції за статтями калькуляції

Залежно від технології виробництва продукції статті калькуляції можуть змінюватися (табл. 6.1).

Таблиця 6.1

Калькуляція собівартості виробництва цукру-піску

Шифр рядка

Найменування статей витрат

Витрати на виробництво цукру

який залишився цукровому заводу в рахунок плати за переробку давальницької сировини

виробленого (цукровим заводом)

Сума, тис. грн

на 1 т цукру, грн

Сума, тис. грн

1

2

3

4

5

1

Витрати на сировину

6166

1565-77

9304

2

Побічна продукція вираховується:

а) меляса

327

83-04

442

б) жом

363

92-18

490

3

Допоміжні матеріали на технологічні цілі:

а) вапняковий камінь

84

21-33

119

б) полотно фільтрувальне

22

5-59

ЗО

в) інші допоміжні матеріали

50

12-70

70

4

Разом допоміжні матеріали

156

39-61

219

5

Паливо та енергія на технологічні цілі

684

173-69

959

6

Основна і додаткова заробітна плата робітників

157

39-87

220

7

Відрахування на соціальні заходи

8

Підготовка та освоєння виробництва

9

Утримання та експлуатація устаткування

220

55-87

308

10

Загальновиробничі витрати

165

41-90

231

11

Незавершене виробництво і напівфабрикати:

а) додаються (на початок періоду, введено)

б) віднімаються (на кінець періоду, виведено)

12

Виробнича собівартість Сума рядків [(1-2) + (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) ±11);

6858

1741-49

10309

Загальногосподарські (адміністративні) витрати

215

54-60

301

Позавиробничі витрати (витрати зі збуту)

69

17-52

96

Повна собівартість виробництва цукру

7142

1813-61

10706

Вироблено цукру, т

3938

5521

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші