Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Транспортно-заготівельні витрати

Транспортно-заготівельні витрати на сировину, матеріали, куповані комплектуючі вироби, напівфабрикати і паливо в окрему статтю калькуляції не виокремлюються, а включаються до вартості (статті) вказаних матеріальних ресурсів. Облік цих витрат ведеться за групами і підгрупами матеріальних ресурсів, що використовуються у виробництві, та їх відносною величиною щодо придбаних матеріалів (тверде паливо, рідке паливо, шихтові матеріали, скло, метали за групами тощо).

В окремих галузях промисловості (машинобудівній, деревообробній, нафтохімічній, харчовій тощо) можливе виділення транспортно-заготівельних витрат в окрему статтю витрат.

Зворотні відходи, їх оцінка

У статті калькуляції 4 “Зворотні відходи” відображається вартість повернутих відходів, що відраховуються із загальної суми матеріальних витрат, віднесеної на собівартість продукції.

“Зворотні відходи” (стаття 4) оцінюються:

  • – за зниженою ціною вихідного матеріального ресурсу (ціною можливого використання), якщо відходи можуть бути використані для основного виробництва, але з підвищенням витрат (зниженням виходу готової продукції), для потреб допоміжного виробництва, виготовлення предметів широкого вжитку (товарів культурно-побутового та господарського призначення) або реалізовані стороннім підприємствам і організаціям;
  • – за певною ціною вихідного матеріального ресурсу, якщо відходи реалізуються стороннім підприємствам і організаціям для використання у виробництві іншої продукції.

До статті калькуляції S “Основна заробітна плата” (субрах. №661) відносяться витрати нарахованої основної заробітної плати відповідно до прийнятих підприємством систем оплати праці у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для працівників, зайнятих виробництвом продукції (див. розділ 5 п. 5.3).

До статті калькуляції 6 “Додаткова заробітна плата” (субрах. №661) відносяться витрати нарахованої виробничому персоналові підприємства додаткової заробітної плати за працю понад визначені норми, за трудові успіхи й винахідництво і за особливі умови праці. Вона містить доплати, надбавки, гарантійні й компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

До статті калькуляції 7 “Відрахування на соціальне страхування” (рах. №65) відносились відрахування:

  • – на обов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду: з 01.01.2007 р. – 33,2% нараховані на фонд оплати праці; з 01.01.2008 р. – 4%, де кількість інвалідів становить не менше 50% загальної чисельності працюючих, для всіх працівників 6% (4% + 2%), (субрах. №651);
  • – до фонду страхування з тимчасової втрати працездатності – 1,4% з 01.07.2009 р. (субрах. №652);
  • – на загальнообов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття – з 01.07.2009 р. -1,6% (субрах. №653);
  • – на загальнообов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків (за встановленим тарифом, для бюджетних установ – 0,2%) – з 01.01.2006 р. у харчовій промисловості 1,08% (субрах. №656).

Запровадження Єдиного соціального внеску з 1 січня 2011 р.

З 1 січня 2011 р., замість платежів до чотирьох соціальних фондів запроваджено єдиний соціальний внесок (ЄСВ) згідно з Законом України "Про єдиний соціальний внесок" № 2464-VI від 8 липня 2010 р. Єдиний соціальний внесок акумулюватиме на спеціальних рахунках Пенсійний фонд України і розподілятиме отримані кошти відповідно до встановлених пропорцій за видами соціального страхування.

Стаття калькуляції 7 "Відрахування на соціальне страхування" певно буде замінена на "Відрахування до єдиного соціального внеску".

База для нарахування ЄСВ – це заробітна плата, яку визначають за Законом України "Про оплату праці" № 108/95-ВР від 24.03.95 р. зі змінами і доповненнями за № 2103-IV від 21 жовтня 2004 р.

Розмір нарахування ЄСВ на заробітну плату залежить від класу професійного ризику виробництва, установленого для роботодавця за основним видом його діяльності (67 класів) від 36,76 % до 49,7 % (у підручнику частина IV) на заробітну плату бюджетних установ – 36,3 %; на заробітну плату спеціальних працівників – 45,96 %; найманих працівників-інвалідів – 8,41 %; винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами, укладеними з підприємством, роботодавець нараховує – 34,7 %.

Єдиний соціальний внесок нараховують у межах максимальної величини, що дорівнює 15-ти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого Законом України "Про Державний бюджет-2011", стаття 21. Максимальна величина у 2011 р. становитиме:

  • – з 1 січня 2011 р. -14115 грн (941 грн × 15);
  • – з 1 квітня 2011 р. – 14400 грн (960 грн × 15);
  • – з 1 жовтня 2011 р. -17775 грн (985 грн × 15);
  • – з 1 грудня 2011 р. -15060 грн (1004 грн × 15).

Для роботодавців, які виплачують лікарняні найманим працівникам, єдиний соціальний внесок на суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та суми допомоги з тимчасової непрацездатності нараховується за ставкою 33,2 %. Цю ставку застосовують до доходів (нарахованої оплати праці) усіх найманих працівників, у т.ч. інвалідів.

Довідка. Є невідповідність. У Законі України "Про єдиний соціальний внесок":... "на суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності" (не зрозуміло календарних чи робочих?). У Постанові Кабінету Міністрів України № 349 від 06.05.2001 р.... "за робочі дні, що припадають на перші п'ять календарних днів тимчасової непрацездатності" згідно з Законом України № 1678-IV від 9 квітня 2004 р. ...(оплата за робочі із 5-ти календарних).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші