Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Стаття калькуляції "Витрати на утримання та експлуатацію устаткування"

До статті калькуляції 8 “Витрати на утримання та експлуатацію устаткування” належать:

 • 1) амортизаційні відрахування від вартості виробничого та підйомно-транспортного устаткування, цехового транспорту та інструментів і приладів із складу основних виробничих запасів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів;
 • 2) витрати на утримання і експлуатацію виробничого та підйомно-транспортного устаткування, цехового транспорту та інструментів і приладів із складу основних виробничих запасів (технічний огляд, технічне обслуговування);
 • 3) витрати на ремонти, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані та одержання первинно визначеної суми майбутніх економічних вигод від використання виробничого та підйомно-транспортного устаткування, цехового транспорту та інструментів і приладів із складу основних виробничих запасів;
 • 4) сума сплачених орендарем платежів за користування наданими в оперативний лізинг (оренду) основними засобами, іншими необоротними матеріальними активами, нематеріальними активами;
 • 5) витрати на утримання цехових транспортних засобів;
 • 6) інші витрати, пов'язані з утриманням та експлуатацією устаткування, інших необоротних активів.

До статті калькуляції 9 “Загальновиробничі витрати” (рах. №91) включаються витрати згідно із Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”.

Наприкінці кожного місяця (або кварталу) рахунок №91 закривається, а сума розподілених загальновиробничих витрат списується за дебетом рахунків № 23 “Виробництво” і №90 “Собівартість реалізації•”.

Стаття калькуляції "Втрати від браку"

До статті калькуляції 10 “Втрати від браку” (рах. №24) відносяться:

 • – вартість остаточно забракованої з технологічних причин продукції (виробів, напівфабрикатів);
 • – вартість матеріалів, напівфабрикатів (деталей), зіпсованих під час наладки обладнання, у випадках зупинки чи простою обладнання або з причини вимкнення енергії;
 • – вартість скляних, керамічних і пластмасових виробів, розбитих під час транспортування на виробництві;
 • – витрати на усунення технічного неминучого браку.

Брак – це непродуктивні витрати матеріальних цінностей та праці, навіть у тих випадках, коли є можливість переробити забраковану продукцію у новий продукт праці або виправити недоліки.

Для побудови обліку браку його кваліфікують за такими ознаками:

місцем виявлення – внутрішній, тобто виявлений до відвантаження (або передачі) покупцеві, та зовнішній, який виявлено уже в покупця;

характером дефектів – остаточний, який уже неможливо виправити, та такий, який ще можна виправити;

причинами виникнення – неякісні матеріали, нестача електроенергії, некваліфікованість працівника тощо;

винуватцями – робітник, постачальник, служба постачання тощо.

Виникнення браку у виробництві документально оформлюють Актом на брак, Повідомленням або Листком на брак. У цих документах зазначають дані про забраковану продукцію, винуватця причини браку, використані матеріали або працю та інші витрати.

На вважається браком продукція

Не вважаються браком продукти, вироби, напівфабрикати, виготовлені за особливими підвищеними технічними вимогами, у тому випадку, коли вони не відповідають цим вимогам, але відповідають стандартам або технічним умовам на аналогічні продукти або вироби широкого вжитку.

Не належать до браку втрати від сортності, тобто від переведення продукції у нижчий сорт за якістю.

Належить до браку продукція

До технічного неминучого браку у виробництві належать напівфабрикати, деталі, вузли, вироби, які за технологічними причинами не відповідають вимогам нормативно-технічної документації і не можуть бути використані за своїм прямим призначенням або можуть бути використані тільки після усунення недоліків.

До статті калькуляції 11 “Інші виробничі витрати” належать витрати, пов'язані з епізодичними та періодичними випробуваннями якості виробів, деталей, вузлів щодо перевірки їх на відповідність до вимог встановлених стандартів або технічних умов, витрати періодичних випробувань (коротких контрольних) щодо оцінки зібраного готового до реалізації виробу, або його складових на відповідність вимогам нормативної документації.

Попутна продукція, її оцінка

До статті калькуляції 12 “Попутна продукція” включається вартість попутної продукції, одержаної водночас з основним (цільовим) продуктом, тобто в єдиному технологічному процесі. Ця продукція за якістю відповідає встановленим стандартам або технічним умовам, приймається відділом технічного контролю і призначена для подальшої переробки або випуску стороннім підприємствам.

Оцінюється попутна продукція:

 • – за відпускними цінами;
 • – за плановою собівартістю аналогічного продукту;
 • – за ціною можливого використання – тільки для внутрішнього використання.

До наведеної типової номенклатури статей калькуляції (рис. 6.4) підприємства можуть вносити зміни з урахуванням особливостей техніки, технології та організації виробництва відповідної галузі та питомої ваги окремих видів витрат у собівартості продукції, а також об'єднувати кілька типових статей калькуляції в одну або виділяти з однієї типової статті кілька статей калькуляції, зокрема, для хімічної, металургійної галузей промисловості даний перелік статей калькуляції доповнюється статтями: “Попутний видобуток”, “Напівфабрикати власного виробництва”; для нафтохімічної, деревообробної галузей промисловості із наведеного вище переліку статей калькуляції не використовується стаття “Попутна продукція”.

У цукровій промисловості калькуляція собівартості цукру-піску з цукрового буряку складається на основі техніко-економічних показників техпромфінплану цукрового заводу, запланованих витрат на заготівлю, прийом і зберігання цукрового буряку, кошторису витрат на обслуговування виробництва та управління. Звітні калькуляції складаються за даними бухгалтерського фінансового обліку витрат на виробництво за звітний місяць (квартал, рік) (табл. 6.1).

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші