Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Призначення допоміжних виробництв

Для забезпечення найбільш доцільної та економічної роботи допоміжних виробництв необхідно знати склад витрат і собівартість продукції (робіт, послуг)по кожному з допоміжних виробництв за калькуляційними статтями.

Визначення собівартості одиниці виробу

Собівартість одиниці виробу одержуємо шляхом ділення всіх витрат на кількість випущених за місяць виробів.

Облік витрат на рах. №23

За дебетом субрахунку №23 “Допоміжні виробництва” (рах. №23 “Виробництво”) відображаються прямі витрати, пов'язані безпосередньо з випуском продукції, виконанням робіт і наданням послуг, а також непрямі витрати, пов'язані з управлінням і обслуговуванням допоміжних виробництв, збитки від браку. Прямі витрати, пов'язані безпосередньо з випуском продукції, виконанням робіт і наданням послуг, списуються на рахунок №23 з кредиту рахунків обліку виробничих запасів, розрахунків з персоналом з оплати праці та ін.

Склад виробничої собівартості

Рис. 6.5. Склад виробничої собівартості

За кредитом рахунку №23 субрахунка “Допоміжні виробництва” відображають суми фактичної собівартості завершеної виробництвом продукції, виконаних робіт та наданих послуг.

Аналітичний облік рахунка №23 “Виробництво” ведеться за видами виробництв.

За дебетом рахунку №24 “Брак у виробництві” обліковують витрати на остаточно забраковану продукцію або витрати на виправлення браку. З кредита pax. №24 списують (у дебет рах. №20 “Виробничі запаси”) вартість матеріалів або відходів від забракованої продукції, в дебет субрах. №661 “Розрахунки за заробітною платою” – утримання із заробітної плати винуватців, у дебет рах. №23 “Виробництво” і №25 “Напівфабрикати” – остаточні втрати, які включають до собівартості продукції, тобто за рахунок підприємства..

До обслуговуючих виробництв та господарств на підприємстві належать: житлово-комунальне господарство, водопостачання, освітлення, каналізація, газ, опалення та ін.

Аналітичний облік ведеться окремо по кожному обслуговуючому виробництву та господарству.

Витрати майбутніх періодів, облік

Витрати майбутніх періодів (рах. № 39) – це витрати, здійснені в даному звітному періоді, але віднесені до майбутніх звітних періодів. Вони можуть погашатися протягом року або іншого терміну. До таких витрат належать: витрати на освоєння виробництва нових видів продукції, гірничопідготовчі роботи, сплачені наперед податки та збори, суми передплат періодичних видань тощо. Відображення витрат майбутніх періодів в обліку такі:

Дебет рахунку № 39 “Витрати майбутніх періодів”

Кредит рахунку № 66 “Розрахунки за виплатами працівникам”

Кредит рахунку № 65 “Розрахунки за страхуванням”

Кредит рахунку № 68 “Розрахунки за іншими операціями”

Кредит субрахунку № 207 “Запасні частини” та ін.

Списання витрат майбутніх періодів, відображених на дебеті рахунка №39, згідно з регулюючими законодавчими та іншими нормативними актами, здійснюється такими проведеннями:

Дебет рахунку № 23 “Виробництво”

Дебет субрахунку № 23 “Допоміжні виробництва”

Дебет рахунку № 91 “Загальновиробничі витрати”

Дебет рахунку № 92 “Адміністративні витрати”

Дебет рахунку № 93 “Витрати на збут”

Дебет рахунку № 94 “Інші операційні витрати”

Кредит рахунку № 39 “Витрати майбутніх періодів”.

Зворотні відходи виробництво, облік

Зворотні відходи виробництва – це залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, теплоносіїв та інших видів матеріальних ресурсів, що виникли в процесі виробництва продукції (робіт, послуг), які втратили повністю або частково свої споживчі якості як висхідного ресурсу (хімічні чи фізичні якості), а тому не можуть бути використані за прямим призначенням. Але залишки, які за встановленою технологією передаються до інших цехів для виробництва інших видів продукції (робіт, послуг), – не належать до зворотних відходів. Оцінюються зворотні відходи за ціною їх можливого використання, за діючими цінами на відходи тощо. Проведення бухгалтерського обліку на зворотні відходи.

а) Якщо відходи оприбутковуються як матеріали:

Дебет субрахунку №201 “Сировина і матеріали” або ін.

б) Якщо відходи оприбутковуються як готовий продукт:

Дебет рахунку №26 “Готова продукція” та ін.

в) Якщо відходи реалізуються:

Дебет рахунку №90 “Собівартість реалізації”

(у всіх випадках) №23 “Виробництво”.

Загальновиробничі витрати, облік

Загальновиробничі витрати (дебет рах. №91) після розподілу наприкінці місяця, кварталу (згідно з Додатком 1 до П(С)БО 16 “Витрати”) розподіляються, а сума розподілених загальновиробничих витрат списується проведенням: Дебет рахунку №23 “Виробництво”

Дебет рахунку №90 “Собівартість реалізації”

Кредит рахунку №91 “Загальновиробничі витрати”.

Адміністративні витрати, облік

Адміністративні витрати (дебет рах. №92) і витрати на збут продукції (дебет рах. №93) не включаються до виробничої собівартості, а зібрані витрати списуються на фінансові результати проведенням:

Дебет рахунку №79 “Фінансові результати”

Кредит рахунку №92 “Адміністративні витрати”.

Витрати на збут, облік

Витрати на збут (дебет рахунка №93) не включаються до виробничої собівартості, а списуються щомісяця на фінансові результати:

Дебет рахунку №79 “Фінансові результати”

Кредит рахунку №93 “Витрати на збут”.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші