Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Суть зворотних відходів, їх складові

Зворотні відходи – це залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, теплоносіїв та інших видів матеріальних ресурсів, утворених у процесі виробництва продукції (робіт, послуг), що втратили повністю або частково споживчі якості початкового ресурсу і в зв'язку з цим використовуються з підвищеними витратами продукції або зовсім не використовуються за прямим призначенням.

До зворотних відходів не належать:

залишки матеріальних ресурсів, які відповідно до встановленої технології передаються в інші цехи, підрозділи як повноцінний матеріал для виробництва інших видів продукції (робіт, послуг);

Визначення супутної продукції, її призначення

супутня продукція, одержувана водночас із цільовим (основним) продуктом у єдиному технологічному процесі, відповідає за якістю встановленим стандартам або технічним умовам і призначається для подальшої переробки або відпуску на сторону.

Перелік супутної продукції окремих галузей промисловості наведено у додатку №5 до Методичних рекомендацій №47.

Наприклад, у металургійній промисловості – доменні шлаки для виготовлення цементу; у цукровій промисловості – меляса для виготовлення спирту і лимонної кислоти, жом для годівлі тварин та ін.

Групування витрат за елементами (Клас 8), за Планом рахунків №291 від 30.11.99 р. (із змінами і доповненнями).

Рис. 6.6. Групування витрат за елементами (Клас 8), за Планом рахунків №291 від 30.11.99 р. (із змінами і доповненнями).

Супутна продукція, призначена для подальшої переробки, відображається як рух напівфабрикатів у виробництві.

Згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (№ 893/4186 від 21.12.99 р.) малі підприємства та інші організації, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, можуть вести бухгалтерський облік витрат з використанням тільки рахунків Класу 8 “Витрати за елементами” або з використанням рахунків Класу 9 “Витрати діяльності”, які й ведуть усі підприємства, крім вищевказаних суб'єктів малого підприємства та інших організацій.

Використання рахунка №80

Для узагальнення інформації про матеріальні витрати за звітний період призначений рахунок № 80 “Матеріальні витрати” з такими субрахунками:

 • 801 “Витрати сировини й матеріалів”.
 • 802 “Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів”.
 • 803 “Витрати палива й енергії”.
 • 804 “Витрати тари й тарних матеріалів”.
 • 805 “Витрати будівельних матеріалів”.
 • 806 “Витрати запасних частин”.
 • 807 “Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення”.
 • 808 “Витрати товарів”.
 • 809 “Інші матеріальні витрати”.

За дебетом рахунку №80 “Матеріальні витрати” відображаються суми визнаних матеріальних витрат, за кредитом – списання на рахунок №23 “Виробництво” прямих матеріальних витрат, що включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до витрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки Класу 9 – матеріальних витрат, що відносяться до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок №79 “Фінансові результати”, якщо підприємство не застосовує рахунки Класу 9. У таблиці 6.7 наведена кореспонденція рахунків з матеріальних витрат Класу 8, рах. №80.

Таблиця 6.7

Кореспонденція рахунків з обліку матеріальних витрат (Клас 8 “Витрати за елементами”, рах. №80)

№ пор.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Підприємство, яке не використовує рахунки Класу 8 “Витрати за елементами"

Підприємство, яке використовує рахунки Класу 8 “Витрати за елементами”

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

1.

Витрати матеріальних цінностей (сировина й матеріали, куповані напівфабрикати, паливо й енергія, тара й тарні матеріали тощо), списані на виробництво продукції і надання послуг

23.91, 92, 93, 94

201,202, 203 та ін.

801, 802, 803 та ін.

201,202, 203 та ін.

Якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9

-

-

79

 • 801,802,
 • 803

2.

Якщо підприємство застосовує рахунки К ласу 9, то на ці рахунки списуємо матеріальні витрати, що відносяться до виробничих накладних витрат, адміністративних витрат

-

-

91,92, 93, 94

 • 801,802,
 • 803

3.

Прямі матеріальні витрати, що включаються до виробничої собівартості робіт, послуг, до затрат допоміжних, підсобних виробництв, списуємо на рахунок №23 “Виробництво"

-

-

23

80

4.

Загальновиробничі витрати щомісяця списуємо на виробництво та собівартість реалізації

23,90

91

23,90

91

5.

Суми фактичної виробничої собівартості, завершеної виробництвом продукції, оприбутковуємо

26

23

26

23

6.

Списана фактична собівартість реалізованої готової продукції (робіт, послуг)

90

23, 26

90

26

7.

Списана вартість виконаних некапітальних робіт, собівартість виготовлених у допоміжних (підсобних) виробництвах виробів (інструменту, енергії, тари, транспортних і ремонтних послуг тощо)

22,23 та ін.

23

22,23 та ін.

23/...

8.

Закриття рахунків обліку витрат (списування на фінансові результати)

79

 • 90,92,
 • 93,94

79

90, 92, 93,94

Одноразовий облік за рахунками Класу 9 “Витрати діяльності” і Класу 8 “Витрати за елементами” матеріальних витрат наведений у таблиці 6.8.

Таблиця 6.8

Одноразовий облік за рахунками Класу 9 і Класу 8 матеріальних витрат

п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Витрачено сировини на виробництво продукції

 • 801 "Витрати сировини і матеріалів"
 • 23 "Виробництво"

201 "Сировина і матеріали” 801 "Витрати сировини і матеріалів"

2

Витрачено купівельних напівфабрикатів

 • 802 “Витрати купівельних напівфабрикатів"
 • 23"Виробництво”
 • 202 "Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби"
 • 802 “Витрати купівельних напівфабрикатів"

3

Витрати палива

 • 803 "Витрати палива та енергії" 23 “Виробництво”
 • 91 “Загальновиробничі витрати"
 • 92 "Адміністративні витрати”
 • 93 “Витрати на збут”
 • 94 “Інші витрати операційної діяльності"
 • 203"Паливо”
 • 803 "Витрати палива та енергії (списування на рахунки №23, 91, 92, 93, 94)

4

Списування витрат на фінансові результати

79 “Фінансові результати"

 • 92 “Адміністративні витрати"
 • 93 “Витрати на збут"
 • 94 “Інші витрати операційної діяльності”

2. Елемент “Витрати на оплату праці” (рах. №81)

До складу елементу “Витрати на оплату праці” включаються:

1) Заробітна плата за окладами й тарифами – на підставі трудового договору (контракту), відповідного законодавства про працю, колективного договору чи домовленості сторін.

Відповідно до ст. 2 Закону України №108/95-ВР від 24.03.95 р. “Про оплату праці” із змінами і доповненнями, витрати на оплату праці складаються з основної заробітної плати, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші