Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік витрат на рахунку №82

За дебетом рахунку №82 “Відрахування на соціальні заходи” відображається належна сума відрахувань на соціальні заходи, за кредитом – списання на рахунок №23 “Виробництво” суми відрахувань, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки Класу 9 – суми відрахувань, що відносяться до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок №79 “Фінансові результати”, якщо підприємство не застосовує рахунки Класу 9.

Рахунок № 82 “Відрахування на соціальні заходи” має такі субрахунки:

№821 “Відрахування на пенсійне забезпечення”;

№822 “Відрахування на соціальне страхування”;

№823 “Страхування на випадок безробіття”;

№824 “Відрахування на індивідуальне страхування”.

У таблиці 6.11 наведено кореспонденцію рахунків з обліку відрахування на соціальні заходи, у таблиці 6.12 – одноразовий облік за рахунками Класу 9 “Витрати діяльності” і Класу 8 “Витрати за елементами”.

Таблиця 6.11

Кореспонденція рахунків з обліку відрахування на соціальні заходи (рах. №82)

пор.

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Підприємство, яке не використовує рахунки Класу 8 “Витрати за елементами"

Підприємство, яке використовує рахунки Класу 8 “Витрати за елементами"

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

1

Збори на обов'язкове державне пенсійне страхування

23. 91, 92, 93, 94

651

821

651

2

Збори на обов'язкове соціальне страхування

23. 91, 92, 93, 94

652

822

652

3

Збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття

23. 91, 92, 93, 94

653

823

653

4

Відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства

23

654

824

654

Якщо підприємство не застосовує рахунки Класу 9

79

82

5

Якщо підприємство застосовує рахунки Класу 9, то на ці рахунки списуємо матеріальні витрати, що відносяться до виробничих накладних витрат, адміністративних витрат

-

-

 • 91, 92,
 • 93, 94

82

6

Прямі матеріальні витрати, що включаються до виробничої собівартості робіт, послуг, до затрат допоміжних, підсобних виробництв, списуємо на рахунок №23 ''Виробництво''

-

-

23

82

7

Загальновиробничі витрати щомісячно списуємо на виробництво та собівартість реалізації

23, 90

91

23. 90

91

8

Суми фактичної виробничої собівартості завершеної виробництвом продукції оприбутковуємо

26, 27

23

26, 27

23

9

Суми завершених виконаних робіт та послуг (фактична собівартість реалізованої готової продукції)

901, 901

 • 23,
 • 26
 • 901,
 • 901
 • 23,
 • 26

10

Сума виконаних некапітальних робіт, собівартість виготовлених у допоміжних (підсобних) виробництвах виробів, споруд, робіт, послуг (інструменту, енергії, пари, транспортних і ремонтних послуг тощо)

22, 23 та ін.

23

22, 23 та ін.

23

11

Закриття рахунків обліку витрат

79

90, 92, 93,94

79

90, 92, 93, 94

Таблиця 6.12

Одноразовий облік за рахунками Класу 9 “Витрати діяльності” і Класу 8 “Витрати за елементами” зборів на соціальні заходи

п/п

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Збори на обов'язкове державне пенсійне страхування(аналогїчно наступні рахунки)

821 “Відрахування на пенсійне забезпечення”

651 “Розрахунки за пенсійним забезпеченням”

 • 23 “Виробництво”
 • 91 “Загальновиробничі витрати”
 • 92 “Адміністративні витрати"
 • 93 “Витрати на збут”
 • 94 "Інші витрати операційної діяльності”

821 “Відрахування на пенсійне забезпечення”

(аналогічно наступні рахунки)

4. Елемент “Амортизація” (рах. №83)

Для узагальнення інформації про суму нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів призначено рахунок № 83 “Амортизація”.

За дебетом рахунку №83 “Амортизація” відображається сума нарахованих амортизаційних відрахувань, за кредитом – списання на рахунок № 23 “Виробництво” суми амортизаційних відрахувань, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки Класу 9 – суми амортизаційних відрахувань, що відносяться до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок №79 “Фінансові результати”, якщо підприємство не застосовує рахунки Класу 9.

Рахунок № 83 “Амортизація” має такі субрахунки:

№ 831 “Амортизація основних засобів”;

№ 832 “Амортизація інших необоротних матеріальних активів”;

№ 833 “Амортизація нематеріальних активів”.

Кореспонденція рахунків з амортизації основних засобів підприємства, яке використовує рахунки Класу 8, і підприємства, яке не використовує такі рахунки, наведена у таблиці б.ІЗ.

Таблиця 6. ІЗ

Кореспонденція рахунків з обліку амортизації основних засобів (рах. № 83)

пор.

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Підприємство, яке не використовує рахунки К ласу 8 “Витрати за елементами”

Підприємство, яке використовує рахунки К ласу 8 “Витрати за елементами”

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

1.

Нарахована амортизація основних засобів: а) об'єктів виробничого призначення

23. 91

131

831

131

б) об'єктів загальногосподарського призначення

92

131

831

131

в) об'єктів, які забезпечують збут продукції

93

131

831

131

г) об'єктів, які використовуються для виконання наукових досліджень та розробок

941

131

831

131

ґ) об'єктів житлово-комунального та соціально-культурного призначення

949

131

831

131

Якщо підприємство не застосовує рахунки Класу 9

79

831

2.

Якщо підприємство застосовує рахунки К ласу 9 – суми амортизаційних відрахувань, що відносяться до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, відображає на рахунках Класу 9

-

-

 • 91, 92,
 • 93. 94

831

3.

Списання суми амортизаційних відрахувань, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до витрат допоміжних (підсобних) виробництв

23

831

4.

Щомісячне, за відповідним розподілом списання загальновиробничих витрат на виробництво та собівартість реалізації

23. 90

91

23, 90

91

5.

Суми фактичної виробничої собівартості завершеної виробництвом продукції

26, 27

23

26, 27

23

6.

Суми завершених виконаних робіт та послуг

90

23, 26, 27

90

23, 26, 27

7.

Списання адміністративних витрат, витрат на збут, інших витрат операційної діяльності

79

92, 93, 94

79

92, 93, 94

8.

Закриття дебетових оборотів (Класу 9)

79

90

79

90

V таблиці 6.14 наведено одноразовий облік за рахунками Класу 9 і Класу 8 амортизації основних засобів.

Таблиця 6.14

Одноразовий облік за рахунками Класу 9 “Витрати діяльності” і Класу 8 “Витрати за елементами” амортизації основних засобів

п/п

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Нарахована амортизація основних засобів:а) об'єктів виробничого призначення(аналогічно наступні рахунки)

831 "Амортизація основних засобів"

131 "Знос (амортизація) основних засобів”

 • 23 "Виробництво”
 • 91 “Загальновиробничі витрати”

831 "Амортизація основних засобів"

(аналогічно наступні рахунки)

5. Елемент “Інші операційні витрати” (рах. №84)

“Операційні витрати, що не відображаються на інших рахунках Класу 8, обліковуються на рахунку №84 “Інші операційні витрати”. Ці витрати є витратами звітного періоду, якщо не входять до складу виробничої собівартості продукції, робіт, послуг.

До інших операційних витрат включаються:

 • – вартість робіт, послуг сторонніх підприємств;
 • – сума податків, зборів (обов'язкових платежів), крім податків на прибуток;
 • – втрати від курсових різниць, знецінення запасів, псування цінностей, списання та уцінки активів;
 • – сума фінансових санкцій тощо.

Підприємства, які для узагальнення інформації про витрати застосовують тільки рахунки Класу 8 “Витрати за елементами”, на цьому рахунку також відображають собівартість реалізованих оборотних активів (окрім готової продукції і фінансових інвестицій).

За дебетом рахунку № 84 “Інші операційні витрати” відображається сума визнаних витрат, за кредитом – списання на рахунок №23 “Виробництво” суми відрахувань, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки Класу 9 – суми відрахувань, що відносяться до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок №79 “Фінансові результати”, якщо підприємство не застосовує рахунки Класу 9.

Кореспонденція рахунків з обліку інших операційних витрат наведена в таблиці 6.15.

Складові інших операційних витрат

Таблиця 6.15

Кореспонденція рахунків з обліку інших операційних витрат (рах. 84)

пор.

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Підприємство, яке не використовує рахунки Класу 8 "Витрати за елементами”

Підприємство, яке використовує рахунки Класу 8 “Витрати за елементами"

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

1

Вартість робіт, послуг сторонніх підприємств

23, 91, 92, 93, 94, 99

63

84

831

2

Податки і збори (обов'язкові платежі), крім податків на прибуток

70, 71, 74

644

84

641

3

Втрати від операційних курсових різниць

945

474

84

474

4

Втрати від знецінення запасів

946

20

84

20

5

Списання та уцінка необоротних активів

975

11

84

11

6

Сума економічних санкцій

948

311

84

311

Якщо підприємство не застосовує рахунки Класу 9

79

84

7

Якщо підприємство застосовує рахунки Класу 9

 • 91, 92,
 • 93, 94

84

8

Інші операційні витрати, що включаються до виробничої собівартості

23

84

9

Собівартість реалізованої продукції

90

26, 27

90

26, 27 10.

10

Оприбуткування продукції

26, 27

23

26. 27

23

11

Закриття рахунків обліку витрат

79

90, 92, 93, 94, 99

79

90, 92, 93, 94, 99

У таблиці 6.16 наведено одноразовий облік за рахунками Класу 9 і Класу 8 інших операційних витрат.

Таблиця 6.16

Одноразовий облік за рахунками Класу 9 “Витрати діяльності” і Класу 8 “Витрати за елементами” інших операційних витрат

Nfi

п/п

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Варіанти робіт, послуг сторонніх підприємств

84 "Інші операційні витрати”

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

 • 23 'Виробництво"
 • 91 “Загальновиробничі витрати"
 • 92 "Адміністративні витрати"
 • 93 “Витрати на збут”
 • 94 "Інші витрати операційної діяльності"
 • 99 "Надзвичайні витрати”

84 "Інші операційні витрати"

(аналогічно наступні рахунки)

Елемент “Інші затрати” (pax. № 85)

Рахунок № 85 “Інші затрати” призначено для обліку витрат на інвестиційну діяльність підприємства, а також витрат від надзвичайних подій. На цьому рахунку також узагальнюється інформація про суму податків на прибуток.

Такі витрати періоду не можуть збільшувати вартість активів підприємства.

За дебетом рахунку №85 “Інші затрати” відображається сума визнаних витрат (з кредита рахунків № 10-12, 14-18, 20-28, 30-31, 33-37, 39, 50, 54, 63-66, 68), за кредитом – списання на рахунок №79 “Фінансові результати”.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші