Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Кореспонденція рахунків з обліку реалізації готової продукції (робіт, послуг) (рах. № 26-27)

Таблиця 7.3

пор.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Перша подія – відвантаження продукції

1

Документ: Видаткова накладна. Відображено у складі доходу виручку від реалізації продукції за відпускними цінами

361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями”

701 "Дохід від реалізації готової продукції”

2

Документ: Податкова накладна. Нараховано ПДВ (акцизний збір, інші податки та обов'язкові платежі) за рахунок доходу

701 "Дохід від реалізації готової продукції”

641 "Розрахунки за податками”

3

Перераховано до Державного бюджету ПДВ (акцизний збір, інші податки та обов'язкові платежі)

641 “Розрахунки за податками"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

4

Списано собівартість продукції, визначену за обраним підприємством методом (Fifo, Lifo або середньозваженої собівартості)

901 "Собівартість реалізованої продукції”

26 "Готова продукція"

5

Віднесено суму доходу (виручки) від реалізації за мінусом ПДВ на збільшення фінансового результату від основної діяльності (кредитове сальдо №701)

701 "Дохід від реалізації готової продукції”

791 "Результат операційної діяльності”

6

Списано собівартість реалізації на зменшення фінансового результату від основної діяльності

791 "Результат операційної діяльності”

901 "Собівартість реалізованої продукції"

7

Документ: Виписка банку. Надійшла на поточний рахунок оплата від покупця

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями"

Перша подія – надходження (передоплата) від покупця

1

Документ: Виписка банку. Надійшла на поточний рахунок передоплата від покупця

Документ: (Видаткова накладна). Відображено податкове зобов'язання з ПДВ (акцизного збору...)

  • 311 "Поточні рахунки в національній валюті"
  • 643 “Податкові зобов'язання"
  • 681 "Розрахунки за авансами одержаними"
  • 641 "Розрахунки за податками"

2

Документ: Видаткова накладна. Відображено у складі доходу виручку від реалізації продукції за продажними ціна

361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"

701 “Дохід від реалізації готової продукції”

3

Документ: Видаткова накладна. Зараховано передоплату за реалізовану продукцію (залік заборгованості)

681 "Розрахунки за авансами одержаними”

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”

4

Відображено суму ПДВ, раніше включену до податкових зобов'язань

701 "Дохід від реалізації готової продукції”

643 “Податкові зобов'язання"

5

Перераховано до Державного бюджету ПДВ (акцизний збір, інші податки та обов'язкові платежі)

641 “Розрахунки за податками”

311 "Поточні рахунки в національній валюті”

6

Списано собівартість продукції, визначену за обраним підприємством методом (Fifo, або середньозваженої собівартості)

901 “Собівартість реалізованої продукції”

26 “Готова продукція”

7

Віднесено суму доходу (виручки) від реалізації за мінусом ПДВ на збільшення фінансового результату від основної діяльності

701 “Дохід від реалізації готової продукції"

791 “Результат операційної діяльності"

8

Списано собівартість реалізації на зменшення фінансового результату від основної діяльності

791 “Результат операційної діяльності"

901 “Собівартість реалізованої готової продукції"

Облік реалізації при виконанні етапів незавершених робіт

1

Продажна вартість виконаних робіт, послуг, що вказана в оформлених для оплати покупцем (замовником) розрахункових документах

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

2

Фактична собівартість виконаних робіт та послуг

903 “Собівартість реалізованих робіт і послуг"

23'Виробництво”

3

Нарахована сума ПДВ (податкові зобов'язання) за рахунок доходу

703 “Дохід від реалізації робіт і послуг"

641 “Розрахунки за податками"

4

Перераховано до Державного бюджету суму ПДВ

641 “Розрахунки за податками”

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

5

Списана собівартість виконаних робіт і послуг

793 “Результат іншої звичайної діяльності"

903 “Собівартість реалізованих робіт і послуг”

6

Віднесено суму доходу (виручки) від реалізації виконаних етапів незавершених робіт

703 “Дохід від реалізації робіт і послуг"

793 “Результат іншої звичайної діяльності"

7

Нараховано до Державного бюджету податок на прибуток

981 “Податок на прибуток від звичайної діяльності"

641 “Розрахунки за податками”

8

Надійшла оплата на поточний рахунок за виконані роботи та послуги, прийняті за Актом замовником

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями"

9

Надходження коштів на поточні рахунки в банках за виконані роботи та послуги, прийняті за Актом замовником

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

681 “Розрахунки за авансами одержаними”

10

По закінченні всіх робіт у цілому вартість оплачених раніше замовлених етапів робіт списується записом (залік заборгованостей)

681 "Розрахунки за авансами одержаними"

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”

11

Суму податку на прибуток списано на зменшення фінансового результату від звичайної діяльності

793 “Результат іншої звичайної діяльності"

981 “Податок на прибуток"

I. Реалізація цукрового буряку в межах загальної квоти у бухгалтерському обліку сільськогосподарського підприємства

1

Відвантажено в реалізацію цукровий буряк за договірними цінами (сума включається до валових доходів)

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями"

701 “Дохід від реалізації готової продукції"

2

Списана на зменшення доходу від реалізації сума ПДВ (розрахунки з податкових зобов'язань)

701 “Дохід від реалізації готової продукції"

641 “Розрахунки за податками”

3

Списана фактична собівартість реалізованого цукрового буряку

901 "Собівартість реалізованої готової продукції"

26 "Готова продукція"

4

Послуги автомобільного транспорту та тракторного парку з доставки цукрового буряку на цукровий завод і відшкодування їх цукровим заводом обліковуються як реалізація на сторону. При цьому вартість послуг за договірними цінами з урахуванням ПДВ

361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"

701 "Дохід від реалізації готової продукції”

- собівартість наданих послуг

903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг"

23 "Виробництво”

- нарахований ПДВ (податкові зобов'язання)

701 “Дохід від реалізації готової продукції"

641 "Розрахунки за податками"

5

Вартість насіння цукрового буряку, паливно-мастильних матеріалів, мінеральних добрив, гербіцидів, Одержаних від цукрового заводу в рахунок авансу при розрахунках із заводом за зданий цукровий буряк

371 "Розрахунки за виданими авансами"

361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"

Одержані від цукрового заводу цукор, меляса, жом

26 “Готова продукція"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

- насіння

208 "Матеріали сільськогосподарського призначення"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

- розрахунки з ПДВ (податковий кредит)

641 "Розрахунки за податками"

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

- зарахування вартості цукру, меляси, жому в рахунок оплати за зданий цукровий буряк (залік заборгованостей)

631 "Розрахунки 3 вітчизняними постачальниками"

371 "Розрахунки за виданими авансами"

7

Надходження коштів від цукрового заводу

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"

8

Кредитове сальдо субрах. №701 списується на фінансові результати

701 "Дохід від реалізації готової продукції"

79 "Фінансові результати"

9

Собівартість реалізованої готової продукції (робіт, послуг) списується на зменшення фінансових результатів

79 "Фінансові результати”

901 "Собівартість реалізованої продукції" 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг"

II. Облік цукрового буряку, зданого понад загальну квоту для переробки на давальницьких умовах, їх переробки та одержання готової продукції

1

Вартість зданого для переробки цукрового буряку за плановою собівартістю, яка наприкінці року коригується до фактичної

901 "Собівартість реалізованої готової продукції"

26 “Готова продукція"

1

Одночасно. Вартість цього буряку за договірною ціною на цукровий буряк, зданий у межах загальної квоти

23 "Виробництво”

71 "Інший операційний дохід"

2

Вартість доставки цукрового буряку власним транспортом

23 “Виробництво''

861 “Розрахунки за заробітною платою" та ін.

- найманим транспортом

841 “Розрахунки за податками*

831 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

- на суму ПДВ

3

Вартість переробки, пред'явлена цукровим заводом

23 “Виробництво”

831 “Розрахунки 3 вітчизняними постачальниками"

- на суму ПДВ

841 “Розрахунки за податками”

4

Вартість належних господарству із переробленої на давальницьких умовах сировини цукру, меляси, жому за фактичною собівартістю (на відповідних аналітичних рахунках) (на цукровому заводі на відповідальному зберіганні)

  • 28 “Готова продукція” або
  • 208 “Матеріали сільськогосподарського призначення”

23 “Виробництво”

5

При розрахунках з цукровим заводом за переробку цукрової сировини на давальницьких умовах цукром або мелясою за фактичною собівартістю

901 “Собівартість реалізованої готової продукції”

26 “Готова продукція”

- вартість цієї продукції за договірними цінами, включаючи ПДВ

831 “Розрахунки 3 вітчизняними постачальниками”

71 “Інший операційний дохід"

- сума ПДВ (розрахунки за податковими зобов'язаннями)

71 “Інший операційний дохід"

641 “Розрахунки за податками”

6

При розрахунках із цукровим заводом за послуги, пов'язані з переробкою цукрової сировини на давальницьких умовах, грішми

831 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

7

Реалізація цукру та меляси на сторону у бухгалтерському обліку відображається в установленому порядку (за подіями) (див. частину III)

III. Облік продажу молока (сільськогосподарська продукція), аналогічно м'яса

1

Переробнику відвантажено молоко на 14000 грн

381 “Розрахунки 3 вітчизняними покупцями”

701 “Дохід від реалізації готової продукції”

2

Списана собівартість від відвантаженого молока -10000 грн

901 “Собівартість реалізованої готової продукції”

27 “Продукція сільськогосподарського виробництва*

3

На підставі приймальної квитанції переробника нараховано належну дотацію – 2800 грн

361 “Розрахунки 3 вітчизняними покупцями”

48 “Цільове фінансування і цільове надходження”

4

Від переробника отримано оплату за поставлено молоко – 1400 грн

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

381 “Розрахунки з вітчизняними покупцями"

5

Від переробника надійшла на спецрахунок сума дотації – 2800 грн

313 “Інші рахунки в банку в національній валюті”

381 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”

6

Зі спецрахунка перераховано за ветеринарні препарати – 840 грн

377 “Розрахунки з іншими дебіторами”

313 “Інші рахунки в банку в національній валюті”

7

Відображено податковий кредит з ПДВ від суми за ветпрепарати на підставі податкової накладної – 140 грн

641.1 “Розрахунки за податками”

644 “Податковий кредит”

8

На підставі накладної оприбутковано ветпрепарати (840,140)

201 “Сировина й матеріали”

377 “Розрахунки з іншими дебіторами”

9

На підставі податкової накладної відображено право на податковий кредит з ПДВ у сумі 140 грн

844 “Податковий кредит"

377 “Розрахунки з іншими дебіторами"

10

Згідно з розрахунком донараховано і отримано дотацію у сумі 2000 грн

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями"

48 "Цільове фінансування і цільове надходження"

313 “Інші рахунки в банку в національній валюті"

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”

11

Для обробки тварин передано частину ветпрепаратів на 400 грн

23 “Виробництво"

201 “Сировина й матеріали"

12

Нараховано дохід на суму 840 грн

48 "Цільове фінансування і цільове надходження"

719 “Інші доходи від операційної діяльності"

13

Списано на фінансові результати

-доходи (14000 грн)

701 “Дохід від реалізації готової продукції”

791 “Результат операційної діяльності"

- доходи (840 грн)

719 “Інші доходи від операційної діяльності”

791 “Результат операційної діяльності”

- витрати (10000 грн)

791 “Результат операційної діяльності"

901 “Собівартість реалізованої готової продукції!”

На рис. 7.3 наведено схему комп'ютерізації обліку готової продукції та її реалізації.

Схема комп'ютерізації обліку готової продукції та її реалізації

Рис. 7.3. Схема комп'ютерізації обліку готової продукції та її реалізації

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші