Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Кореспонденція рахунків з обліку товарів (рах. № 28)

Таблиця 7.9

пор.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

У оптовій торгівлі

1.

Одержані товари від вітчизняних постачальників і оприбутковані без ПДВ

281 Товари на складі"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

2.

Відображено податковий кредит з ПДВ

641 “Розрахунки за податками"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

3.

Здійснено оплату постачальнику за відпускними цінами (з ПДВ)

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

1.

Відображено продаж товару (дохід від реалізації товарів)

361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"

702 “Дохід від реалізації товарів”

2.

Нараховано ПДВ (податкові зобов'язання)

702 "Дохід від реалізації товарів"

641 "Розрахунки за податками”

3.

Відображено собівартість відвантажених товарів

902 "Собівартість реалізованих товарів"

281 "Товари на складі"

4.

Погашено заборгованість за придбані товари покупцем

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"

1.

Відображено продаж товарів на експорт

362 “Розрахунки з іноземними покупцями”

702 “Дохід від реалізації товарів”

2.

Відображено собівартість відвантаженого товару за експортом

902 “Собівартість реалізованих товарів”

28 “Товари”

3.

Відображено курсову різницю із заборгованості за експортні товари

362 “Розрахунки з іноземними покупцями”

714 “Дохід від операційної курсової різниці'

4.

Відображено курсову різницю на залишок валюти на рахунок доходу

311 'Поточні рахунки в національній валюті”

744 “Дохід від неопераційної курсової різниці”

1.

Отримано кредит у банку

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

601 “Короткострокові кредити банків у національній валюті”

2.

Нараховано відсотки кредитами банків

951 'Відсотки за кредит”

601 'Короткострокові кредити банків у національній валюті”

3.

Оплачено відсотки

601 “Короткострокові кредити банків у національній валюті”

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

1.

Нараховано зарплату працівникам збуту товарів

93 “Витрати на збут”

66 “Розрахунки з оплати праці”

2.

Відображено нарахування на зарплату

93 “Витрати на збут”

651 “Розрахунки за пенсійним забезпеченням*

3.

Отримано в банку готівку для виплати заробітної плати

301 “Каса в національній валюті”

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

4.

Виплачено зарплату

66 “Розрахунки за виплатами працівникам”

301 “Каса в національній валюті”

Одержано відсотки

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

732 “Відсотки одержані”

Списано витрати Класу 9 на фінансові результати

791 “Результат операційної діяльності”

 • 902 “Собівартість реалізованих товарів”
 • 93 “Витрати на збут”
 • 951 “Відсотки за кредит”

Доходи від реалізації товарів списуються на фінансові результати

 • 702 “Дохід від реалізації товарів”
 • 714 “Дохід від операційної курсової різниці”
 • 732 “Відсотки одержані” 744 “Дохід від коопераційної курсової різниці”

791 “Результат операційної діяльності”

У роздрібній торгівлі

1.

Передані товари зі складу у роздріб

282 “Товари в торгівлі”

281 “Товари на складі"

2.

Встановлена торгова націнка

282 “Товари в торгівлі”

285 “Торгова націнка”

3.

Реалізовані товари за цінами продажу

301 “Каса в національній валюті”

702 “Дохід від реалізації товарів”

4.

Списується собівартість реалізованих товарів

902 “Собівартість реалізованих товарів”

282 “Товари в торгівлі”

5.

Методом “Сторно" списано торгову націнку, на реалізовані товари в кінці місяця

282 “Товари в торгівлі”

285 “Торгова націнка”

6.

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

702 "Дохід від реалізації товарів"

641 “Розрахунки за податками"

7.

Списуються витрати торгівлі на фінансові результати

791 “Результат операційної діяльності”

902 “Собівартість реалізованих товарів"

8.

Закриття субрахунка “Дохід від реалізації товарів"

702 “Дохід від реалізації товарів”

791 “Результат операційної діяльності"

9.

Нарахований податок на прибуток і списаний на фінансові результати

 • 981 “Податок на прибуток"
 • 791 “Результат операційної діяльності"
 • 641 “Розрахунки за податками"
 • 981 “Податок на прибуток"

10.

Відображено нерозподілений прибуток наприкінці звітного періоду

791 “Результат операційної діяльності”

441 “Прибуток нерозподілений"

Операції з експорту товарів

1.

Відвантажено товари на експорт

362 “Розрахунки з іноземними покупцями"

702 “Дохід від реалізації товарів”

2.

Нараховано ПДВ (податкові зобов'язання)

702 “Дохід від реалізації товарів”

641 “Розрахунки за податками"

3.

Списано купівельну вартість реалізованих товарів

902 “Собівартість реалізованих товарів"

281 “Товари на складах"

4.

Нараховано митниці: Мито Митні збори Сплачено митниці

 • 93 “Витрати на збут"
 • 93 "Витрати на збут"
 • 642 “Розрахунки за обов'язковими платежами”
 • 642 “Розрахунки за обов'язковими платежами”
 • 642 “Розрахунки за обов'язковими платежами”
 • 311 "Поточні рахунки в національній валюті”

5.

Визначено курсову різницю із заборгованості покупців на останній день звітного періоду

362 “Розрахунки з іноземними покупцями"

714 “Дохід від операційної курсової різниці"

6.

Списано на фінансовий результат нараховану курсову різницю

714 “Дохід від операційної курсової різниці"

791 “Результат операційної діяльності"

7.

Списано на фінансовий результат суму чистого доходу

702 “Дохід від реалізації товарів"

791 "Результат операційної діяльності"

8.

Списано на фінансовий результат купівельну вартість реалізованих товарів

791 “Результат операційної діяльності”

902 “Собівартість реалізованих товарів"

9.

Списано на фінансовий результат суму витрат на збут

791 “Результат операційної діяльності"

93 “Витрати на збут”

10.

На транзитний валютний рахунок надійшла виручка від іноземного покупця

314 “Інші рахунки в іноземній валюті”

362 “Розрахунки з іноземними покупцями"

11.

Відображено курсову різницю із заборгованості покупців на дату оплати

945 “Втрати від операційної курсової різниці"

362 “Розрахунки з іноземними покупцями"

12.

Списано з валютного рахунку іноземну валюту ($ США) для продажу

334 “Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"

312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”

13.

Відображено курсову різницю на іноземну валюту, що перебуває “в дорозі" на дату продажу валюти

334 “Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"

714 “Дохід від операційної курсової різниці”

14.

Зараховано на поточний рахунок гривні від продажу валюти

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

711 "Дохід від реалізації іноземної валюти”

15.

Списано вартість проданої валюти за курсом НБУ на дату реалізації

942 “Собівартість реалізованої іноземної валюти"

334 “Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті”

16.

Списано на фінансовий результат курсову різницю

791 “Результат операційної діяльності”

945 “Втрати від операційної курсової різниці”

17.

Списано на фінансовий результат нараховану курсову різницю

714 "Дохід від операційної курсової різниці”

791 “Результат операційної діяльності”

18.

Списано на фінансовий результат дохід від реалізації іноземної валюти

711 “Дохід від реалізації іноземної валюти”

791 “Результат операційної діяльності”

19.

Списано на фінансовий результат вартість проданої іноземної валюти за курсом НБУ

791 “Результат операційної діяльності"

942 “Собівартість реалізованої іноземної валюти"

Операції з імпорту сировини, матеріалів, товару

1.

Сплачено мито та митні збори

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

311 “Поточні рахунки в національній валюті"

2.

Нараховано ПДВ (податкові зобов'язання)

377 "Розрахунки з іншими дебіторами"

641 “Розрахунки за податками*

3.

Оприбутковано імпортні товари (сировина, матеріали):

 • – на фактурну вартість
 • – на суму ПДВ
 • 20 "Виробничі запаси” 28"Товари"
 • 20 "Виробничі запаси” 28 “Товари”
 • 632 "Розрахунки з іноземними постачальниками”
 • 377 "Розрахунки з іншими дебіторами”

- на суму мита і митних зборів

20 "Виробничі запаси" 28 “Товари"

377 “Розрахунки з іншими дебіторами”

4.

Перераховано постачальнику

Одночасно відображена курсова різниця:

 • – негативна
 • – позитивна
 • 632 "Розрахунки з іноземними постачальниками”
 • 945 "Втрати від негативної курсової різниці”
 • 632 “Розрахунки з іноземними постачальниками”
 • 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті”
 • 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”
 • 714 “Дохід від операційної курсової різниці"

5.

Списано на фінансовий результат негативну курсову різницю

791 “Результат операційної діяльності”

945 “Втрати від негативної курсової різниці”

6.

Списано на фінансовий результат позитивну курсову різницю

714 “Дохід від операційної курсової різниці”

791 “Результат операційної діяльності"

Операції з реалізації Імпортних товарів

Відвантажено товари:

– за договірною ціною з імпортером

362 “Розрахунки з іноземними покупцями”

702 “Дохід від реалізації товарів”

1.

- списано собівартість товарів;

902 “Собівартість реалізованих товарів”

28 “Товари*

 • - Оплачено витрати із транспортування;
 • – сплачено митний збір.
 • 93 “Витрати на збут”
 • 93 “Витрати на збут”
 • 311 "Поточні рахунки в національній валюті”
 • 311 "Поточні рахунки в національній валюті”

Надійшла оплата від імпортера

312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"

362 “Розрахунки з іноземними покупцями”

2.

Одночасно відображена курсова різниця:

 • – негативна
 • – позитивна
 • 945 "Втрати від негативної курсової різниці"
 • 362 “Розрахунки з іноземними покупцями"
 • 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті"
 • 714 "Дохід від операційної курсової різниці"

3.

Списано на фінансовий результат негативну курсову різницю

791 “Результат операційної діяльності"

945 "Втрати від негативної курсової різниці”

4.

Списано на фінансовий результат позитивну курсову різницю

714 “Дохід від операційної курсової різниці"

791 "Результат операційної діяльності”

Надання товарів дочірньому підприємству для реалізації а) Облік у головного підприємства:

1.

Передано товари дочірньому підприємству

683 "Внутрішньо господарські розрахунки”

281 “Товари на складі"

2.

Отримано кошти від дочірнього підприємства за проданий товар

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

683 "Внутрішньогосподарські розрахунки"

б) Облік у дочірнього підприємства

1.

Отримано товари від головного підприємства

281 “Товари на складі”

683 “Внутрішньогосподарські розрахунки”

2.

Передано товари в торгівлю

282 "Товари в торгівлі”

281 Товари на складі"

3.

Торгова націнка на товари

282 “Товари в торгівлі”

285 "Торгова націнка”

4.

Реалізовано товар, отриманий від головного підприємства

361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями”

702 “Дохід від реалізації товарів"

5.

Нараховано суму податкових зобов'язань з ПДВ

702 "Дохід від реалізації товарів”

641 "Розрахунки за податками”

6.

Списано собівартість реалізованого товару

902 “Собівартість реалізованих товарів"

282 “Товари з торгівлі"

7.

Списано торгову націнку (або методом первого сторно):

Д-т – рах. 282К -т – рах. 285

285 Торгова націнка”

282 Товари з торгівлі”

8.

Списано на фінансовий результат:

 • а) доходи (кредитове сальдо рах. №70)
 • б) витрати
 • 702 "Дохід від реалізації товарів”
 • 791 “Результат операційної діяльності”

791 "Результат операційної діяльності” 902 “Собівартість реалізованих товарів”

9.

Нараховано податок на прибуток

981 “Податок на прибуток від звичайної діяльності”

641 “Розрахунки за податками”

10.

Списано на фінансові результати суму податку на прибуток

791 “Результат операційної діяльності"

981 “Податок на прибуток від звичайної діяльності”

11.

Перераховано до Державного бюджету суму ПДВ та податку на прибуток (за відповідними субрахунками: 641/1,641/2)

641 "Розрахунки за податками"

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

12.

Надійшли кошти від покупця

311 “Поточні рахунки в

національній

валюті"

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”

13.

Перераховано кошти головному підприємству за отримані товари

683 “Внутрішньогосподарські розрахунки”

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

Продаж товарів комісіонером

1.

Одержано товари згідно з Договором комісії (900 грн)

024 “Товари, прийняті на комісію"

-

2.

Реалізовано товари покупцю (900 грн)

301 “Каса в національній валюті”

702 “Дохід від реалізації товарів"

3.

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ (150 грн)

643 “Податкові зобов'язання"

641 “Розрахунки за податками”

4.

Списано з позабалансового рахунку вартість реалізованих товарів (900 грн)

-

024 "Товари, прийняті на комісію”

5.

Відображено дохід на користь комітента (900 грн)

704 “Вирахування з доходу”

685 “Розрахунки з іншими кредиторами”

6.

Відображено дохід комісіонера (300 грн)

685 "Розрахунки з іншими кредиторами”

703 "Дохід від реалізації робіт і послуг"

7.

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ, нараховані на комісійну винагороду (50 грн)

703 “Дохід від реалізації робіт і послуг”

641 "Розрахунки за податками”

8.

Проведено розрахунки з комітентом (600 грн)

685 “Розрахунки з іншими кредиторами”

311 “Поточні рахунки в національній валюті”

9.

Нараховано податковий кредит з ПДВ (150 грн) на підставі податкової накладної

641 “Розрахунки за податками"

644 “Податковий кредит"

10.

Перераховано ПДВ (200 грн) (операції 3 і 7)

641 “Розрахунки за податками”

311 "Поточні рахунки в національній валюті”

11.

Повернення товарів Вартість товарів, повернених покупцем, відображено на позабалансовому рахунку (900 грн)

024 “Товари, прийняті на комісію”

-

12.

Повернено грошові кошти покупцю (900 грн)

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”

301 “Каса в національній валюті"

13.

Передано товари комітенту (900 грн)

311 “Поточні рахунки в національній валюті"

361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями”

14.

Методом сторно зменшено суму ПДВ, раніше включену до податкового кредиту (150 грн) (оп. 9)

641 "Розрахунки за податками"

644 “Неподатковий

кредит”

15.

Суму ПДВ списано на витрати (150 грн) (оп. 3)

949 "Інші витрати операційної діяльності"

643 "Податкові зобов'язання”

16.

Списано дохід від реалізації на фінансові реалізації (900 грн)

702 “Дохід від реалізації товарів”

791 “Результат операційної діяльності"

17.

Списано дохід від реалізації робіт і послуг на фінансові результати (250 грн)

703 “Дохід від реалізації робіт і послуг"

791 “Результат операційної діяльності"

18.

Списано вирахування з доходу (900 грн)

791 “Результат операційної діяльності”

704 “Вирахування з доходу”

19.

Списано витрати операційної діяльності (150 грн)

791 "Результат операційної діяльності"

949 "Інші витрати операційної діяльності"

20.

Заборгованість комітенту списана на збитки (100 грн)

791 “Результат операційної діяльності"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

ІНШІ ОПЕРАЦІЇ. СПИСАННЯ НЕСТАЧ АБО ПОРЧІ ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ЗАПАСІВ (КЛАСУ 2 “ЗАПАСИ”):

1.

Списані запаси внаслідок надзвичайних подій

991 “Втрати від стихійного лиха”

 • 20 “Виробничі запаси"
 • 28 “Товари”

2.

Одержані відходи (запчастини, цегла, шкіра тощо) від списання запасів, знищених внаслідок надзвичайних подій

209 "Інші матеріали”

75 “Надзвичайні доходи"

3.

Списання нестач запасів за їх балансовою вартістю

947 “Нестачі і втрати від знецінення запасів"

 • 20 “Виробничі запаси"
 • 28 “Товари"

4.

Списання суми уцінки запасів до чистої вартості їх реалізації

946 “Втрати від знецінення запасів”

 • 20 “Виробничі запаси”
 • 28 “Товари”

5.

При встановленні винної особи сума, що належить відшкодуванню за її рахунок

375 “Розрахунки за відшкодування завданих збитків”

716 “Відшкодування раніше списаних активів”

6.

Податкові зобов'язання з ПДВ

716 “Відшкодування раніше списаних активів”

641 “Розрахунки за податками"

7.

Списання витрат внаслідок надзвичайних подій у порядку закриття рахунка

794 “Результат надзвичайних подій"

991 "Втрати від стихійного лиха"

6.

Списання нестач і витрат від псування цінностей

791 "Результат операційної діяльності"

947 “Нестачі і втрати від псування цінностей"

9.

Списання суми уцінки запасів у порядку закриття рахунка

791 “Результат операційної діяльності"

946 “Втрати від знецінення запасів"

Облік бартерних (товарообмінних) операцій Варіант 1.

1

Реалізовані товари за контрактною вартістю (валовий дохід)

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”

702 “Дохід від реалізації товарів"

а) Списана облікова вартість реалізованих товарів

902 "Собівартість реалізованих товарів"

281 “Товари на складі"

б) Нараховані податкові зобов'язання з ПДВ

702 “Дохід від реалізованих товарів”

641 “Розрахунки за податками"

в) Облікова вартість реалізованих товарів списана на фінансові результати

79 “Фінансові результати"

902 “Собівартість реалізованих товарів”

г) Списування доходу в порядку закриття рах. №70 (кредитове сальдо)

702 “Дохід від реалізації товарів"

79 “Фінансові результати"

Оприбутковані товари, відвантажені в рахунок бартерною контракту (валові витрати):

281 “Товари на складі"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

2.

а) До складу податкового кредиту включено суму ПДВ

641 “Розрахунки за податками"

б) Проведено залік заборгованостей (у податковому обліку не відображаються)

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями"

Варіант 2

Оприбутковані товари, отримані за бартерним контрактом (валовий дохід)покупцями

281 “Товари на складі"

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

1.

а) Відображено податковий кредит з ПДВ

641 “Розрахунки за податками"

2.

Реалізовані товари за контрактною вартістю (валові витрати)

361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями”

702 “Дохід від реалізованих товарів"

а) Нараховані податкові зобов'язання з

пдв

702 "Дохід від реалізованих товарів”

641 "Розрахунки за податками"

б) Списана облікова вартість реалізованих товарів (без ПДВ)

902 “Собівартість реалізованих товарів"

281 “Товари на складі"

в) Списування доходу в порядку закриття рахунка №70 (кредитове сальдо)

702 "Дохід від реалізованих товарів”

79 "Фінансові результати"

г) Списування облікової вартості

79 "Фінансові результати"

902 "Собівартість реалізованих товарів”

Проведено залік заборгованостей

631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"

Облік виробництва і реалізації кулінарної продукції

1.

Передані товари зі складу на кухню (у виробництво за закупівельними цінами):

а) товари (сировина), закуплені для виготовлення кулінарної продукції

23 "Виробництво"

281/1 “Товари на складі – сировина”

б) товари, що використовуються у громадському харчуванні

282/2 “Товари в торгівлі для громадського харчування”

2.

Нарахована торгова націнка

285/1 "Торгова націнка”

3.

Нарахована заробітна плата і нарахування до соціальних фондів поварам

93 “Витрати на збут”

 • 661 "Розрахунки за заробітною платою”
 • 65 "Розрахунки за страхуванням" та ін.

4.

Передана для реалізації готова продукція кулінарна за цінами продажу

282/2 "Товари для торгівлі громадського харчування”

23 "Виробництво"

5.

Реалізована готова кулінарна продукція

301 "Каса в національній валюті”

702 "Дохід від реалізованих товарів”

6.

Відображені податкові зобов'язання з

пдв

702 "Дохід від реалізованих товарів”

641 "Розрахунки за податками”

7.

Методом сторно списана сума торгової націнки

282/2 “Товари для торгівлі громадського харчування"

285/1 “Торгова націнка”

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші