Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Акції: випуск, зобов'язання, облік (Клас 4, субрах. №451)

В Україні понад 24 тисячі акціонерних товариств.

Визначення терміна "акція"

Акція – це цінний папір без визначення терміну обігу,

який посвідчує внесення визначеного паю до Статутного капіталу акціонерного товариства (компанії, дає право на участь в управлінні ним і на одержання частини прибутку у формі дивідендів, а також на участь у розподілі майна в разі ліквідації товариства (компанії). Повернення вкладених коштів акція не гарантує, вона не може бути пред'явлена підприємству з метою повернення коштів (крім випадку ліквідації). Якщо акціонер незадоволений прибутками, він може продати акції за ринковою вартістю.

Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку видається Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (табл. 8.1). Районною Державною адміністрацією області видається Свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності юридичної особи, в якому вказується правова форма акціонерного товариства (відкрите, закрите), назва колективу, види діяльності. Акціонерне підприємство видає сертифікат акцій, яким стверджується особа (прізвище, ім'я , по батькові власника) відповідної кількості іменних акцій на загальну номінальну вартість; дата видачі сертифіката.

На акції вказана її номінальна вартість, а продажна ціна називається її курсом.

Акції можуть бути іменними і на пред'явника, привілейованими і простими.

Привілейована акція дає власникові переважне право на одержання дивідендів, на пріоритетну участь у розподілі майна AT у випадку його ліквідації, на фіксований у відсотках до номінальної вартості щорічно сплачуваний дивіденд.

Власник привілейованої акції не володіє правом участі в управлінні, якщо це обумовлено у статуті AT.

При голосуванні власники акцій мають стільки голосів, скільки у них є акцій. Контрольний пакет акцій – це кількість акцій, що належить одному акціонерові, або частка акцій у загальній їх кількості.

Акція неподільна. Якщо одна й та сама акція (крім акцій трудового колективу) належить декільком особам, то всі вони визнаються одним держателем акції і можуть здійснювати свої права через одного з них або через загального представника.

Реквізити акцій

Реквізити акції: фірмове найменування підприємства, що випустило акцію, його місцезнаходження, найменування цінного папера – “акція”, її порядковий номер, дата випуску, категорія акції, її номінальна вартість, ім'я держателя (для іменної акції); розмір Статутного капіталу і кількість акцій для акціонерного товариства (на день випуску акцій); термін сплати дивідендів; підпис керівника підприємства або іншої уповноваженої на це особи.

Випуск акцій акціонерного товариства здійснюється в розмірі його Статутного капіталу на день випуску акцій (який зазначається в акції) або на всю вартість майна державного підприємства (у разі перетворення його на акціонерне товариство).

Додатковий випуск акцій акціонерним товариством можливий у випадках, коли всі раніше випущені акції повністю оплачені за вартістю не нижче номінальної. Забороняється випуск акцій для покриття збитків, пов'язаних з господарською діяльністю підприємств.

Реєстрація випуску акцій

Відповідно до част. ІII ст. 22 Закону України від 9 липня 1996 р. “Про внесення змін до Закону України “Про цінні папери у фондовій біржі” встановлено, що реєстрація випуску акцій відкритих акціонерних товариств у процесі приватизації та інформації про їх випуск здійснюється:

  • – Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку, якщо сума випуску дорівнює або перевищує 21,5 млн гривень;
  • – територіальними відділами Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку, якщо сума випуску цінних паперів не перевищує 21,5 млн гривень.

Таблиця 8.1

Акція є цінним папером без установленого терміну обігу (табл. 8.2), що засвідчує дольову участь акціонера у Статутному капіталі Акціонерного товариства та підтверджує членство в ньому, як акціонерному товаристві і дає право на участь управління ним, а також у розподілі майна при його ліквідації. Акція є неподільною. Сертифікат (табл. 8.3) засвідчує дольову участь у Статутному фонді Страхової компанії.

Розмір доходу (дивідендів) на акцію встановлюється загальними зборами акціонерів після закінчення фінансового року і виплачується за рахунок прибутку, який залишається у розпорядженні Акціонерного товариства після сплати встановлених законодавством податків та інших платежів.

Таблиця 8.2

Зворотний бік

Примітка: не відбулося жодної виплати, ось так обдурює влада довірливих українців.

Таблиця 8.3

Зворотний бік

Акція передається Акціонерним товариством у власність акціонеру після повної оплати її вартості. Акціонерне товариство не видає дублікатів і не замінює втрачених акцій.

Володіння акцією дає право власнику на одержання частини прибутку Акціонерного товариства у вигляді дивідендів.

При виплаті дивідендів за поточний фінансовий період Акціонерне товариство, що виплачує дивіденди, робить відповідну відмітку.

Дивіденди виплачуються два рази на рік. За період півріччя та після закінчення року – через 20 днів після зборів акціонерів.

Акціонери акціонерного товариства мають переважне право на придбання його акцій наступних емісій.

У випадку продажу, обміну акцій на інше майно, передачі їх третій особі, подарунку чи передачі у спадщину з переходом усіх прав і обов'язків члена акціонерного товариства до спадкоємця або правонаступника у бланку Акції мають бути такі дані:

Акція придбана у власність (найменування нового власника) Μ. П. (підпис попереднього власника), Зареєстровано товариством “__”_________200__р., Керівник, Обліковець, Μ. П.

У Акції вказуються періоди виплати дивідендів, дата виплати дивідендів.

Сертифікат акцій засвідчує дольову участь акціонерів у Статутному капіталі акціонерного товариства та підтверджує членство в ньому, а також участь у розподілі майна при його ліквідації.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 

Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Інші